Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Motala ström i Norrköping

Inledning  

Lokalen ligger centralt i Norrköping, strax uppströms om vattenfallen, de Geerhallen m.m. Den sträcker sig uppströms någon km till i höjd med Himmelstalunds sportfält. Den är fr.a. en vinterlokal och är bäst, när det mesta av inlandsvattnen är frusna. Här är vattnet nästan alltid öppet.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende  

Motala Ström är på bägge sidor kantad av högvuxna lövträd med bebyggelse tätt intill. Nedom Femöresbron utvidgar sig vattnet och har tät strandvegetation. Det finns en lättgången promenadväg runt de intressanta områdena och som på sydsidan är lättframkomlig för rullstolar och barnvagnar.

Fåglar  

Under midvintern finns här talrika övervintrande änder, främst gräsand, vigg och knipa. Sothöna, smådopping och skrattmås övervintrar varje år. Kungsfiskare, rödhake och gärdsmyg ses ibland. Därutöver ses de för städer vintertid vanliga småfåglarna. Intill Färgargården, som är ett sommaröppet café, sker utfordring. Nedströms intill universitetsområdet och de Geerhallen finns oftast några strömstarar, som kan studeras på nära håll när de dyker i den strida forsen.

Övriga sevärdheter  

Sevärdheter är Norrköpings gamla industriområde, som nu är upprustat och omvandlat till universitetslokaler och kontor. Området har högt kulturhistoriskt värde. Här finns bl.a. konsertlokalen de Geerhallen och Arbetets Museum, inrymt i det som förr i tiden var Vargens konfektionsfabrik. Det är nära till stadens centrum och man kan till fots följa en gångväg ända till hamnen.

Vägen dit och parkering  

Det finns gott om parkeringsplatser vid sportfältet Himmelstalund intill gamla E4an. Man tar sedan gångvägen längs floden. Alternativt kan man parkera vid Färgargården om inte caféet är öppet. Där finns dock bara enstaka platser. Dit kommer man från Södra Promenaden. Vid en vänsterkrök, där vägen korsar spårvägen finns en avtagsväg.

Översiktskarta