Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Anders Tennlind
Art Har arten
Bläsgås Anser albifrons 20%  
Brunand Aythya ferina 20%  
Sjöorre Melanitta nigra 5%  
Svärta Melanitta fusca 5%  
Tjäder Tetrao urogallus 15%  
Fasan Phasianus colchicus 40%  
Smådopping Tachybaptus ruficollis 40%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 5%  
Silltrut Larus fuscus 5%  
Ringduva Columba palumbus 65%  
Kattuggla Strix aluco 10%  
Gröngöling Picus viridis 35%  
Spillkråka Dryocopus martius 30%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 10%  
Sånglärka Alauda arvensis 5%  
Ängspiplärka Anthus pratensis 5%  
Järnsparv Prunella modularis 5%  
Rödvingetrast Turdus iliacus 5%  
Råka Corvus frugilegus 25%  
Bergfink Fringilla montifringilla 20%  
Hämpling Carduelis cannabina 5%  
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 70%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 10%  
Sävsparv Emberiza schoeniclus 15%