Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Robert Petersen
Art Har arten
Fjällgås Anser erythropus 58%  
Prutgås Branta bernicla 8%  
Stjärtand Anas acuta 67%  
Gråhakedopping Podiceps grisegena 25%  
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 29%  
Brun glada Milvus migrans 4%  
Brushane Philomachus pugnax 33%  
Myrspov Limosa lapponica 12%  
Gluttsnäppa Tringa nebularia 12%  
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 46%  
Dvärgmås Larus minutus 4%  
Silltrut Larus fuscus 4%  
Pärluggla Aegolius funereus 17%  
Berglärka Eremophila alpestris 4%  
Hussvala Delichon urbica 12%  
Gulärla Motacilla flava 25%  
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 29%  
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 4%  
Ärtsångare Sylvia curruca 25%  
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 25%  
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 29%  
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 25%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 33%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%  
Lappsparv Calcarius lapponicus 62%