Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Martin Berry
Art Har arten
Sädgås Anser fabalis 30%  
Bläsgås Anser albifrons 20%  
Grågås Anser anser 65%  
Vitkindad gås Branta leucopsis 25%  
Bläsand Anas penelope 55%  
Snatterand Anas strepera 65%  
Brunand Aythya ferina 20%  
Vigg Aythya fuligula 80%  
Bergand Aythya marila 25%  
Alfågel Clangula hyemalis 15%  
Sjöorre Melanitta nigra 5%  
Svärta Melanitta fusca 5%  
Salskrake Mergus albellus 75%  
Småskrake Mergus serrator 35%  
Tjäder Tetrao urogallus 5%  
Rapphöna Perdix perdix 40%  
Fasan Phasianus colchicus 35%  
Smådopping Tachybaptus ruficollis 40%  
Skäggdopping Podiceps cristatus 35%  
Storskarv Phalacrocorax carbo 85%  
Blå kärrhök Circus cyaneus 15%  
Duvhök Accipiter gentilis 55%  
Sparvhök Accipiter nisus 75%  
Fjällvråk Buteo lagopus 70%  
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 65%  
Rörhöna Gallinula chloropus 50%  
Sothöna Fulica atra 70%  
Trana Grus grus 5%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 5%  
Skrattmås Larus ridibundus 65%  
Silltrut Larus fuscus 5%  
Havstrut Larus marinus 80%  
Skogsduva Columba oenas 25%  
Sparvuggla Glaucidium passerinum 10%  
Kattuggla Strix aluco 10%  
Kungsfiskare Alcedo atthis 65%  
Gröngöling Picus viridis 35%  
Spillkråka Dryocopus martius 25%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 10%  
Sånglärka Alauda arvensis 5%  
Ängspiplärka Anthus pratensis 5%  
Forsärla Motacilla cinerea 30%  
Strömstare Cinclus cinclus 65%  
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 70%  
Järnsparv Prunella modularis 5%  
Rödhake Erithacus rubecula 70%  
Rödvingetrast Turdus iliacus 5%  
Kungsfågel Regulus regulus 75%  
Skäggmes Panurus biarmicus 35%  
Stjärtmes Aegithalos caudatus 60%  
Entita Parus palustris 85%  
Talltita Parus montanus 40%  
Tofsmes Parus cristatus 60%  
Varfågel Lanius excubitor 55%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 35%  
Stare Sturnus vulgaris 20%  
Bergfink Fringilla montifringilla 15%  
Hämpling Carduelis cannabina 5%  
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 25%  
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 70%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 10%  
Sävsparv Emberiza schoeniclus 15%