Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Robert Petersen
Art Har arten
Sädgås Anser fabalis 30%  
Bläsand Anas penelope 55%  
Sjöorre Melanitta nigra 5%  
Tjäder Tetrao urogallus 5%  
Rapphöna Perdix perdix 40%  
Blå kärrhök Circus cyaneus 15%  
Kungsörn Aquila chrysaetos 35%  
Tornfalk Falco tinnunculus 65%  
Rörhöna Gallinula chloropus 50%  
Trana Grus grus 5%  
Silltrut Larus fuscus 5%  
Skogsduva Columba oenas 25%  
Sparvuggla Glaucidium passerinum 10%  
Kattuggla Strix aluco 10%  
Spillkråka Dryocopus martius 25%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 10%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 35%  
Råka Corvus frugilegus 25%