Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Claes Nilsson
Art Har arten
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 40%  
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 60%  
Fjällgås Anser erythropus 68%  
Rödhuvad dykand Netta rufina 8%  
Bergand Aythya marila 32%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Järpe Bonasa bonasia 24%  
Orre Tetrao tetrix 44%  
Tjäder Tetrao urogallus 52%  
Vaktel Coturnix coturnix 32%  
Kohäger Bubulcus ibis 52%  
Vit stork Ciconia ciconia 40%  
Blå kärrhök Circus cyaneus 64%  
Stäpphök Circus macrourus 40%  
Kungsörn Aquila chrysaetos 52%  
Vattenrall Rallus aquaticus 52%  
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 20%  
Rörhöna Gallinula chloropus 80%  
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 36%  
Myrsnäppa Limicola falcinellus 32%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 24%  
Dubbelbeckasin Gallinago media 12%  
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 16%  
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 32%  
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 68%  
Silltrut Larus fuscus 44%  
Kaspisk trut Larus cachinnans 36%  
Medelhavstrut Larus michahellis 28%  
Småtärna Sterna albifrons 16%  
Turkduva Streptopelia decaocto 84%  
Berguv Bubo bubo 40%  
Sparvuggla Glaucidium passerinum 32%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Pärluggla Aegolius funereus 16%  
Nattskärra Caprimulgus europaeus 36%  
Kungsfiskare Alcedo atthis 76%  
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 20%  
Berglärka Eremophila alpestris 8%  
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 16%  
Blåhake Luscinia svecica 32%  
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 40%  
Ringtrast Turdus torquatus 52%  
Flodsångare Locustella fluviatilis 28%  
Busksångare Acrocephalus dumetorum 40%  
Härmsångare Hippolais icterina 76%  
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 4%  
Rosenstare Sturnus roseus 16%  
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 72%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 32%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%