Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Anders Tennlind
Art Har arten
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 38%  
Prutgås Branta bernicla 8%  
Årta Anas querquedula 4%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Sjöorre Melanitta nigra 8%  
Svärta Melanitta fusca 4%  
Järpe Bonasa bonasia 17%  
Orre Tetrao tetrix 17%  
Smålom Gavia stellata 4%  
Brun glada Milvus migrans 4%  
Stäpphök Circus macrourus 8%  
Stenfalk Falco columbarius 21%  
Vattenrall Rallus aquaticus 33%  
Större strandpipare Charadrius hiaticula 12%  
Myrspov Limosa lapponica 12%  
Gluttsnäppa Tringa nebularia 12%  
Kustlabb Stercorarius parasiticus 4%  
Dvärgmås Larus minutus 4%  
Silltrut Larus fuscus 4%  
Skräntärna Sterna caspia 12%  
Tordmule Alca torda 4%  
Tobisgrissla Cepphus grylle 8%  
Berguv Bubo bubo 42%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Jorduggla Asio flammeus 17%  
Pärluggla Aegolius funereus 17%  
Spillkråka Dryocopus martius 71%  
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 21%  
Berglärka Eremophila alpestris 4%  
Hussvala Delichon urbica 12%  
Trädpiplärka Anthus trivialis 12%  
Skärpiplärka Anthus petrosus 8%  
Gulärla Motacilla flava 25%  
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 4%  
Ärtsångare Sylvia curruca 25%  
Svarthätta Sylvia atricapilla 33%  
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 25%  
Bergfink Fringilla montifringilla 67%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 21%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%