Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Thomas Åhsberg
Art Har arten
Gräsand Anas platyrhynchos 8%  
Rapphöna Perdix perdix 4%  
Fasan Phasianus colchicus 31%  
Duvhök Accipiter gentilis 4%  
Tornfalk Falco tinnunculus 4%  
Fiskmås Larus canus 4%  
Turkduva Streptopelia decaocto 4%  
Gröngöling Picus viridis 8%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 4%  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 15%  
Järnsparv Prunella modularis 4%  
Rödhake Erithacus rubecula 31%  
Björktrast Turdus pilaris 73%  
Taltrast Turdus philomelos 4%  
Svarthätta Sylvia atricapilla 4%  
Stjärtmes Aegithalos caudatus 31%  
Talltita Parus montanus 8%  
Trädkrypare Certhia familiaris 42%  
Nötskrika Garrulus glandarius 35%  
Kaja Corvus monedula 62%  
Kråka Corvus corone cornix 46%  
Korp Corvus corax 4%  
Stare Sturnus vulgaris 19%  
Bergfink Fringilla montifringilla 38%  
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 8%  
Domherre Pyrrhula pyrrhula 85%  
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 54%