10 feb 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmarna i Östergötlands ornitologiska förening kallas härmed till årsmöte 2020.     Lokal: Vilbergen Bowling Center, Urbergsgatan 90 i Norrköping…

Medlemmarna i Östergötlands ornitologiska förening kallas härmed till årsmöte 2020.     Lokal: Vilbergen Bowling Center, Urbergsgatan 90 i Norrköping   Tid:     Söndagen den 15 mars 2020 klockan 15.30 (ca)     Dagordning Mötet öppnas Val av ordförande vid mötet Val av sekreterare vid mötet Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet Frågan om mötet blivit i behörig ordning…

Läs mer

1 feb 2020

Vad vill du upptäcka 2020?

År 2020 har övergått från januari till februari och nu börjar man känna smaken av vår - även i denna…

År 2020 har övergått från januari till februari och nu börjar man känna smaken av vår - även i denna brist av vinter. Det börjar klia i kikar-fingrarna att ge sig ut och skåda (eller passa på att räkna vinterfåglar inpå knuten denna helgen!). Så här tidigt på året är minsta lilla art rolig att se då årskrysslistan ska fyllas…

Läs mer

6 jan 2020

Upprop för inventering av sångsvan 2020

Sedan 1995 genomförs vart femte år en internationell inventering av sångsvanarna i Europa i samband med den årliga midvinterinventeringen av…

Sedan 1995 genomförs vart femte år en internationell inventering av sångsvanarna i Europa i samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfågel. Tanken är att försöka få en totalbild av hur många sångsvanar det finns i olika delar av Europa.   För att lyckas med detta vill vi ha in observationer av sångsvan från så många platser som möjligt i anslutning…

Läs mer

31 dec 2019

Gott Nytt År!

Nu är det bara timmar kvar av 2019 och ett intressant fågelår går över till nästa spännande äventyr i 2020.…

Nu är det bara timmar kvar av 2019 och ett intressant fågelår går över till nästa spännande äventyr i 2020. Det är härligt att vara medlem i en så stor och blandad familj som vi är bland östgötska fågelskådare! Tillsammans fortsätter vi nästa år med nya fynd och nya insatser för att stötta fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse. På tal om…

Läs mer

18 dec 2019

Ge en gåva till jul – Häradsskärsprojektet

Så här i sista förberedelserna inför jul vill vi i ÖgOF inkomma med ett tips till alla fågel- och naturintresserade:…

Så här i sista förberedelserna inför jul vill vi i ÖgOF inkomma med ett tips till alla fågel- och naturintresserade: ge bort en gåva genom att ge till välgörenhet!   Inför kommande ringmärkningssäsonger på ön Häradsskär i Gryts skärgård utanför Valdemarsvik har föreningen öppnat upp för bidrag för att kunna fortsätta sin forskning om fågelflyttning och fågelpopulationer. Även om arbetet…

Läs mer

17 dec 2019

Skådarhjälpen – resultat 2019

Med över 1500 fynd så lyckades de östgötska deltagarna nå 101 arter, med bl.a. turkduva, berglärka, nötkråka, och bändelkorsnäbb! Och…

Med över 1500 fynd så lyckades de östgötska deltagarna nå 101 arter, med bl.a. turkduva, berglärka, nötkråka, och bändelkorsnäbb! Och Östergötland visade än en gång sin styrka med nästan dubbelt så många skådare som de andra länen. I artlistan lyckades endast Öland (som vanligt) skrapa ihop fler arter - men i den konkurrensen är det inte dåligt med en andra…

Läs mer