Regionala rapportkommittén (Rrk) utses av ÖgOF:s styrelse. Huvuduppgiften för Rrk är att stå för dokumentation av den östgötska fågelfaunan. Detta innebär att kontinuerligt kvalitetsgranska, sammanställa och publicera fågelfynd och försöka följa populationsutvecklingen hos åtminstone ett urval av landskapets häckfåglar.

 

Allt arbete sker sedan några år tillbaka via Naturvårdsverkets databas Artportalen. Historiskt har det varje år publicerats en rapportmall i Vingspegeln, det vill säga en sammanställning av vilka fåglar Rrk vill ha in uppgifter om. Idag förmedlas mallen också direkt via Artportalen.

 

Rrk är ofta inblandade i riksinventeringarna, och hjälper till med sammanställning av material från landskapet. Nationellt presenteras utfallet av riksinventeringarna bland annat i Vår fågelvärld, och i Vingspegeln brukar det dyka upp en artikel som beskriver läget i Östergötland. I mån av tid och initiativ publicerar Rrk också artiklar om populationstrender för rödlistade arter i landskapet, fyndbild för sällsynta arter och liknande. 

Fylla i raritetsblankett

Läs om vad du ska tänka på när du fyller i en raritetsblankett

Ledamöter i RRK

Bekanta dig med RRKs ledamöter