Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Göran Friman
Art Har arten
Sädgås Anser fabalis 30%  
Vitkindad gås Branta leucopsis 25%  
Brunand Aythya ferina 20%  
Alfågel Clangula hyemalis 15%  
Sjöorre Melanitta nigra 5%  
Svärta Melanitta fusca 5%  
Småskrake Mergus serrator 35%  
Skäggdopping Podiceps cristatus 35%  
Blå kärrhök Circus cyaneus 15%  
Trana Grus grus 5%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 5%  
Fiskmås Larus canus 60%  
Silltrut Larus fuscus 5%  
Skogsduva Columba oenas 25%  
Sparvuggla Glaucidium passerinum 10%  
Kattuggla Strix aluco 10%  
Gröngöling Picus viridis 35%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 10%  
Sånglärka Alauda arvensis 5%  
Ängspiplärka Anthus pratensis 5%  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 70%  
Järnsparv Prunella modularis 5%  
Rödvingetrast Turdus iliacus 5%  
Skäggmes Panurus biarmicus 35%  
Talltita Parus montanus 40%  
Tofsmes Parus cristatus 60%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 35%  
Bergfink Fringilla montifringilla 15%  
Hämpling Carduelis cannabina 5%  
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 25%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 10%  
Sävsparv Emberiza schoeniclus 15%