Av Fanny Edenborg

-

15 september, 2020

Svanägget 2020 ges till Kjell Carlsson!

Under årsmötet 2020 delades föreningens tyngsta utmärkelse, Svanägget, ut och nedan följer styrelsens motivering.

 

Svanägget tillägnas i år Kjell Carlsson för sitt långvariga engagemang för fåglar och fågelskådare i Östergötland. Under sina tio år som ordförande började en ny era i ÖgOF där föreningsstrukturen förbättrades, bland annat genom en mer aktiv remisshantering och en mer utåtriktad verksamhet, inte minst i P4 Östergötland med ”Veckans fågel”.

 

Kjell är en hyllad pedagog som på ett intresseväckande sätt visat upp fågelvärlden för mängder av unga naturintresserade som sedan själva engagerat sig i föreningen som medlemmar, prenumeranter, redaktörer och styrelseledamöter.

 

Han är en flitig skribent i Vingspegeln, inte minst i den årliga fågelrapporten och i Häradsskärsartiklarna. Tack vare Kjell blev ÖgOF också pionjär i Kedjan – vilket är ett samarbete mellan BirdLife Sverige och regionalföreningarna för att stärka Fågelsverige.

 

Sedan några år tillbaka representerar han Östergötland i BirdLife Sveriges styrelse och är numera vice ordförande i den nationella föreningen. Kjell, du är en genomsympatisk och generös person och du är mycket välförtjänt mottagare av Svanägget 2020.

Spread the love

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar