Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Gunilla Wetterling
Art Har arten
Årta Anas querquedula 4%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Sjöorre Melanitta nigra 8%  
Svärta Melanitta fusca 4%  
Järpe Bonasa bonasia 17%  
Orre Tetrao tetrix 17%  
Smålom Gavia stellata 4%  
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 29%  
Ägretthäger Egretta alba 33%  
Stäpphök Circus macrourus 8%  
Mindre strandpipare Charadrius dubius 38%  
Större strandpipare Charadrius hiaticula 12%  
Ljungpipare Pluvialis apricaria 25%  
Skärsnäppa Calidris maritima 12%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 12%  
Myrspov Limosa lapponica 12%  
Gluttsnäppa Tringa nebularia 12%  
Kustlabb Stercorarius parasiticus 4%  
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 46%  
Dvärgmås Larus minutus 4%  
Silltrut Larus fuscus 4%  
Skräntärna Sterna caspia 12%  
Tordmule Alca torda 4%  
Tobisgrissla Cepphus grylle 8%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 21%  
Berglärka Eremophila alpestris 4%  
Ladusvala Hirundo rustica 29%  
Hussvala Delichon urbica 12%  
Trädpiplärka Anthus trivialis 12%  
Skärpiplärka Anthus petrosus 8%  
Gulärla Motacilla flava 25%  
Svarthätta Sylvia atricapilla 33%  
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 25%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%