Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar

ÖgOF fotogalleri

Bilderna måste vara tagna i Östergötland. För att Galleriet skall bli mer överskådligt bör varje fotograf inte ha mer än 2-3 bilder av varje art.

Brushane Philomachus pugnax [Ruff]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-05-05
Lokal: Fågeltornet, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-12-30 12:02:08

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Brushane

Kommentarer
 
 
Trädpiplärka Anthus trivialis [Tree Pipit]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-08-29
Lokal: Herrebrotippen, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:59:09

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Trädpiplärka

Kommentarer
 
 
Ägretthäger Egretta alba [Great Egret]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-05-04
Lokal: Tåkern
Uppladdad: 2009-12-30 11:54:31

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Ägretthäger

Kommentarer
 
 
Mindre hackspett Dendrocopos minor [Lesser Spotted Woodpecker]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 1991-06-04
Lokal: Kättsätter, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:51:46

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Mindre hackspett

Kommentarer
 
 
Domherre Pyrrhula pyrrhula [Eurasian Bullfinch]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-02-04
Lokal: Kårtorp, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:48:37

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Domherre

Kommentarer
 
 
Stjärtmes Aegithalos caudatus [Long-tailed Tit]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-12-27
Lokal: Kårtorp, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:47:11

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Stjärtmes

Kommentarer
 
 
Skogssnäppa Tringa ochropus [Green Sandpiper]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-06-23
Lokal: Beteby, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-12-30 11:45:10

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Skogssnäppa

Kommentarer
 
 
Skäggdopping Podiceps cristatus [Great Crested Grebe]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-06-25
Lokal: Åbackarna, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:37:28

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Skäggdopping

Kommentarer
 
 
Grönbena Tringa glareola [Wood Sandpiper]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-05-12
Lokal: Beteby, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-12-30 10:32:39

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Grönbena

Kommentarer
 
 
Kungsfiskare Alcedo atthis [Common Kingfisher]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-09-29
Lokal: Femöresbron, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:30:24

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Kungsfiskare

Kommentarer
 
 
Brunand Aythya ferina [Common Pochard]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-06-15
Lokal: Tåkern
Uppladdad: 2009-12-30 10:28:40

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Brunand

Kommentarer
 
 
Ormvråk Buteo buteo [Common Buzzard]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-08-28
Lokal: Knivbergavägen, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:24:42

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Ormvråk

Kommentarer
 
 
Dubbeltrast Turdus viscivorus [Mistle Thrush]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-04-01
Lokal: Leonardsberg, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:21:36

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Dubbeltrast

Kommentarer
 
 
Sparvhök Accipiter nisus [Eurasian Sparrowhawk]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-06-24
Lokal: Vrinnevi Våtmark, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:19:18
Bildkommentar:
Slagit en Sädesärla

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Sparvhök

Kommentarer
 
 
Gulhämpling Serinus serinus [European Serin]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-05-27
Lokal: Trädgårdsföreningen, Linköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:16:12

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Gulhämpling

Kommentarer
 
 
Tornfalk Falco tinnunculus [Common Kestrel]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-05-28
Lokal: Leonardsberg, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:14:50

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Tornfalk

Kommentarer
 
 
Ladusvala Hirundo rustica [Barn Swallow]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-05-31
Lokal: Beteby, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-12-30 10:13:14

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Ladusvala

Kommentarer
 
 
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus [Common Redstart]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-06-23
Lokal: Åbackarna, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:11:39

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Rödstjärt

Kommentarer
 
 
Buskskvätta Saxicola rubetra [Whinchat]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-06-23
Lokal: Beteby, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-12-30 10:09:54

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Buskskvätta

Kommentarer
 
 
Fjällvråk Buteo lagopus [Rough-legged Buzzard]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-09-09
Lokal: Knivbergavägen, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 10:05:34

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Fjällvråk

Kommentarer