Av Fanny Edenborg

-

19 november, 2020

Sugen på att inventera i vinter?

Den s.k. Vinterfågelräkningen är en inventering som pågått i över 40 år. Syftet med inventeringen är att följa Sveriges övervintrande fågelpopulationers utveckling.

 

Inventeringen vänder sig främst till mer erfarna skådare och består av fem inventeringsperioder omfattande 3 veckor vardera. Period 1 ligger i oktober, period 2 i november, period 3, som är huvudräkningsperioden, runt jul/nyår, period 4 i jan/feb samt period 5 i mars.

 

Välj mellan 3 inventeringsalternativ:
Alternativ 1: Rutten inventeras endast en gång, då alltid period 3 (jul/nyår).
Alternativ 2: Rutten inventeras vid två tillfällen, period 3 (jul/nyår) och period 5 (mars)
Alternativ 3: Rutten inventeras alla fem perioderna.

 

Inventeringen sker genom s.k. punktrutter. För info se Svensk fågeltaxering (länk nedan) eller kontakta mig.

 

Stefan Westberg
Stewes2012@gmail.com
0731 544515

Spread the love