Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Göran Friman
Art Har arten
Prutgås Branta bernicla 8%  
Årta Anas querquedula 4%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Sjöorre Melanitta nigra 8%  
Svärta Melanitta fusca 4%  
Järpe Bonasa bonasia 17%  
Orre Tetrao tetrix 17%  
Smålom Gavia stellata 4%  
Storlom Gavia arctica 29%  
Brun glada Milvus migrans 4%  
Röd glada Milvus milvus 42%  
Stäpphök Circus macrourus 8%  
Stenfalk Falco columbarius 21%  
Större strandpipare Charadrius hiaticula 12%  
Ljungpipare Pluvialis apricaria 25%  
Skärsnäppa Calidris maritima 12%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 12%  
Myrspov Limosa lapponica 12%  
Gluttsnäppa Tringa nebularia 12%  
Kustlabb Stercorarius parasiticus 4%  
Dvärgmås Larus minutus 4%  
Silltrut Larus fuscus 4%  
Skräntärna Sterna caspia 12%  
Tordmule Alca torda 4%  
Tobisgrissla Cepphus grylle 8%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Pärluggla Aegolius funereus 17%  
Berglärka Eremophila alpestris 4%  
Ladusvala Hirundo rustica 29%  
Hussvala Delichon urbica 12%  
Trädpiplärka Anthus trivialis 12%  
Skärpiplärka Anthus petrosus 8%  
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 4%  
Ärtsångare Sylvia curruca 25%  
Svarthätta Sylvia atricapilla 33%  
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 25%  
Lövsångare Phylloscopus trochilus 50%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 33%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 21%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%