Fågellokalerna som länkas till nedan är baserade på observationer rapporterade på Artportalen och är inställda på att visa hur många kryss respektive observatör rapporterat över åren på den valda lokalen. Med ett par enkla knapptryck kan man till exempel välja att visa observatörslistan för ett enskilt år eller få upp en artlista för lokalen där arterna visas i kronologisk ordning efter att de har rapporterats. Nedan finns ett par tips på funktioner när du klickat in dig på artportalen.

 

Byta år i listorna
När du har valt den fågellokal du är intresserad av omdirigeras du till Artportalen och observatörslistan för just den valda lokalen. Här kan du välja ett enskilt år genom att klicka på knappen Total högst uppe till höger. Antingen kan du skriva in det år som du är intresserad av eller klicka på något av de år som kommer upp i rullmenyn.

 

Få upp artlista för vald lokal
När du valt en lokal och befinner dig på Artportalens sida trycker du på lokalnamnet i huvudet ovanför själva artlistan. Givetvis kan du även här välja ett enskilt år för att se vilka arter som observerats just det året. För att gå tillbaka till observatörslistan väljer du att klicka på ikonen som visar huvudena av två människor ovanför själva artlistan.

Lokallista Östergötland, alla år

Observatörslistor Östergötland, alla år

Hela Östergötland