Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia

SjöfågeltaxeringenBakgrund

Vid SOF - Birdlifes årsmöte 2014 i Kalmar beslutades det att de årliga riksinventeringarna som drivits av föreningen och landets regionalföreningar ska upphöra. Anledningarna var dels att de flesta arter som inventerats har en ojämnt fördelad geografisk utbredning i landet, dels för att inventeringsdeltagandet var ojämnt fördelat. Där av blev inventeringen tung att styra och resultaten svåra att tolka. Istället för riksinventeringarna, som fokuserat på en art i taget lämnade årsmötet styrelsen till uppgift att utarbeta ett förslag till en ny nationell inventering som fokuserar på sjö- och våtmarksfåglar, vilket också presenterades under mötet.

Som det ser ut nu är kunskapen om sjö- och våtmarksfåglarnas tillstånd inom Svensk Fågeltaxering relativt liten jämfört med andra arter, detta eftersom sjöar och våtmarker utgör en liten (men väldigt viktig) del av Sveriges yta. Därför kommer kunskapen som samlas in i inventeringen också användas i vetenskapliga syften. Vi uppmuntrar därför fågelskådare att delta i inventeringen för att övervaka populationstrenderna i den svenska fågelfaunan. 

Metoden för inventeringen är punktrutter, slingor (typ av linjetaxering) eller räkningar från fågeltorn (en punkt) i anslutning till sjöar, våtmarker, småvatten, viltvatten, kustvatten, bevattningsdammar etc (den enda typen av blöt miljö som egentligen är exkluderad är myrmark). Metoden är enklare än andra inventeringar som drivs av SFT och täcker ett begränsat antal arter. Dessutom utförs inventeringen endast en gång per år i maj månad. Det skall alltså vara enklare att delta och rutterna/punkterna är inte personliga utan skall vara de samma över tid.

Sjöfågeltaxeringen i Östergötland

År 2015 inventerades 21 lokaler i landskapet och 2016 inventerades 61 lokaler av totalt 43 skådare. Spridningen över kommunerna kan ni se i tabellen nedan. År 2015 hade Norrköping flest inventerade lokaler men år 2016 gick Linköping om. Även Motala gjorde bra ifrån sig. Valdemarsvik och Boxholm hade tyvärr inga rutter inom sina kommungränser vilket vi hoppas det blir ändring på i år.

Tabell 1. Antal lokaler som inventerades i Sjöfågeltaxeringen 2016 i respektive kommun i Östergötland.
Linköping 14
Norrköping 13
Motala 11
Finspång 6
Åtvidaberg 4
Vadstena 4
Ödeshög 3
Kinda 2
Ydre 2
Mjölby 1
Söderköping 1
Boxholm 0
Valdemarsvik 0

Om du vill vara med och inventera

Om du aldrig inventerat tidigare, men tycker att du känner igen de flesta fåglar kan detta vara något för dig. Man behöver inte heller ta en lokal själv utan det går utmärkt att inventera tillsammans med någon. Vill du vara med och inventera eller har frågor får du gärna kontakta Sofie Hellman via telefon (0736413235) eller mail Sofie Hellman . Vid anmälan får du fullständig metodik samt protokoll. Se även SOFs hemsida för mer information: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/sjofageltaxeringen/


Lokaler

Här nedan listas några lokaler i Östergötland som är lämpliga för Sjöfågeltaxeringen. Stjärnan (*) indikerar att lokalen redan inventeras i Sjöfågeltaxeringen och därmed redan är ”bokad”. Vi hoppas ni hittar en passande lokal som är ledig och tänk på att detta är långt ifrån alla våtmarker i Östergötland som är lämpliga för inventeringen.

Linköping
*Nybro, Svartåmynningens naturreservat
*Stångåmynningen-reningsverket
Gärstaddammarna
*Södra dammen
Häradskärret
*Kungsbro fågeltorn
Ljungssjön, Ljungsbro
*Rosenkällasjön
*Edhaga våtmark
*Frökärret
*Ekängsdalgången
*Ängelska kanalen
*Sträp fågelsjö
*Dänskebo Rödsjön
*Vistkärret
*Kärr, Sturefors
*Smedstad dammar
*Ljungdammarna

Norrköping
Västra kommunen:
Ören

*Ljusfors-/Ribbingsholms Naturreservat

*Braskens grav

Fröjerums våtmark
*Fröjerums våtmark
Rosendals våtmark
Dymlingen
*Gillberga, Kimstad

Lillkyrkakärret

*Åby gård, Norsholm

Centrala kommunen:
Baggetorpsdammen

Skärlunda viltvatten

*Herrebro våtmark

*Leonardsberg

*Svärtinge udde

Ensjön

*Vrinnevi våtmark

Björnviken, Loddby

Karlsroviken Motala ström

Boudden-Västerbyholm Händelö

Grymön-Loddbyviken se Björnviken

Kardonbron Händelö-Malmölandet

Lindö småbåtshamn Lindöfjärden-Pampusfjärden

Norra Promenaden-Norra kajen Motala ström (Blixholmen)

Öhmanskajen f.d. Färjeterminalen vid Lindökanalen, Ljura bäcks mynning

Torshagskärret, Åby

Norrviken, Malmölandet

Hässelholmarna, Braviken

Marby-Unnerstad

Djuröns Naturreservat

Östra kommunen:
Hampsjön, Krokek

Vikbolandet:
Svensksundsviken
*Bråborg
*Beteby
*Fågeltornet
*Ravnäs
Appelholmen & Säby
Runnskärsudd & Udden
Ållonöfjärden

Skenäs-Färjestaden

Mauritsberg

Örminge viltvatten

*Lilla Ovantorp viltvatten

Bylingstaddammen

*Gårdsjön

Dalmyrasjön

Lönö

Bråxvik Naturreservat

Marviken & Ramnö- och Utsättersfjärden

Jonsbergsviken

Stockholmstorpesjön

*Lunnebo viltvatten

Mem

Oxtorpesjön

Mjölby
*Spellinge våtmark
*Sjötuna udde
*Skänningedammarna

Motala
Boren
*Knäppanviken
Norrbysjön
*Västra delen

*Illersjö våtmark
*Dråsasjön
*Österskog
*Gamla prästgården
*Jolstaddammen, Vinnerstad
*Damm 1, Staffanstorp
*Mellansjön, Staffanstorp
*Svartsjön, Staffanstorp
*Hemsjön

Valdemarsvik
Strolången, Ringarum
Ämtöholm, Gusum

Finspång
*Käxten-Getsjön
*Tisnaren
*Häradstorps viltvatten
*Stornälern
*Lillnälern
*Ölstadsjön

Söderköping
*Vispolen
Nedre Lagnö Naturreservat
Mem
Hällerstadsjön
Östra Ryds viltvatten
Stegeborg Fläskfjärden

Ydre
*Lillängsgölen
*Östra Lägern

Boxholm
Sommen

Ödeshög
*Glänås
*Lövängsborg

Vadstena
*Åsby-Yxstad, Tåkern
*Hov
*Tycklinge udde
*Svälinge

Kinda
*Striern
Södra Åsunden
Järnlunden
*Viggeby

Åtvidaberg
*Missmyra våtmark
Ommen
Vindommen
Strålången
Norra och södra Teden
*Lakvattendammen vid Korshult avfallshantering
*Facetten, artificiell damm
*Håcklasjöns västra del


Regler för ÖgOF:s årskrysstävling från och med X 2016
1. Tävlingen gäller arter som är sedda eller hörda i landskapet Östergötland
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i ÖgOF .
2. Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som spontana, dvs. arter eller individer som tillhör artkategori A-C .
3. Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. T ex vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk och vitryggig hackspett.
4. Vi rekommenderar att tävlande också rapporterar sina observationer på Artportalen. Detta är dock inget tvång gällande allmänna arter, men för sällsynta arter, fenologiskt avvikande observationer eller liknande som kräver rapport (alltså ska granskas av Regionala rapportkommittén, Rrk, eller Rk) krävs rapportering på Artportalen och godkänd rapport för att arten ska få räknas på listan. Om en sällsynt art som kryssas i tävlingslistan i ett senare skede underkänns av Rrk eller Rk - alltså inte bedöms som tillräckligt väldokumenterad för att publiceras - åligger det medlemmen som kryssat arten i fråga att gå in på listan och ta bort krysset ("back-steppa"). Detta är samma princip som gäller på exempelvis Club 300:s listor.
5. På Artportalen blir den som rapporterat något sällsynt automatiskt ombedd att skriva rapport, då observationen dyker upp i den så kallade skuldlistan på Artportalens startsida. (Observera dock att det bara är då du är upptäckare av arten i fråga som du ska skriva rapport - annars är det bara att låta obsen ligga kvar i skuldlistan tills upptäckarens rapport granskats, då den försvinner från skuldlistorna.) Om någon är intresserad av att titta på hur rapportmallen för Östergötland ser ut i sin helhet finns det en länk till den under fliken "Rrk" på ÖgOF:s startsida.
6. Övrig information som kan vara relevant är att Rrk Östergötland i nuläget har ett generellt krav på fotodokumentation för att få rapporter på kaspisk trut godkända. Medelhavstrut behandlas nationellt av Rk, och även där kan man utgå ifrån att foton krävs. Fotokraven hänger ihop med mycket stora inomartsvariationer och allmänt erkända bestämningssvårigheter med dessa arter. I övrigt finns inga generella krav på fotodokumentation - även om det givetvis alltid underlättar bedömningen av rapporter!