Styrelsen

Här hittar du oss i styrelsen till ÖgOF samt övriga kontaktpersoner för Vingspegeln m.m. För att komma i kontakt med oss i styrelsen kan du mejla kontakt@ogof.se

Anders Tennlind

Ordförande

Jussi Tranesjö

Vice ordförande

Leif Jern

Sekreterare

Ansvarig utgivare för Vingspegeln, stadgefrågor.

Inger-Marie Wohlfarth

Kassör

Sofie Hellman

Medlemsansvarig

Ansvarig för medlemsregister.

Stefan Westberg

Ledamot

Ansvarig för inventeringar

Gunnar Ölfvingsson

Ledamot

Fanny Edenborg

Ledamot

Ansvarig webadministratör för hemsida och Facebook

Övriga kontaktpersoner och ansvarsfördelningar

Revisorer


Anders Karlsson 
Pär Nilsson 
Gunnar Myrhede 
Bengt Andersson 

Valberedning


Jesper Villaume

Martin Berry

Peter Berry

Övriga


Massmedia – Anders Tennlind

Kontakt mot Birdlife Sverige – Anders Tennlind

Vingspegeln


Se mer under fliken för Vingspegeln!