Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Kärnskogs mosse

Inledning

Kärnskogs mosse är ett av Östergötlands mest intressanta myrområden ur fågelsynpunkt och kanske den bästa lokalen för orrspel. Bra sträcklokal vår och höst. Området består av drygt 500 ha öppen myrmark omgiven av barrskog av olika karaktär. Trots spår av miltär verksamhet har området mycket vildmarkskänsla.

Fåglar

Här finns orrspel med runt 30-tal tuppar. Tupparna uppehåller sig på myren princip året runt men spelet kulminerar i slutet av april. En vinterdag kan man förutom orrarna se t.ex. kungsörn, havsörn, duvhök, varfågel och korp. Ljungpipare, grönbena, tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, trana, ängspiplärka och buskskvätta häckar på myren. I den omgivande skogen finns gott om tjäder, järpe, pärluggla, sparvuggla, dubbeltrast och spillkråka. I de närliggande sjöarna häckar storlom, sångsvan och fiskgjuse.

Observationsplatser och ljusförhållanden

Från Bergön i södra delen av Kärnskogsmossen har man milsvid utsikt vid klart väder och man kan ha fina dagar med bra sträck av bland annat rovfåglar i september-oktober. Den mest lättillgängliga observationsplatsen för orrspel är vid det lilla huset på Bergön. Man kan komma på morgonen utan att störa spelet om man är lite försiktig.

Tillträdesförbud

Den tidigare militära verksamheten med risk för blindgångare medför att man inte bör ge sig ut på den öppna myren.

Andra lokaler i närheten

Trolleflod öster om myren, alldeles väster om väg 51, är en intressant gransumpskog där t.ex. tretåig hackspett observerats.

Övriga sevärdheter

Perkils kättil. Det är en  jättegryta. ca 600 m NNO Sandstugan vid Annsjöns sydvästra sida. Det finns en markerad stig från en parkering nära Sandstugan, som man finner öster om väg 221 i riktning mot Lämneå.

Strax söder om avfarten till Mickelsbo från väg 211 vid Annsjöns västra ända finns lämningar av tidig industriell järntillverkning med fördämningsanläggningar, stenskoningar, masugnsruin, torpgrunder etc. En markerad stig går från Kristinefors upp mot Skönnarbo längs en bäck med forsar och dammar.

Vägen dit och parkering

På väg 211 mellan Örebro och Borensberg, cirka 1 mil norr om Tjällmo sväng västerut mot Mickelsbo. Kör förbi Skönnarbosjön och Norsjön och strax före Mickelsbo tag till vänster. Fortsätt c:a 5 km och ta sedan höger. 10 m innan avtaget finns en transformator på en kraftledningsstolpe. Vägen går ända ut till Bergön där 4-5 bilar får plats. En alternativ väg, som är känsligare för tjällossning, är att vid Mickelsbo ta höger. Kör sedan rakt fram och och passera en 3-vägskorsning och en 4-vägsdito. Ta sedan höger i nästa korsning. För orrspelsmorgnar är det bättre att parkera vi det sista T-korset innan Bergön. Redan där och under hela promenaden, ca 1 km, hör man orrspelet och man slipper risken att störa spelet.

Vägarna snöröjs inte regelbundet. Vissa årstider kan det vara en äventyrlig färd. Det går att tälta på Bergön. Inga direkta faciliteter finns dock i dagsläget.
Författare:Gunnar Myrhede.

Övrigt  

Översiktskarta

Orienteringskarta