Bli medlem

Fyll i formuläret nedan för att bli medlem så får du snart svar från oss! När du blir medlem hos oss blir du även medlem i BirdLife Sverige. I medlemskapet väljer du att prenumerera på antingen en eller båda av tidskrifterna – Vingspegeln och Vår Fågelvärld. 

Tidningar

Vingspegeln 4 nr/år (180 kr för ordinarie medlemskap och ungdomsmedlemskap, 190 kr för familjemedlemskap)

Vår Fågelvärld 6 nr/år (330 kr för ordinarie medlemskap, 165 kr för ungdomsmedlemskap och 390 kr för familjemedlemskap)
Vingspegeln är den regionala tidskriften och Vår Fågelvärld är den nationella. Vid familjemedlemskap skickas alltid ett ex av valda tidskrifter till angiven adress.

Medlemskap i ÖgOF och BirdLife Sverige för dig som bor i Östergötland

Skicka in ifyllt formulär för att bli medlem! Vi kontaktar dig så fort vi fått in ditt svar. Har du frågor får du gärna höra av dig till medlem@ogof.se.
    Vingspegeln är den regionala tidskriften och Vår Fågelvärld är den nationella. Vid familjemedlemskap skickas alltid ett ex av vald tidskrift till angiven adress.