Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
 Notiser 
Antal att visa:

 Årsmöte 2019
2019-02-19 | 17:49
Medlemmarna i Östergötlands ornitologiska förening kallas härmed till årsmöte 2019. Lokal: Naturcentrum i Linköping Tid: Söndagen den 24 mars 2019 klockan 15.30 (ca) Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande vid mötet 3. Val av sekreterare vid mötet 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet 5. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 6. Styrelsens årsredovisning 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av årsredovisningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 10. Val av styrelseledamöter  Val av fyra ledamöter på två år 11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år 12. Val av valberedning på tre personer på ett år 13. Fastställande av årsavgifter (medlemsavgift, avgift för familjemedlem samt prenumerationspris för juridisk person) för nästkommande kalenderår 14. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår 15. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet 16. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig 17. Övriga frågor  Inventeringar 2019  X2018 – resultatredovisning  Upptäckartävling  Kravrally 2019  Nya hemsidan  Svanägget 2019  Avtackning 18. Mötet avslutas Årsmötet är ett samarrangemang med Linköpings fågelklubb – Lfk vars årsmöte börjar kl. 15.00. När årsmötena är färdiga (ca 16.00) bjuder vi på fika, och därefter berättar professor Anders Hedenström – Lunds universitet – under rubriken ”Fåglarnas fantastiska flygförmåga: hur det började och vad vi vet idag.” Se även hemsidan – www.ogof.se Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!
 Nytt om tävlingar, utmaning och listor!
2019-01-17 | 19:52
Som vi nämnt tidigare kommer det ske en del förändringar när vi lanserar vår nya hemsida i april. Upptäckartävlingen kommer att få en nystart och alla som deltar kan tillgodoräkna de poäng de tjänat in under hela 2019 (under förutsättning att observationerna rapporterats till Artportalen). Vi kommer att se över poängsättningen till dess. Man kan med andra ord redan nu tjäna många viktiga poäng för att vinna den ärofyllda tävling genom att ge sig ut och slita i bushen! Vår tävling X2019 kommer att sluta vara en tävling och istället bli en utmaning. Deltagarantalet har de senaste åren minskat och vi hoppas att denna nystart gör att fler väljer att vara med i X2019 för att utmana sig själv och kanske även andra skådarvänner på ett mer lättsamt vis. För er som fyllt i era arter för X2019 ber vi er föra över dessa arter till X2019 på nya hemsidan när den publiceras. Vi kommer också sjösätta en helt annan utmaning, men den får ni vänta på till nya hemsidan publiceras i april. Vad gäller de krysslistor som vissa medlemmar haft på nuvarande hemsidan över landskapet, olika lokaler och kommuner har vi gjort vårt yttersta för att hitta ett motsvarande alternativ på den nya hemsidan som dessutom är rimligt att administrera och långsiktigt hållbart. Vi har dock inte funnit något bra alternativ. Därför har styrelsen beslutat att listorna inte kommer att följa med till den nya hemsidan. Vi är mycket ledsna över detta men hoppas att Artportalen, som ju är den plats vi helst vill att man ska rapportera till, duger för att ta fram motsvarande listor från. Med detta sagt hoppas vi att ni liksom vi ser fram emot en fräsch hemsida med flera spännande funktioner!
 Hackad hemsida
2018-12-20 | 10:37
Som ni säkert noterat har hemsidan legat nere ett tag - detta på grund av att den hackades och webbhotellet stängde ner den tills vi lyckades radera den hackade koden och säkra hemsida. Detta innebär dock att forumet var tvunget att tas bort! Hör av er till mig på malinm.larsson at gmail.com ifall ni hade något på forumet ni ville kopiera, så ska jag se om det går att lösa. Lyckligtvis går vi 1 april 2019 över till en betydligt säkrare och lättskött hemsida!
 
  Notis 1-3 av totalt 132. Nästa 3-->
 Sök/Övrigt 

Sök bland notiserna på denna sida.
Skriv in erat sökord i rutan nedan och tryck sedan på SÖK