Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar

ÖgOF fotogalleri

Bilderna måste vara tagna i Östergötland. För att Galleriet skall bli mer överskådligt bör varje fotograf inte ha mer än 2-3 bilder av varje art.

Svärta Melanitta fusca [Velvet Scoter]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2010-01-05
Lokal: Pampushamnen, Lindökanalens Mynning
Uppladdad: 2010-01-05 15:38:12
Bildkommentar:
En dokubild på Svärtan

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Svärta

Kommentarer
 
 
Vittrut Larus hyperboreus [Glaucous Gull]

Fotograf: Lennart  Sanded
Datum: 2010-01-02
Lokal: Motala ström (Norrköping)
Uppladdad: 2010-01-02 20:16:14

Bilden uppladdad av: Lennart  Sanded

Visa alla bilder på Vittrut

Kommentarer
 
 
Skrattmås Larus ridibundus [Black-headed Gull]

Fotograf: Lennart  Sanded
Datum: 2010-01-02
Lokal: Motala ström (Norrköping)
Uppladdad: 2010-01-02 16:12:51

Bilden uppladdad av: Lennart  Sanded

Visa alla bilder på Skrattmås

Kommentarer
 
 
Alfågel Clangula hyemalis [Long-tailed Duck]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2010-01-02
Lokal: Strömsparken, Norrköping
Uppladdad: 2010-01-02 14:16:40

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Alfågel

Kommentarer
 
 
Vittrut Larus hyperboreus [Glaucous Gull]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2010-01-01
Lokal: Strömsparken, Norrköping
Uppladdad: 2010-01-01 19:07:36

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Vittrut

Kommentarer
 
 
Stare Sturnus vulgaris [Common Starling]

Fotograf: Lennart  Sanded
Datum: 2010-01-01
Lokal: Ryd
Uppladdad: 2010-01-01 16:38:47

Bilden uppladdad av: Lennart  Sanded

Visa alla bilder på Stare

Kommentarer
 
 
Vittrut Larus hyperboreus [Glaucous Gull]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2010-01-01
Lokal: Strömparken, Palace, Norrköping
Uppladdad: 2010-01-01 16:06:34
Bildkommentar:
2k

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Vittrut

Kommentarer
 
 
Vittrut Larus hyperboreus [Glaucous Gull]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2010-01-01
Lokal: Strömparken, Palace, Norrköping
Uppladdad: 2010-01-01 15:46:13
Bildkommentar:
2k

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Vittrut

Kommentarer
 
 
Stare Sturnus vulgaris [Common Starling]

Fotograf: Lennart  Sanded
Datum: 2010-01-01
Lokal: Ryd
Uppladdad: 2010-01-01 12:24:07

Bilden uppladdad av: Lennart  Sanded

Visa alla bilder på Stare

Kommentarer
 
 
Stare Sturnus vulgaris [Common Starling]

Fotograf: Lennart  Sanded
Datum: 2010-01-01
Lokal: Ryd
Uppladdad: 2010-01-01 12:19:40

Bilden uppladdad av: Lennart  Sanded

Visa alla bilder på Stare

Kommentarer
 
 
Koltrast Turdus merula [Common Blackbird]

Fotograf: Lennart  Sanded
Datum: 2010-01-01
Lokal: Ryd
Uppladdad: 2010-01-01 12:18:13

Bilden uppladdad av: Lennart  Sanded

Visa alla bilder på Koltrast

Kommentarer
 
 
Tofsmes Parus cristatus [Crested Tit]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-10-24
Lokal: Kårtorp, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 17:38:27

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Tofsmes

Kommentarer
 
 
Stare Sturnus vulgaris [Common Starling]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-10-23
Lokal: Vilbergen, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 13:16:18

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Stare

Kommentarer
 
 
Smådopping Tachybaptus ruficollis [Little Grebe]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2009-09-11
Lokal: Vrinnevi Våtmark, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 12:12:21
Bildkommentar:
ungfågel

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Smådopping

Kommentarer
 
 
Gravand Tadorna tadorna [Common Shelduck]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-06-02
Lokal: Svartåmynningen, Linköping
Uppladdad: 2009-12-30 12:06:39

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Gravand

Kommentarer
 
 
Brushane Philomachus pugnax [Ruff]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-05-05
Lokal: Fågeltornet, Svensksundsviken
Uppladdad: 2009-12-30 12:02:08

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Brushane

Kommentarer
 
 
Trädpiplärka Anthus trivialis [Tree Pipit]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-08-29
Lokal: Herrebrotippen, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:59:09

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Trädpiplärka

Kommentarer
 
 
Ägretthäger Egretta alba [Great Egret]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2008-05-04
Lokal: Tåkern
Uppladdad: 2009-12-30 11:54:31

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Ägretthäger

Kommentarer
 
 
Mindre hackspett Dendrocopos minor [Lesser Spotted Woodpecker]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 1991-06-04
Lokal: Kättsätter, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:51:46

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Mindre hackspett

Kommentarer
 
 
Domherre Pyrrhula pyrrhula [Eurasian Bullfinch]

Fotograf: Magnus Bergvall
Datum: 2007-02-04
Lokal: Kårtorp, Norrköping
Uppladdad: 2009-12-30 11:48:37

Bilden uppladdad av: Magnus Bergvall

Visa alla bilder på Domherre

Kommentarer