Skriva raritetsrapport

Rapportmall hittar du på Artportalens förstasida (när du är inloggad) under rubriken “Fynd för validering”. Klicka på ditt fynd och välj fliken “Skriv raritetsrapport”.

Vad ska du tänka på när du skriver en raritetsrapport?

Fynd av ovanliga arter skall dokumenteras i en raritetsrapport. Rapporten skrivs i Svalan och rapportformuläret nås via skuldlistan som kan aktiveras längst ner till höger på förstasidan. Beroende på hur ovanlig arten i fråga är, så granskas denna rapport antingen av den nationellt arbetande raritetskommittén (RK) eller de regionala rapportkommittéerna (RRK). Syftet med rapporterna är att styrka och dokumentera fynd innan de publiceras. Detta för att publicerade fynd ska hållas trovärdiga och tillförlitliga. 

Den vanligaste anledningen till att rapporter underkänns är inte att RK/RRK anser att bestämningen troligtvis är felaktig, utan snarare att rapporten i fråga inte styrker fyndet i tillräcklig grad. Det innebär att det finns en risk att korrekta observationer underkänns endast för att rapporten inte är tillräckligt bra. Ju fler observatörer som känner sig trygga med vad som förväntas av en raritetsrapport, desto säkrare blir systemet. Därför följer här några korta punkter kring vad som är viktigt att tänka på när man skriver en rapport: 

1. Det helt klart viktigaste i en rapport är att du så utförligt som möjligt beskriver det du hört eller sett; notera så mycket du kan och orkar så ökar du chansen för ett godkännande! Viktigt i sammanhanget är att även saker som kan kännas självklara måste beskrivas. Beskriv alltså den rödhalsade gåsens halsmönster oavsett hur nära du stod och bokstavera lundsångarens sångstrof så gott du kan istället för att säga att ”den lät som på skivan” eller “den såg ut som i boken”. Det kan kännas lite fånigt ibland, men tänk på att RRK/RK bara har det som står i rapporten att gå på! 

2. Lägg vikt på att förklara hur du uteslutit andra arter. För gärna en tydlig diskussion som visar att du förstår eventuella bestämningssvårigheter. 

3. Skriv så fort du kan efter att du gjort observationen, allra helst samma dag! Minnet blir snabbt luddigt och detaljer är svårt att återge sanningsenligt om man väntar för länge med att skriva en rapport och detta försvårar givetvis för ett godkännande. Om anteckningar gjorts i fält eller snart därefter stärker det rapportens trovärdighet och sådant ska givetvis alltid anges. 

4. Försök att vara noggrann när du beskriver observationsförhållandena. Ofta är det väldigt tydligt att folk exempelvis underskattar avstånd; ett tips är att testa sig själv med hjälp av mätverktyget på exempelvis eniro.se. 

5. Precisera gärna hur din tidigare erfarenhet av arten i fråga ser ut. Ange gärna specifika fynd eller ange omständigheter under observationer på utlandsresor. Att bara ange att man har tidigare erfarenhet gör det svårt för RRK/RK att lägga någon större vikt i uppgiften. 

6. Det överlägset bästa sättet att få en rapport godkänd är fysisk dokumentation i form av foton, video eller ljudupptagningar. I dagsläget har många skådare kameror, men även de som saknar sådan har ofta en mobil som fungerar bra för att fota eller filma genom en tub med. Mobiler är också bra verktyg för att spela in läten. Träna gärna på detta, så att du är redo när rarrisen dyker upp! Även skisser kan vara bra verktyg, men om skisser bifogas en rapport så skall det anges när skissen är gjord (dvs om den är gjord i fält, snart efter observationen eller i samband med att rapporten skrevs). 

Under fliken ”ledamöter” finns kontaktuppgifter till samtliga RRK-medlemmar och det går alltid att kontakta någon av dessa om man har frågor exempelvis kring hur en rapport skall skrivas. Vidare kan nämnas att det i Club 300:s tidskrift Roadrunner, nr 1/2013, finns en bra artikel om hur man säkrast får sina rapporter godkända.