Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia

Om regionala rapportkommittén i ÖstergötlandRegionala rapportkommittén (Rrk) utses av ÖgOF:s styrelse. Huvuduppgiften för Rrk är att stå för dokumentation av den östgötska fågelfaunan. Detta innebär att kontinuerligt kvalitetsgranska, sammanställa och publicera fågelfynd och försöka följa populationsutvecklingen hos åtminstone ett urval av landskapets häckfåglar.

Allt arbete sker sedan några år tillbaka via Naturvårdsverkets databas Artportalen. Historiskt har det varje år publicerats en rapportmall i Vingspegeln, det vill säga en sammanställning av vilka fåglar Rrk vill ha in uppgifter om. Idag förmedlas mallen också direkt via Artportalen.

Rrk är ofta inblandade i riksinventeringarna, och hjälper till med sammanställning av material från landskapet. Nationellt presenteras utfallet av riksinventeringarna bland annat i Vår fågelvärld, och i Vingspegeln brukar det dyka upp en artikel som beskriver läget i Östergötland. I mån av tid och initiativ publicerar Rrk också artiklar om populationstrender för rödlistade arter i landskapet, fyndbild för sällsynta arter och liknande.