Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Hackelboö

Inledning
Hackelboö är en ö som bildades i samband med en sänkning av Järnlunden år 1871. Dessförinnan bestod den av sammanlagt åtta öar som sammansmälte i och med sänkningen. En hel del fåglar rastar under sträcktider på och omkring ön och de varierade biotoperna på ön gör att en hel del olika arter går att hitta som häckfåglar här. Nordvästra delen av ön är naturreservat.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende
Ön har en mycket omväxlande natur; dominerar gör en ganska ung skog av fr.a. björk, al och tall, men här finns även ett mindre fattigkärr, en hage med äldre vidkroniga ekar samt en del tallhällmarker. Stränderna är mestadels kala klipphällar, och kring ön finns en del flacka skär och småöar vilket ger området en viss skärgårdskänsla.

Fåglar
Öns häckfågelfauna präglas av löv- och blandskogsarter; grönsångare, mindre hackspett och stenknäck tillhör karaktärsarterna . Lokalen känns annars mycket het för t.ex. mindre flugsnappare (sjungande fåglar har funnits på grannön Bromön vid flera tillfällen), men då Hackelboö varit regelbundet besökt av skådare endast i ett eller två år saknas denna fortfarande på listan över sedda arter. På småöar och skär kring ön finns kolonier av skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna m.m. och bland dessa har bl.a. svarttärna observerats. Några km norr om ön finns en stor skarv- och gråhägerkoloni vilket ständigt märks genom förbiflygande fåglar.

Området har som sagt en viss skärgårdskänsla, och detta återspeglas även i fågelobservationerna. Området drar ofta till sig arter som mestadels finns vid kusterna (men som troligtvis följer sjösystemet Åsunden- Järnlunden- St. Rengen efter att förirrat sig in över land och finner en lämplig rastplats kring Hackelboö) och tillexempel finns flera observationer av sjöorre medan småskrake och havstrut troligtvis häckar i området. Skärpiplärka har observerats, och det finns äldre rapporter om bl.a. kustlabb och skräntärna.

Även vadare (som saknar naturliga rastplatser i Kinda k:n) rastar ofta på de flata skären just SV om ön och bl.a. kustpipare, större strandpipare, småsnäppa och kustsnäppa finns bland tillfälliga gäster.

Observationsplatser och ljusförhållanden
Bäst är att stå på den udde som ligger just innanför det lilla skär (ofta kallad Flathällen) där bl.a. skärpiplärkan höll till. Denna nås genom att man från parkeringen går längs den spång som leder in i reservatet. Innan grinden till fårhagen viker man av vänster och följer den stig som går längs med staketet och stranden tills man når udden. Härifrån har man bra överblick över vattnen V och S om ön (där det brukar finnas mest fågel), samt de skär och öar som nämnts.

Ljusförhållandena är goda under morgon och förmiddag.

Tillträdesförbud
Stora delar av ön är naturreservat, men inga tillträdesförbud finns.

Andra lokaler i närheten
Just söder om den bro som går mellan Hackelboö och Rimforsa ligger Rimforsa reningsverk med några anlagda dammar. Området är omgärdat av sanka videbuskage och drar till sig en hel del rastande tättingar under sträcktider. I dammarna (som dock ofta är så gott som tomma) finns t. ex rörhöna (ovanlig i Kinda). Lokalen är även en fin nattsångarlokal och från videbuskagen S om reningsverket hörs ofta gräshoppsångare och kärrsångare. I den eutrofa viken av Järnlunden som ligger N om reningsverket rastar och häckar en del änder och trastsångare har hörts några gånger.

Ta av på den lilla väg skyltad med ”Reningsverk” (liten skylt) som går väster ut just söder om bron för att nå lokalen. Reningsverket ligger endast ca 100 m in på denna väg.

Vägen dit och parkering
Hackelboö som ligger ca 2 km N om Rimforsa är mycket lättillgängligt då riksväg 34 går rakt över ön. En stor rastplats med picknickbord och dass finns och här finns gott om parkeringsmöjligheter.

Författare: Johan Jensen

Översiktskarta