Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Västra Norrbysjön

Inledning Med slätten i söder och skogen i norr ligger denna förhållandevis okända fågellokal i östra delen av Motala kommun. Motala ström har sitt inlopp vid Kungs Norrby i den västra delen av sjön, som är den mest gynnsamma delen ur fågelsynpunkt och som här behandlas. Lokalen är bäst på våren, men även höst och vinter kan ge utdelning i denna slättsjö.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende Ett par hundra meter söder om sjön löper Göta kanal. Längs kanalen är det fin buskmark mellan bron vid Kungs Norrby och Sörby bro, en sträcka på cirka två kilometer. Området mellan kanalen och Norrbysjön består av jordbruksmark med en del intressanta diken. Efter snörika vintrar brukar det bli en översvämning i anslutning till sjön nedanför Brunneby musteri på den så kallade Husbyängen. Tyvärr så har bonden en lite för effektiv pump vilket innebär att den gynnsamma översvämningen brukar vara borta innan april är slut.
Västra delarna av Norrbysjön är mycket grund och rik på olika vattenlevande växter. Innanför de vasskantade stränderna växer i huvudsak al och sälg som bildar en tät vegetation.

Fåglar Vinter/vår: Strömmen som går genom sjön gör att en sträcka på några hundra meter från inloppet och en bit ut i sjön nästan aldrig är täckt av is. Denna isfria ränna lockar en hel del änder samt hungriga havsörnar. Från träbron över strömmen vid inloppet ses årligen flera strömstarar och med lite tur en och annan smådopping.
Tidigt på våren så anländer ofta över tusen sothöns, flera hundra viggar och knipor, ett hundratal salskrakar och storskrakar. Ett mindre antal bläsänder, brunänder, stjärtänder, skedänder och krickor observeras också denna tid på året.
Vissa år bildas en översvämning vid Husbyängen nedanför Brunneby musteri. Denna lockar på våren till sig ganska stora mängder med sångsvan och simänder. En del vadare brukar också rasta vid den tillfälliga våtmarken. Bland annat har här observerats mindre sångsvan samt Motala kommuns hittills enda amerikanska kricka.

Sommar: När isen försvunnit och översvämningen torkat ut så minskar antalet fåglar ganska dramatiskt. Kvar är de häckande karaktärsarterna i sjön bestående av skäggdopping, sothöna, brun kärrhök, rördrom, rörsångare samt andra för biotopen typiska arter. En hane rödhuvad dykand sticker ut bland observationerna.
En promenad längs kanalen mellan Sörby och Kungs Norrby tidigt på sommaren ger nästan alltid sjungande rosenfinkar i de fina buskmarkerna. Samma sträcka fast senare på kvällen och natten så sjunger näktergalar, sävsångare samt någon enstaka kärrsångare. Tillfälligt har busksångare, vaktel och gräshoppsångare hörts.

Höst: Änderna samt en hel del gäss av olika slag återkommer fast i lite mindre utsträckning än på våren. Även en del flockar med ljungpipare drar omkring runt lokalen.

Observationsplatser och ljusförhållanden Träbron vid Kungs Norrby ger god överblick över Motala ströms mynning i Norrbysjön. En kortare promenad längs kanalbanken ger en hyfsad överblick över lokalen. En gammal järnvägsvall löper längs sjöns södra del och nås via en traktorväg före träbron vid Kungs Norrby. Härifrån ser man inte mycket av sjön, men det finns mycket fina buskar och det här är den bästa platsen att studera Husbyängen då den är översvämmad.

God överblick över sjöns västra delar har man även från båtplatsen strax väster om Ruda gård.

Vägen dit och parkering Norrbysjön är belägen strax norr om riksväg 34 mellan Borensberg och Ljungsbro. För att komma till området kring Västra Norrbysjön så rekommenderas att parkera vid Brunneby musteri som ligger precis intill riksväg 34. Där finns det gott om parkeringsplatser. Därifrån så leder en grusväg ner till Göta kanal samt Motala ströms inlopp i Norrbysjön. Promenaden tar cirka tio minuter.

För att komma till båtplatsen vid Ruda gård: Från riksväg 34 så finns det en gul skylt märkt "Ruda 1", sväng ner på grusvägen vid skylten och fortsätt 500 meter ner till Göta kanal. Parkera före bron vid det gamla brovaktarhuset. Parkeringsplatsen rymmer cirka tio bilar. Gå över kanalbron och fortsätt på grusvägen ner mot gården. Strax före en gammal röd lada så leder en traktorväg ner vänster till båtplatsen. Promenaden tar cirka fem minuter.

Övrigt Författare Per Tufvesson

Översiktskarta