Vilka är vi?

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor och tjejer som tycker om att vara ute i naturen och titta på och lära sig mer om fåglar. Du kan välja att delta i alla aktiviteter inom Rapphönan. Eftersom det bara är ett nätverk behövs ingen medlemsavgift.

Historia

Rapphönan Östergötland bildades i Norrköping i samband med en inneträff då Eva Stenvång Lindqvist besökte Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) i april 2012. Efter Östergötlands Ornitologiska Förening hösten 2012 beslöts att utvidga Rapphönan Norrköping till hela Östergötland. I Linköping startade gruppen 2017.

Inför exkursioner

Kvinnor i alla åldrar är välkomna att under enkla förhållanden följa med ut på våra exkursioner. Inga förkunskaper krävs! Du anmäler dig till den som står ansvarig för aktiviteten. Det är viktigt att du också anger om du har tillgång till bil så vi kan beräkna platsbehov.

 

Om du har tillgång till kikare är det bra om du tar med den.

Foto: Margareta Pilemalm

Rapphönor i länet

Linköping

Rapphönans verksamhet i Linköping startade i januari 2017Vi välkomnar alla kvinnor med intresse för fåglar och fågelskådning att delta i våra exkursioner. 

 

För det mesta har vi träffarna på söndagsförmiddagar. Inga förkunskaper behövs. Vi hjälps åt att hitta fåglarna och artbestämma. Kikare, varma kläder och en termos med något i är allt som behövs. Och så det glada humöret.

 

Information om det program som erbjuds sker genom en maillista, i facebookgruppen Rapphönan Östergötland och under fliken Rapphönan på Östergötlands Ornitologiska förenings hemsida.

 

 

Kontakt: Margareta Pilemalm 

margareta.pilemalm@outlook.com

Norrköping

Rapphönan i Norrköping startade våren 2019 utflykter för daglediga som ett komplement till de vanliga aktiviteterna i Rapphönans program.

 

Eftersom intresset var stort planerar Rapphönan att ta upp verksamheten igen våren 2020. Preliminärt kommer utflykterna att äga rum varannan torsdag under jämna veckor. Alla rapphönor som finns med på Rapphönans sändlistan kommer att bli inbjudna med e-post inför varje utflykt.

 

 

Kontakt: Lena Hagberg

hagbergslena@gmail.com

Motala

Bor du i Motala och den västra delen av länet och vill träffa andra fågelintresserade hönor är du välkommen att kontakta Gabriella eller Maria.

Kontakt: Maria Rasch 

maria.i.rasch@gmail.com

Kontakt: Gabriella Saxner Johansson 

gabriella.saxner@telia.com

Foto: Margareta Pilemalm

För att veta mer om Rapphönan på en nationell nivå, läs mer här.
Rapphönan Östergötland har även en grupp på Facebook.