Föreningen

ÖgOF är en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening och utgör en paraplyorganisation för lokala fågelklubbar i landskapet. Vi genomför också egna aktiviteter, t.ex. inventeringar samt ordnar årliga regionmöten. Vi stöttar fågelforskning ekonomiskt, debatterar naturvårdsärenden och försöker lyfta fågelintresse och fågelskydd både hos allmänheten och i den politiska debatten. Regionaltidningen heter Vingspegeln, och kommer ut fyra gånger om året. Ansvarig utgivare är Leif Jern. Föreningen kan nås via mejl på kontakt(at)ogof.se

 

Vår adress är:
ÖgOF 
c/o Anders Tennlind
Hanekindsgatan 5
582 46 Linköping 

 

Fakturor adresseras till: 
ÖgOF 
c/o Inger-Marie Wohlfarth
Tegskiftesgatan 117
583 34 Linköping

 

Bankgiro 5376-7158