Vilka är vi?

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor och tjejer som tycker om att vara ute i naturen och titta på och lära sig mer om fåglar. Du kan välja att delta i alla aktiviteter inom Rapphönan. Eftersom det bara är ett nätverk behövs ingen medlemsavgift.

Historia

Rapphönan Östergötland bildades i Norrköping i samband med en inneträff då Eva Stenvång Lindqvist besökte Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) i april 2012. Efter regionmötet hösten 2012 med Östergötlands Ornitologiska Förening beslöts att utvidga Rapphönan Norrköping till hela Östergötland.

Kontakt: Lena Hagberg

hagbergslena@gmail.com

Kontakt: Margareta Pilemalm 

margareta.pilemalm@outlook.com

För intresse av verksamhet i Motala och västra länsdelen, kontakta Gabriella Saxner Johansson, gabriella.saxner@telia.com eller Maria Rasch, maria.i.rasch@gmail.com

För att veta mer om Rapphönan på en nationell nivå, läs mer här.
Rapphönan Östergötland har även en grupp på Facebook.

Inför exkursioner

Kvinnor i alla åldrar är välkomna att under enkla förhållanden följa med ut på våra exkursioner. Du anmäler dig till den som står ansvarig för aktiviteten. Det är viktigt att du också anger om du har tillgång till bil så vi kan beräkna platsbehov.

 

Inga förkunskaper behövs! Om du har tillgång till kikare är det bra om du tar med den.

Norrköpings rapphönor

Rapphönan i Norrköping startade våren 2019 utflykter för daglediga som ett komplement till de vanliga aktiviteterna i Rapphönans program.

 

Eftersom intresset var stort planerar Rapphönan att ta upp verksamheten igen våren 2020. Preliminärt kommer utflykterna att äga rum varannan torsdag under jämna veckor. Alla rapphönor som finns med på Rapphönans sändlistan kommer att bli inbjudna med e-post inför varje utflykt.

Linköpings rapphönor