Föreningen

ÖgOF är en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening och utgör en paraplyorganisation för lokala fågelklubbar i landskapet. Vi genomför också egna aktiviteter, t.ex. inventeringar samt ordnar årliga regionmöten. Vi stöttar fågelforskning ekonomiskt, debatterar naturvårdsärenden och försöker lyfta fågelintresse och fågelskydd både hos allmänheten och i den politiska debatten. 


Vår adress är:
ÖgOF 
c/o Sofie Hellman 
Odalgatan 21
583 31 Linköping


Föreningen kan även nås via mejl på kontakt(at)ogof.se 


Fakturor adresseras till: 
ÖgOF 
c/o Inger-Marie Wohlfarth
Tegskiftesgatan 117
583 34 Linköping


Bankgiro 5376-7158


Hur du blir medlem kan du läsa om på vår startsida. 

Regionaltidningen heter Vingspegeln, och kommer ut fyra gånger om året. Ansvarig utgivare är Leif Jern.