Av Fanny Edenborg

-

15 september, 2020

Svanägget 2020 ges till Kjell Carlsson!

Under årsmötet 2020 delades föreningens tyngsta utmärkelse, Svanägget, ut och nedan följer styrelsens motivering.

 

Svanägget tillägnas i år Kjell Carlsson för sitt långvariga engagemang för fåglar och fågelskådare i Östergötland. Under sina tio år som ordförande började en ny era i ÖgOF där föreningsstrukturen förbättrades, bland annat genom en mer aktiv remisshantering och en mer utåtriktad verksamhet, inte minst i P4 Östergötland med ”Veckans fågel”.

 

Kjell är en hyllad pedagog som på ett intresseväckande sätt visat upp fågelvärlden för mängder av unga naturintresserade som sedan själva engagerat sig i föreningen som medlemmar, prenumeranter, redaktörer och styrelseledamöter.

 

Han är en flitig skribent i Vingspegeln, inte minst i den årliga fågelrapporten och i Häradsskärsartiklarna. Tack vare Kjell blev ÖgOF också pionjär i Kedjan – vilket är ett samarbete mellan BirdLife Sverige och regionalföreningarna för att stärka Fågelsverige.

 

Sedan några år tillbaka representerar han Östergötland i BirdLife Sveriges styrelse och är numera vice ordförande i den nationella föreningen. Kjell, du är en genomsympatisk och generös person och du är mycket välförtjänt mottagare av Svanägget 2020.

Spread the love