Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Johan Molin
Art Har arten
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 40%  
Prutgås Branta bernicla 12%  
Gravand Tadorna tadorna 56%  
Brunand Aythya ferina 76%  
Bergand Aythya marila 32%  
Ejder Somateria mollissima 52%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Orre Tetrao tetrix 40%  
Vaktel Coturnix coturnix 12%  
Smålom Gavia stellata 8%  
Gråhakedopping Podiceps grisegena 52%  
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 36%  
Bivråk Pernis apivorus 16%  
Brun glada Milvus migrans 8%  
Blå kärrhök Circus cyaneus 56%  
Stäpphök Circus macrourus 24%  
Ängshök Circus pygargus 28%  
Stenfalk Falco columbarius 52%  
Lärkfalk Falco subbuteo 64%  
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 8%  
Kornknarr Crex crex 16%  
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 36%  
Mosnäppa Calidris temminckii 40%  
Spovsnäppa Calidris ferruginea 4%  
Skärsnäppa Calidris maritima 12%  
Kärrsnäppa Calidris alpina 28%  
Myrsnäppa Limicola falcinellus 4%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 12%  
Dubbelbeckasin Gallinago media 8%  
Morkulla Scolopax rusticola 64%  
Småspov Numenius phaeopus 44%  
Storspov Numenius arquata 68%  
Svartsnäppa Tringa erythropus 32%  
Gluttsnäppa Tringa nebularia 56%  
Grönbena Tringa glareola 56%  
Roskarl Arenaria interpres 24%  
Kustlabb Stercorarius parasiticus 36%  
Dvärgmås Larus minutus 52%  
Silltrut Larus fuscus 8%  
Skräntärna Sterna caspia 48%  
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 4%  
Silvertärna Sterna paradisaea 36%  
Småtärna Sterna albifrons 8%  
Svarttärna Chlidonias niger 24%  
Sillgrissla Uria aalge 8%  
Tordmule Alca torda 36%  
Tobisgrissla Cepphus grylle 40%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Jorduggla Asio flammeus 24%  
Pärluggla Aegolius funereus 16%  
Nattskärra Caprimulgus europaeus 12%  
Tornseglare Apus apus 72%  
Berglärka Eremophila alpestris 8%  
Backsvala Riparia riparia 40%  
Skärpiplärka Anthus petrosus 40%  
Näktergal Luscinia luscinia 76%  
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 32%  
Gräshoppsångare Locustella naevia 48%  
Flodsångare Locustella fluviatilis 12%  
Vassångare Locustella luscinioides 8%  
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 72%  
Kärrsångare Acrocephalus palustris 44%  
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 24%  
Härmsångare Hippolais icterina 52%  
Törnsångare Sylvia communis 76%  
Trädgårdssångare Sylvia borin 68%  
Grå flugsnappare Muscicapa striata 44%  
Mindre flugsnappare Ficedula parva 40%  
Törnskata Lanius collurio 40%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 36%  
Rosenstare Sturnus roseus 8%  
Rosenfink Carpodacus erythrinus 48%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%  
Snösparv Plectrophenax nivalis 60%