Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Magnus Danestig
Art Har arten
Bläsgås Anser albifrons 20%  
Brunand Aythya ferina 20%  
Bergand Aythya marila 30%  
Alfågel Clangula hyemalis 15%  
Sjöorre Melanitta nigra 5%  
Svärta Melanitta fusca 5%  
Småskrake Mergus serrator 35%  
Tjäder Tetrao urogallus 15%  
Smådopping Tachybaptus ruficollis 40%  
Duvhök Accipiter gentilis 55%  
Trana Grus grus 10%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 5%  
Fiskmås Larus canus 65%  
Silltrut Larus fuscus 5%  
Skogsduva Columba oenas 25%  
Ringduva Columba palumbus 65%  
Turkduva Streptopelia decaocto 70%  
Sparvuggla Glaucidium passerinum 10%  
Kattuggla Strix aluco 10%  
Spillkråka Dryocopus martius 30%  
Sånglärka Alauda arvensis 5%  
Ängspiplärka Anthus pratensis 5%  
Forsärla Motacilla cinerea 30%  
Strömstare Cinclus cinclus 65%  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 75%  
Järnsparv Prunella modularis 5%  
Rödhake Erithacus rubecula 70%  
Rödvingetrast Turdus iliacus 5%  
Talltita Parus montanus 40%  
Tofsmes Parus cristatus 60%  
Nötskrika Garrulus glandarius 85%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 35%  
Råka Corvus frugilegus 25%  
Stare Sturnus vulgaris 20%  
Hämpling Carduelis cannabina 5%  
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 30%  
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 70%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 10%  
Sävsparv Emberiza schoeniclus 15%