Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Johan Ekstrand
Art Har arten
Prutgås Branta bernicla 8%  
Gravand Tadorna tadorna 38%  
Årta Anas querquedula 4%  
Bergand Aythya marila 29%  
Ejder Somateria mollissima 25%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Sjöorre Melanitta nigra 8%  
Svärta Melanitta fusca 4%  
Orre Tetrao tetrix 17%  
Smålom Gavia stellata 4%  
Storlom Gavia arctica 29%  
Gråhakedopping Podiceps grisegena 25%  
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 29%  
Rördrom Botaurus stellaris 38%  
Ägretthäger Egretta alba 33%  
Brun glada Milvus migrans 4%  
Stäpphök Circus macrourus 8%  
Mindre strandpipare Charadrius dubius 38%  
Större strandpipare Charadrius hiaticula 12%  
Ljungpipare Pluvialis apricaria 25%  
Skärsnäppa Calidris maritima 12%  
Brushane Philomachus pugnax 33%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 12%  
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 71%  
Morkulla Scolopax rusticola 42%  
Myrspov Limosa lapponica 12%  
Storspov Numenius arquata 54%  
Gluttsnäppa Tringa nebularia 12%  
Kustlabb Stercorarius parasiticus 4%  
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 46%  
Dvärgmås Larus minutus 4%  
Silltrut Larus fuscus 4%  
Skräntärna Sterna caspia 12%  
Fisktärna Sterna hirundo 54%  
Tordmule Alca torda 4%  
Tobisgrissla Cepphus grylle 8%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Jorduggla Asio flammeus 17%  
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 21%  
Berglärka Eremophila alpestris 4%  
Ladusvala Hirundo rustica 29%  
Hussvala Delichon urbica 12%  
Trädpiplärka Anthus trivialis 12%  
Skärpiplärka Anthus petrosus 8%  
Gulärla Motacilla flava 25%  
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 29%  
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 4%  
Ärtsångare Sylvia curruca 25%  
Svarthätta Sylvia atricapilla 33%  
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 25%  
Lövsångare Phylloscopus trochilus 50%  
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 29%  
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 25%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 21%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%