Sjöfågelinventeringen

Sjöfågelinventeringen är en årlig återkommande inventering (10-25 maj) där man ska räkna alla våtmarksbundna fåglar enligt en fastställd metodik. Eftersom det var den första inventeraren som fastställde metodiken så är det bra om samma inventerare inventerar år för år så att inventeringen går till på samma sätt varje år. Resultaten skickas till Jesper Villaume som är inventeringsansvarig i ÖGOF som sedan skickar resultaten vidare till Lunds universitet. Tanken med inventeringen är att man ska kunna jämföra olika år och på så sätt kunna se hur det går för våra fåglar. Det är mycket enkelt att delta i inventeringen och det finns fortfarande många ställen kvar att inventera. Kontakta Stefan på stewes2012@gmail.com för mer information. 

En östgötsk skådarguide

Ett projekt för att ta fram skådarguide över fågellokaler i Östergötland drog igång under 2013, redaktionen bestod då av Peter och Martin Berry, Per Törnquist samt Claes Nilsson. Under 2016 kom bokprojektet med Anders Forslunds hjälp att utveckla sig till att arbeta fram en app, den första lokalguiden i Sverige för smartphones.

Appen, Skåda fågel i Östergötland, är nu släppt och har mottagits väl. Här kan man söka på specifika lokaler och få info vilka fåglar det går att se just där. Det går också att få de senaste observationerna från artportalen och söka på en speciell art för att se var man har störst chans att se den.

Appen riktar sig till både nybörjare och mer inbitna fantaster. En möjlighet är också att visa fågelintresserade på genomresa att landskapet har mycket att se. Ett framtida boksläpp finns också i tankarna, men just nu ligger dessa planer på is.

Östergötlands kommunfåglar

Kommunfåglar är ett samarbetsprojekt mellan Östergötlands ornitologiska förening och länets kommuner. Syftet är att informera om och öka intresset för minskande och i många fall hotade fågelarter och biologisk mångfald. På sikt är meningen också att genomföra praktiska åtgärder som gynnar fågelarterna. Nedan listas de kommunfåglar vi hittills arbetat fram.

  • Boxholms kommunfågel – mindre hackspett
  • Finspångs kommunfågel – fiskgjuse
  • Linköpings kommunfågel – rödspov
  • Norrköpings kommunfågel – kungsfiskare
  • Motalas kommunfågel – kornknarr
  • Mjölbys kommunfågel – sånglärka
  • Söderköpings kommunfågel – svärta
  • Ödeshögs kommunfågel – skäggmes

Verksamhet på Häradsskär 

ÖgOF har i tre femårsperioder bedrivit ringmärknings- och sträckräkningsprojekt på Häradsskär i yttersta östgötaskärgården. Projektet håller på under en månad på hösten, v. 38-41. År 2019 är det sista året i den senaste femårsperioden.  Projektet går ut på att man bedriver standardiserad ringmärkning samt räknar antalet fåglar som sträcker förbi Häradsskär. Genom åren har en del kul arter upptäckts under projektet. Vid två tillfällen har den oerhört ovanliga fågeln starrsångare upptäckts under projektet och dessa är fortfarande de enda fynden i Sverige. Varje år brukar också sibiriska arter upptäckas på ön. Framförallt brukar flertalet taigasångare upptäckas men även brunsångare, videsångare och sibirisk järnsparv har upptäckts på ön under projektet. Under sträckräkningen har både vitnäbbad och svartnäbbad islom observerats under pågående räkning. Dessutom har bland annat fjällabb, bredstjärtad labb, tretåig mås mm setts. Med hjälp av detta projekt har vi verkligen fått upp ögonen för östgötaskärgården och dess potential. Vill du läsa mer om projektet kan du klicka här för att komma till Häradsskärsprojektets dagbok på Facebook. I vår regionaltidning Vingspegelns första nummer varje år presenteras resultaten från det föregångna året.

 

Årliga engagemang

Skådarhjälpen

Varje år arrangeras Skådarhjälpen som är en insamling i Musikhjälpens regi. Tanken med denna är att man ska skåda fågel och skänka ett valfritt belopp per fågelart man har hittat. 

 

Samtidigt som det är en insamling så är det också en tävling mellan skådare och mellan de olika landskapen. En tävling som går ut på att se så många procent som möjligt av fågelarterna som setts i december tidigare. En annan tävling går ut på att se flest arter totalt i landskapet och få kan man förstås försöka se flest arter i sitt landskap. Det är alltså många tävlingar under samma tävling. 

 

I Östergötland har vi en tradition att locka många deltagare och vi har alltid hamnat i topp när det gäller att se flest procent av arterna som tidigare har sett i landskapen i december. Alla är välkomna att delta för Östergötland och samtidigt bidra till en bättre värld för alla. För mer information gå in på www.skådarhjälpen.se

Vinterfåglar inpå Knuten (ViK)

Vinterfåglar inpå knuten är en årlig inventering som går ut på att man räknar fåglarna som besöker en vald fågelmatning den sista helgen i januari. Tanken är att man rapporterar det maximala antalet av en art som man ser vid ett och samma tillfälle. Ser man fem blåmesar samtidigt och det är det mesta man ser under tävlingsperioden är detta det antal som rapporteras. Man behöver inte inventera sin egen fågelmatning utan det går alldeles utmärkt att inventera en fågelmatning i en park eller dylikt.

 

Det är mycket lätt att vara med i inventeringen och man brukar oftast bekvämt kunna följa fåglarna och fåglarna som besöker matningen är oftast lätta att artbestämma.  All information man behöver innan och under inventeringen finns på www.vinterfåglar.se