Vingspegeln är ÖgOF:s regionaltidning. Den utkommer fyra gånger per år. Vi vill ha innehåll för såväl nybörjaren som den inbitne fågelnörden. Varje nummer innehåller oftast en ledare från ordföranden, ett porträtt av en skådare (i nummer fyra fokuserar vi på en fågelfotograf och dennes bilder) och notiser “I korpgluggen”. Annars har numren lite olika teman och innehåll.

Innehåll i de olika numren

Nummer 1: rapport från hur föregående års projektveckor på Häradsskär gått. Vilka arter som setts och märkts och hur resultatet analyseras. Utkommer ungefär i april.

Nummer 2: föregående års fågelfynd i Östergötland. Utkommer ungefär i juni.

Nummer 3: fokus på fågelsjön Tåkern från Tåkerns fältstation. Utkommer ungefär i oktober.

Nummer 4: skådarporträtt på en fågelfotograf, inventeringar och annat som inte kommit med tidigare under året. Utkommer ungefär runt nyår.

Vi försöker också blanda upp med kåserier, inventeringar, information om aktiviteter och mycket annat. Har du något du vill skriva om eller vill att vi ska ta upp? Då är det bara att höra av sig!

Redaktionen består av

Ansvarig utgivare: Leif Jern – leif.jern(at)gmail.com

Chefredaktör: Hanna Hederberg – hannahederberg(at)gmail.com

Redaktörer: Johanna Orsholm, Johan Molin och Magnus Bergvall.

Redaktörer nr 3: Lars Gezelius och Adam Bergner.

Vill du också få Vingspegeln i brevlådan? Kontakta medlemsservice på medlem(at)birdlife.se eller ring 0485-44 440 för att bli medlem i ÖgOF och BirdLife Sverige; ange att du vill prenumerera på Vingspegeln. Priset är 180 kr per år eller 190 kr för familjemedlemskap.