Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Gunilla Wetterling
Art Har arten
Gräsand Anas platyrhynchos 4%  
Duvhök Accipiter gentilis 4%  
Sparvhök Accipiter nisus 17%  
Tamduva Columba livia 12%  
Ringduva Columba palumbus 8%  
Turkduva Streptopelia decaocto 4%  
Gröngöling Picus viridis 4%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 4%  
Sidensvans Bombycilla garrulus 25%  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 17%  
Rödhake Erithacus rubecula 29%  
Stjärtmes Aegithalos caudatus 17%  
Entita Parus palustris 58%  
Talltita Parus montanus 8%  
Tofsmes Parus cristatus 12%  
Svartmes Parus ater 29%  
Trädkrypare Certhia familiaris 25%  
Kaja Corvus monedula 46%  
Kråka Corvus corone cornix 29%  
Gråsparv Passer domesticus 62%  
Bofink Fringilla coelebs 38%  
Bergfink Fringilla montifringilla 29%  
Steglits Carduelis carduelis 46%  
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 42%