Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Välkommen till ÖgOF's forum
Hem  |  Öppet forum
 
Aktuella svar på, BA eller Line Band?

BA eller Line Band? 2014-12-01 23:05:56

Lars Johansson
Skärblacka

Hej!

 I samband med kvällens extra medlemsmöte i ÖgOF fick jag höra om en trolig fjälluggla som hade setts väster om Roxen idag. Jag fick också veta att information om denna gått ut via Line Band. Där står att läsa att ugglan var till 80 % säkert bestämd.

Detta fick mig att fundera över den trend jag tycker mig se i "Skådar-Sverige" nämligen att en del information som jag tycker ska gå ut via BA istället går ut via något annat system som exemeplvis Line Band. Jag var på Öland under några dagar i början av juni och fick då i slutet av min vistelse veta att några tidigare stationära subrariteter som inte larmats under mina dagar på Öland visst var kvar men de hade bara gått ut via något lokalt system. Jag träffade flera som sa att "hade jag vetat det så hade jag åkt dit och spanat men eftersom det inte kommit några larm på ett antal dagar så la jag inte tid på det".

Min tråd handlar egentligen inte om just dagens obs av fjälluggla och hur den informationen spreds utan om vad vi ska ha Line Band till och när är det inte tillräckligt att gå ut med information där. Personligen har jag ingen signal på för Line Band eftersom det i mitt tycke primärt inte är ett system där den "akuta" informationen ska komma utan mera något som är kul att läsa om efter arbetsadagen.

Jag tycker Line Band är ett bra komplement till BA och att man där kan gå ut med information av typen "bra rovfågelsträck" eller "nedafll av vadare" eller "idag bevakar jag Stora Lund" osv... Tyngre arter ska däremot larmas på BA av alla som har det men sedan kan man med fördel även informera på Line Band om sin observation.

Vad gäller dagens fjälluggla så hade jag själv ingen möjlighet att åka så inlägget har inget att göra med besvikelse för att jag missade chansen att åka och leta den vackra vita ugglan.... Embarassed Men jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar vad vi har olika informationssytsem till.
Re: BA eller Line Band? 2014-12-02 09:20:51

Kjell Carlsson
Linköping

Jag kan bara instämma. Att larmarter inte går ut på BA utan istället på LineBand känns som en trend som vuxit sig starkare, och som jag inte tycker är bra. Om någon är osäker över vad som är rimligt att larma finns fortfarande vår gamla larminstruktion under "BMS-info" - "Larmregler" under en annan rullgardin på denna hemsida. Det finns inget tvång att slaviskt följa den listan, men som generell vägledning tycker jag fortfarande den fungerar.

Observera att detta inte handlar om kritik mot hur gårdagens eventuella fjälluggla hanterades - det är alltid upp till observatören att bedöma om hen är tillräckligt säker för att larma sin observation, om lokalen är känslig eller liknande.
Re: BA eller Line Band? 2014-12-02 21:08:24

Martin Berry
Skänninge

Hej!

 En klart viktig diskussion att föra! Men jag tycker att svaret är långt mindre självklart än föregående talare. 

 Jag vill börja med att understryka att jag mycket väl förstår Lars och Kjells poänger. Å andra sidan så finns det en del som jag tycker att de båda tidigare talarna helt har förbisett - åtminstone i sina inlägg i denna tråd.

Jag vill börja med att slå fast att både LineBand och BA är slutna system. BA kostar 700:-/år (inkl. medlemsavgift i Club 300), men täcker därefter hela norden om man så önskar. LineBand är gratis, men har en betydligt mer snäv geografisk täckning (åtminstone så som det hittills har använts). Det är dock fullt möjligt att bli medlem av alla sorters lokala och regionala band som kan vara av intresse för en fågelskådare. Det kräver dock en betydligt större egeninsats än abonnemang på BA.

BA är ett system som fokuserar på rariteter och som därmed i grund och botten är ett system av och för hårdskådare. LineBand är en app som är tillgänglig för alla med fågelintresse. Häri ligger en intressant demokratisk skillnad som jag tycker bör vägas in i diskussion om hur och var fåglar "bör" larmas!

BA är utvecklat i traditionen och kunskapen som byggts upp kring fågelskådande och ornitologi och är därmed ett spetsverktyg för de insatta och intresserade. BA länkar direkt till Svalan, RK och RRK vilket är tänkt att höja, eller garantera en hög, rapportkvalitet. LineBand är en app utvecklad som ett socialt mediaverktyg. Det finns ingenting i appen som är specialanpassat för fågelskådning. Å andra sidan gör det LineBand till en i mina ögon överlägset mer tillgänglig kommunikationsväg för fågelskådare - hårdskådare såväl som naturivrare.

Vad jag vill säga är att  jag tror att detta i mångt och mycket handlar om att även fågelskådandet kommit att möta den nya världen - som, på gott och ont, i mångt och mycket baseras på sociala medier. Sociala medier bygger på en helt annan logik än den traditionella fågleskådningen och dess verktyg för kommunikation. BA bygger vidare på en tradition av kontroll och exakthet - en tradition som fört ornitologi och fågelskådande mycket långt. LineBand bygger på en logik som handlar om spridning av budskap så snabbt och vitt som möjligt. Jag menar bestämt att det finns stora poänger med att rapportera fynd via LineBand, då en (viktig) obs kan spridas till en större fågelintresserad publik. BA fyller dock fortsatt en mycket viktig funktion som det främsta verktyget för de mer initierade och hårdskådande.

Poängen är, kort och gott, att jag opponerar mig mot alla försök att sätta det ena systemet över det andra. BA är inte viktigare än LineBand. LineBand är inte viktigare än BA. Båda fyller viktiga och komplementära funktioner för att sprida information om observerade fåglar.

Avslutningsvis så hoppas jag att fjällugglan väljer att hitta till Höje snart igen! Jag hoppas då också att ugglan väljer att sitta kvar och inte spöklikt försvinna i ett obevakat ögonblick! 
Re: BA eller Line Band? 2014-12-03 10:20:08

Johan Jensen
Linköping

Du har absolut en poäng, Martin, men missar också en viktig detalj: varje enskilt band på LineBand blir vad man säger att ska vara och för Fåglar i Ög är det helt klart så att det står "under" BA när det kommer till att larma fåglar. Följande är hämtat rakt av från beskrivningen av bandet som finns utlagt här på sidan och som också flera gånger skrivit i själva bandet: "Viktigt att komma ihåg är att systemet inte på något vis är tänkt att ersätta BMS eller Bird Alarm - man får aldrig låta bli att larma något på dessa system och istället skriva på Line Band!".

Med detta sagt vill jag inte på något sätt anklaga dig. Det finns tillfällen när LineBand är bättre också för att rapportera obsar, detta gäller framförallt arter som kanske inte är "larmvärda" men som ändå kan vara intressanta, men också när man har en obs som är lite för obsetämd för att man ska vilja/våga larma ens med tillägg "artbestämning osäker", men ändå vill mana till uppmärksamhet. I fjällugglefallet tycker jag nog så här i efterhand att ett larm hade varit bra, men det är långt ifrån jordens undergång =)

Problemet med LineBand som larmsystem är (som du är inne på) att det kräver mycket personlig insats. Jag kan inte vara medlem i alla band i hela Sverige för att vara säker på att inte missa en sibirisk trast någonstans. BA är ju rikstäckande, men med filtreringsfunktioner vilket gör att man på ett bättre sätt når den som är intresserad. En fjälluggla är helt klart av intresse även för folk boende utanför Ög. Att sedan OCKSÅ skriva på LineBand är givetvis bra, då man på så vis kan nå även de som inte är anslutna till BA, men till bandet. Ett ytterligare problem är det som Lars skriver att långt ifrån alla som är anslutna till LineBand har notifikationer påslagna i alla lägen och så ska man kunna göra utan riskera att missa något tungt, eftersom det är sagt så i band-beskrivningen.

Så tycker jag =)

 

Mvh 
Re: BA eller Line Band? 2014-12-03 15:54:34

Olof Hjelm
Linköping

Hej!

Att skicka ut säkra rariteter bara på Lineband tycker jag är fel. Att skicka ut  noteringar som "oj jag tror jag sett något som kan vara värt att kolla upp" tycker jag passar jättebra på Lineband. Kan ju kännas lite jobbigt att väcka hela skådarsverige för något som visar sig vara något helt annat än vad man först trodde. Ta tex "falsklarmen" om prärietranan bla i Skåne som startade en febril aktivitet hos många inklusive en massa onödig bilåkning.

Så mitt svar är BA och Lineband (BMS finns ju inte längre ;))

Olof   
Re: BA eller Line Band? 2014-12-03 22:03:07

Martin Berry
Skänninge

Även om vi tycker olika kring en hel del så verkar vi ändå eniga kring att Lineband och BA är, och bör vara, komplementära system. Det tycker jag är bra.

För att illustrera detta kan jag återge hur jag resonerade kring fjällugglan - som ju föranledde hela denna diskussion (även om jag tycker att vi lyft det, åtminstone hyfsat bra, till en principiell nivå). Jag såg fågeln på ca 350 meters håll och mitt omedelbara intryck var fjälluggla. Fågeln var relativt stor och snövit med markanta inslag av svart på vingarna. Jag har ingen tidigare erfarenhet av arten, utöver att ha letat efter den i svenska fjällen utan framgång. När jag efter att ha betraktat fågeln under ca en minut därför plockade upp mobiltelefonen för att säkra karaktärer via appen Fågelguiden och för ett ögonblick riktade blicken mot skärmen, försvann fågeln. Jag såg den aldrig flyga och vet därför inte vart den tog vägen.

Eftersom att arten är, minst sagt, tung i Östergötland ville jag vara helt säker på att det var en fjälluggla jag sett och insåg att jag skulle komma att behöva hjälp för eftersök. Av den anledningen skrev jag ett meddelande på LineBand för att snabbt nå lokala skådare som eventuellt kunde tänkas hjälpa till. Min tanke var att försöka få fler skådare på plats som förhoppningsvis kunde bekräfta fyndet. Först efter en kvalitetssäkring av andra skådare tänkte jag larma via BA.

Fjälluggla är ju en tung art varsomhelst i södra Sverige, så en säker obs av arten kan troligen dra ganska mycket folk. Därför kändes det väldigt osäkert - för osäkert - att larma ut en observation av en art som jag saknar tidigare erfarenhet av och av en fågel som jag inte kan svara på vartåt den försvann.  Även om jag är säker på vad jag såg så vill jag ha en kvalitetssäkring på en så tung art innan jag är beredd att larma ut via BA. Här tycker jag att LineBand är ett fantastiskt komplement.

 
Re: BA eller Line Band? 2014-12-04 02:20:14

Peter Berglin
Jönköping

Verkar var konsensus här o alla är överens om BA kontra Line band. Jag kan bara hålla med. En bra nivå också på diskussionen måste jag få tillägga. 

Däremot så har BA (BMS hade) ingen direkt koppling till svalan. Därmed ej heller någon direktkoppling till RK eller RRK.

För det är väl inget som jag missat här hoppas jag.

 

HÅLL LINSERNA RENA

PETER BERGLIN