Fylla i raritetsblankett

Vad ska du tänka på när du fyller i en raritetsblankett?

När man gör ett fynd av en ovanlig art kan man ibland behöva fylla i en raritetsblankett för att dokumentera fyndet. Blanketten fylls i direkt i artportalen och kan t.ex. nås via rutan “Fynd för validering” som finns långt upp till vänster under “Min förstasida”. Klicka på ditt fynd och välj fliken “Skriv raritetsrapport”. Beroende på hur ovanlig arten i fråga är, så granskas denna blankett antingen av den nationellt arbetande raritetskommittén (RK) eller de regionala rapportkommittéerna (RRK). Syftet med blanketterna är att styrka och dokumentera fynd innan de publiceras. Detta för att publicerade fynd ska hållas trovärdiga och tillförlitliga.

 

Den vanligaste anledningen till att fynd underkänns är inte att RK/RRK anser att bestämningen troligtvis är felaktig, utan snarare att blanketten inte styrker fyndet i tillräcklig grad eller att ingen blankett fyllts i. Det innebär att det finns en risk att korrekta observationer underkänn. Ju fler observatörer som känner sig trygga med vad som förväntas av en raritetsrapport, desto säkrare blir systemet. Därför följer här några korta punkter kring vad som är viktigt att tänka på när man skriver en rapport:

 

1. Det helt klart viktigaste är att du så utförligt som möjligt beskriver det du hört eller sett; notera så mycket du kan och orkar så ökar du chansen för ett godkännande! Viktigt i sammanhanget är att även saker som kan kännas självklara måste beskrivas. Beskriv alltså den rödhalsade gåsens halsmönster och bokstavera lundsångarens sångstrof så gott du kan, istället för att säga att ”den lät som på skivan” eller “den såg ut som i boken”. Det kan kännas lite fånigt ibland, men tänk på att RRK/RK bara har det som står i blanketten att gå på!

 

2. Lägg vikt på att förklara hur du uteslutit andra arter. För gärna en tydlig diskussion som visar att du förstår eventuella bestämningssvårigheter.

 

3. Skriv så fort du kan efter att du gjort observationen, allra helst samma dag! Minnet blir snabbt luddigt och detaljer är svårt att återge sanningsenligt om man väntar för länge med att fylla i en blankett och detta försvårar givetvis för ett godkännande. Om anteckningar gjorts i fält eller snart därefter stärker det rapportens trovärdighet och sådant ska givetvis alltid anges.

 

4. Försök att vara noggrann när du beskriver observationsförhållandena. Ofta är det väldigt tydligt att folk exempelvis underskattar avstånd; ett tips är att testa dig själv med hjälp av mätverktyget på exempelvis eniro.se.

 

5. Precisera gärna hur din tidigare erfarenhet av arten i fråga ser ut. Ange gärna specifika fynd eller ange omständigheter under observationer på utlandsresor. Att bara ange att man har tidigare erfarenhet gör det svårt för RRK/RK att lägga någon större vikt i uppgiften.

 

6. Det överlägset bästa sättet att få en rapport godkänd är fysisk dokumentation i form av foton, video eller ljudupptagningar. Om det till ett fynd i artportalen bifogas foton, ljud eller videoklipp som tydligt styrker bestämningen behövs ingen ifylld blankett utan RRK godkänner fyndet ändå (för arter som behandlas av RK behövs dock fortfarande ifylld raritetsblankett). Med lite vilja kan man faktiskt dokumentera de allra flesta fynden idag! Många skådare har kameror, men även de som saknar sådan har ofta en mobil som fungerar bra för att fota eller filma genom en tub med. Mobiler är också bra verktyg för att spela in läten. Ett tips är att träna på detta när man är ute och skådar, så att man är redo när rarrisen plötsligt dyker upp.