Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Johan Ekstrand
Art Har arten
Sädgås Anser fabalis 30%  
Bläsgås Anser albifrons 20%  
Vitkindad gås Branta leucopsis 25%  
Brunand Aythya ferina 20%  
Bergand Aythya marila 25%  
Alfågel Clangula hyemalis 15%  
Sjöorre Melanitta nigra 5%  
Svärta Melanitta fusca 5%  
Salskrake Mergus albellus 75%  
Småskrake Mergus serrator 35%  
Tjäder Tetrao urogallus 5%  
Smådopping Tachybaptus ruficollis 40%  
Skäggdopping Podiceps cristatus 35%  
Blå kärrhök Circus cyaneus 15%  
Duvhök Accipiter gentilis 55%  
Kungsörn Aquila chrysaetos 35%  
Trana Grus grus 5%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 5%  
Fiskmås Larus canus 60%  
Silltrut Larus fuscus 5%  
Skogsduva Columba oenas 25%  
Kattuggla Strix aluco 10%  
Gröngöling Picus viridis 35%  
Spillkråka Dryocopus martius 25%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 10%  
Sånglärka Alauda arvensis 5%  
Ängspiplärka Anthus pratensis 5%  
Forsärla Motacilla cinerea 30%  
Järnsparv Prunella modularis 5%  
Rödvingetrast Turdus iliacus 5%  
Råka Corvus frugilegus 25%  
Stare Sturnus vulgaris 20%  
Bergfink Fringilla montifringilla 15%  
Hämpling Carduelis cannabina 5%  
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 25%  
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 70%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 10%  
Sävsparv Emberiza schoeniclus 15%