Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar

ÖgOF fotogalleri

Bilderna måste vara tagna i Östergötland. För att Galleriet skall bli mer överskådligt bör varje fotograf inte ha mer än 2-3 bilder av varje art.

Större hackspett Dendrocopos major [Great Spotted Woodpecker]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-10-18
Lokal: Kårtorp, Ensjön, Norrköping
Uppladdad: 2009-03-01 18:00:00

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Större hackspett

Kommentarer
härlig bild på större hacken!
Peter Berglin - 2014-03-05 23:47:16
 
 
Smålom Gavia stellata [Red-throated Loon]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 1990-04-05
Lokal: Fågeltornet, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-03-01 17:52:24

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Smålom

Kommentarer
 
 
Rödspov Limosa limosa [Black-tailed Godwit]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-07-15
Lokal: Nybro Svartåmynningen
Uppladdad: 2009-03-01 17:46:00

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Rödspov

Kommentarer
 
 
Lärkfalk Falco subbuteo [Eurasian Hobby]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-08-24
Lokal: Nybro Svartåmynningen
Uppladdad: 2009-03-01 17:41:40

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Lärkfalk

Kommentarer
 
 
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus [Red-necked Phalarope]

Fotograf: Johan Elfström
Datum: 2008-06-03
Lokal: 
Uppladdad: 2009-03-01 13:24:09

Bilden uppladdad av: Johan Elfström

Visa alla bilder på Smalnäbbad simsnäppa

Kommentarer
 
 
Mindre sångsvan Cygnus columbianus [Tundra Swan]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-03-15
Lokal: Åby, Norrviken
Uppladdad: 2009-02-22 18:49:39
Bildkommentar:
Sångsvan och grågås i bakgrunden

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Mindre sångsvan

Kommentarer
 
 
Kärrsnäppa Calidris alpina [Dunlin]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2006-09-14
Lokal: Fågeltornet, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-02-22 18:47:11

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Kärrsnäppa

Kommentarer
 
 
Mindre strandpipare Charadrius dubius [Little Ringed Plover]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-04-26
Lokal: Fågeltornet, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-02-22 18:43:53

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Mindre strandpipare

Kommentarer
 
 
Pilgrimsfalk Falco peregrinus [Peregrine Falcon]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-10-03
Lokal: Utsiktsberget, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-02-22 18:37:36

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Pilgrimsfalk

Kommentarer
 
 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus [Three-toed Woodpecker]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-04-05
Lokal: Trolleflods naturreservat
Uppladdad: 2009-02-22 18:33:56

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Tretåig hackspett

Kommentarer
 
 
Mandarinand

Fotograf: Lasse Linde
Datum: 2005-05-13
Lokal: Övre Carlsborgs sluss, Söderköping
Uppladdad: 2009-02-20 19:49:15
Bildkommentar:
Saknade ringar och färgmärkning

Bilden uppladdad av: Lasse Linde

Visa alla bilder på

Kommentarer
 
 
Rossicus

Fotograf: Lasse Linde
Datum: 2007-09-30
Lokal: Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-02-20 19:38:37
Bildkommentar:
Digiscopad .Fabalis överst, observera den korta näbben och den höga basen.

Bilden uppladdad av: Lasse Linde

Visa alla bilder på Tundrasädgås

Kommentarer
 
 
Nattskärra Caprimulgus europaeus [European Nigthjar]

Fotograf: Lasse Linde
Datum: 2004-09-11
Lokal: Eketorp NNO Söderköping
Uppladdad: 2009-02-20 19:31:05
Bildkommentar:
En 1K fågel som flyttades undan från gärde där plöjning pågick.

Bilden uppladdad av: Lasse Linde

Visa alla bilder på Nattskärra

Kommentarer
 
 
Fisktärna Sterna hirundo [Common Tern]

Fotograf: Lars Hedenström
Datum: 2008-06-23
Lokal: Gräsmarö
Uppladdad: 2009-02-18 13:57:31
Bildkommentar:
Häckfågel bland silvertärnor

Bilden uppladdad av: Lars Hedenström

Visa alla bilder på Fisktärna

Kommentarer
 
 
Svarthakedopping Podiceps auritus [Horned Grebe]

Fotograf: Lars Hedenström
Datum: 2007-06-25
Lokal: Gräsmarö
Uppladdad: 2009-02-18 13:36:39
Bildkommentar:
Häckade i öppen skärgårdsmiljö; se artikel i Ornis Svecica Vol 18 No 1 2008

Bilden uppladdad av: Lars Hedenström

Visa alla bilder på Svarthakedopping

Kommentarer
 
 
Silvertärna Sterna paradisaea [Arctic Tern]

Fotograf: Lars Hedenström
Datum: 2008-06-01
Lokal: Gräsmarö
Uppladdad: 2009-02-18 13:30:43
Bildkommentar:
Liten koloni på småskär

Bilden uppladdad av: Lars Hedenström

Visa alla bilder på Silvertärna

Kommentarer
 
 
  []

Fotograf: Lars Hedenström
Datum: 2008-06-23
Lokal: Gräsmarö
Uppladdad: 2009-02-18 13:26:53
Bildkommentar:
Rastade ca. 10 min. utanför gömslet

Bilden uppladdad av: Lars Hedenström

Visa alla bilder på

Kommentarer
 
 
Prutgås Branta bernicla [Brent Goose]

Fotograf: Lars Hedenström
Datum: 2008-06-23
Lokal: Gräsmarö
Uppladdad: 2009-02-18 13:24:02
Bildkommentar:
Oväntad rastare för årstiden

Bilden uppladdad av: Lars Hedenström

Visa alla bilder på Prutgås

Kommentarer
 
 
Skrattmås Larus ridibundus [Black-headed Gull]

Fotograf: Adam Bergner
Datum: 2005-04-27
Lokal: Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Uppladdad: 2009-02-17 21:56:26

Bilden uppladdad av: Adam Bergner

Visa alla bilder på Skrattmås

Kommentarer
 
 
Kärrsnäppa Calidris alpina [Dunlin]

Fotograf: Adam Bergner
Datum: 2005-08-17
Lokal: Sjötuna udde, Tåkern
Uppladdad: 2009-02-17 21:53:04
Bildkommentar:
1K.

Bilden uppladdad av: Adam Bergner

Visa alla bilder på Kärrsnäppa

Kommentarer