Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Välkommen till ÖgOF's forum
Hem  |  Öppet forum
 
Aktuella svar på, Regler för bandet Fåglar i Ög

Regler för bandet Fåglar i Ög 2017-09-28 21:12:49

Johan Jensen
Linköping

Bandet Fåglar i Ög har snart 200 medlemmar. När bandet startade för några år sedan var vi bara 20-30 pers som ville ha kontakt kring vad som sågs i fält, vilka lokaler vi besökt och annat fågelrelaterat. Det har från början varit högt till tak och jag som står som admin för bandet (eftersom jag tryckte på start-knappen då för några år sedan) har inte haft någon ambition att styra eller reglera speciellt hårt. På det stora hela tycker jag att det fungerat och fungerar bra. Hur vi använder vårt band har varit uppe för diskussion förr men jag tror det är dags igen. 

Så jag öppnar upp: vad vill vi ha på vårt band? Hur uppstyrt vill vi ha det? När Öland i dagarna återupplivat sitt Band (för att lämna whatsapp) så kom det med väldigt tydliga regler för hur man skulle använda bandet: är det så vi vill ha det eller tycker vi att det funkar ungefär som det är idag?

Jag har själv lite tankar, men avvaktar andras åsikter först =)

 

/Johan 

 
Re: Regler för bandet Fåglar i Ög 2017-10-02 11:44:21

Martin Berry
Skänninge

Jag tror att tystnaden i denna tråd lite talar för sig själv...

Jag vill bara påpeka att oavsett mängd eller nivå på regler för ett forum kräver att det finns en eller flera aktiva moderatorer som bevakar efterlevnaden av reglerna. Jag tvivlar för egen del på om det finns personer som är intresserade av att agera moderatorer. Meningen med bandet har ju varit, och är, att sprida information och kunskap om fåglar och fågelskådning på ett snabbt sätt till bandets medlemmar. Fågelskådning är, som jag ser det, någonting i grunden lustfyllt och det är också i den andan som bandet till stora delar har fungerat i Östergötland. Med det kommer att olika personer uppfattar olika saker inom skådningen som lustfyllda, vilket ger bandet ett blandat innehåll (högt och lågt). Jag tror därför inte att bandet är i behov av regler, utan jag tror snarare att det är viktigt att tänka efter kring allmängiltigheten i det meddelande som en person skickar - är det här av allmänt fågelskådningsintresse i Östergötland? Om svaret är ja på den frågan kan alla mycket väl ta del av din fråga, kunskap eller information. Om svaret är nej så kanske chatfunktionen i bandet är att föredra - meddela/fråga/diskutera bara med de personer som är berörda.

 Än så länge är min upplevelse att det inte behöver vara svårare än så med vårt gemensamma band.

 

/Martin Berry 
Re: Regler för bandet Fåglar i Ög 2017-10-03 16:33:36

Olof Hjelm
Linköping

Hej!

Vi diskuterade detta på LFKs styrelsemöte i går. Regler eller inte så handlar det om att förstå att vi är många på bandet och med olika förhållningssätt till fågelskådning. Vi har varit igång sedan sommaren 2013 och det har ändå varit väldigt få "incidenter".  

Jag tror att alla är överens att det ska vara högt i tak när det gäller själva sakinnehållet. En viss medvetenhet är dock på sin plats om att det man skickar dyker upp som push-notiser i 200 personers telefoner om man inte använder chatfunktionen. Så viss återhållsamhet är kanske på sin plats? För de flesta är lineband ett komplement till Birdalarm samt en kanal att få ut aktuella meddelanden till många. Då får det inte finnas ett motstånd till att våga skicka meddelande på bandet.

Vissa regler om takt och ton är dock på sin plats här som på internet i allmänhet och i det verkliga livet. Uppenbarligen är det flera som tagit illa vid sig av några trådar på bandet (inte bara den senaste). Och vi borde väl kunna undvika att uttrycka oss i allt för stor affekt?

Öppenhet och snabb kommunikation har utvecklat skådandet i Ög något enormt jämfört med när jag flyttade hit på slutet av 80-talet. Låt även fortsättningsvis informationen flöda via Lineband, Facebook, ogof.se och Birdalarm, men var rädda om varandra!

Olof   
Re: Regler för bandet Fåglar i Ög 2017-10-11 21:01:40

Johan Jensen
Linköping

Nej, ingen jättediskussion här. Men jag har fått en del synpunkter på annat håll och landat i något åt detta håll:

- Vi behåller nivån vi har haft! Man måste såklart tänka över det man skriver och vara medveten om att man når 200 pers, men humor och visst tugg är helt Ok så länge man inte är otrevlig.

- Ovanstående gäller dock för kommentarer till poster, inte för rena poster. Poster ska alltid innehålla nyhetsvärde! Det är viktigt att uppdateringar kring obsar m.m. sköts i kommentarer till den ursprungliga posten, annars blir bandet snabbt rörigt. Lika viktigt att nya obsar läggs i nya poster.

- Rekommendationen blir i.o.m. detta att välja notifikationsinställningen för kommentarer på "involved posts", särskillt om man tycker att det blir för mycket plinganden från appen men behålla notifikationer för alla poster. Då får man notifikationer för alla nya poster, men endast kommentarer i trådar där man själv är inblandad. 

Sammanfattningsvis tycker jag alltså inte att vi behöver styra upp innehållet speciellt mycket, men jag tycker att vi kan bli bättre på var/hur vi skriver saker. 

 

/Johan