Av Fanny Edenborg

-

26 april, 2020

Inventering av fågelmyrar har startat!

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd. Därför ska sex av de viktigaste fågelmyrarna i landskapet inventeras i år. Detta sker i samarbete mellan ÖgOF, Motala Biologiska Förening, Naturskyddsföreningen i Finspång och Fågelföreningen i Norrköping. Projektet stöds ekonomiskt av BirdLife Sverige.

 

Myrarna som inventeras är Stora Mossen (Finspång), Kärnskogsmossen och Bredsjömossen (Motala), Fjällmossen (Norrköping), Vagnsmossen (Söderköping) och Rocks mosse (Ydre). Myrarna har inventerats tidigare, en del så långt tillbaka som på 1980-talet. Därför finns det möjlighet att efter årets undersökning dra slutsatser om arter har ökat eller minskat i antal.

 

Utöver de sex nämnda myrarna finns andra myrar i Ög där de tre ovan nämnda vadararterna kan finnas häckande. Skulle du hitta några så är det önskvärt att du rapporterar detta på Artportalen!

Spread the love

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar