Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<< Tillbaka till topplistan

Luckor i listan för Kjell Carlsson
Art Har arten
Bergand Aythya marila 32%  
Praktejder Somateria spectabilis 4%  
Järpe Bonasa bonasia 24%  
Orre Tetrao tetrix 40%  
Tjäder Tetrao urogallus 44%  
Vaktel Coturnix coturnix 12%  
Smålom Gavia stellata 8%  
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 36%  
Bivråk Pernis apivorus 16%  
Brun glada Milvus migrans 8%  
Stäpphök Circus macrourus 24%  
Ängshök Circus pygargus 28%  
Kungsörn Aquila chrysaetos 52%  
Lärkfalk Falco subbuteo 64%  
Vattenrall Rallus aquaticus 40%  
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 8%  
Kornknarr Crex crex 16%  
Rörhöna Gallinula chloropus 68%  
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 36%  
Mosnäppa Calidris temminckii 40%  
Spovsnäppa Calidris ferruginea 4%  
Skärsnäppa Calidris maritima 12%  
Myrsnäppa Limicola falcinellus 4%  
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 12%  
Dubbelbeckasin Gallinago media 8%  
Roskarl Arenaria interpres 24%  
Silltrut Larus fuscus 8%  
Skräntärna Sterna caspia 48%  
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 4%  
Småtärna Sterna albifrons 8%  
Svarttärna Chlidonias niger 24%  
Sillgrissla Uria aalge 8%  
Berguv Bubo bubo 40%  
Sparvuggla Glaucidium passerinum 32%  
Kattuggla Strix aluco 72%  
Hornuggla Asio otus 12%  
Jorduggla Asio flammeus 24%  
Pärluggla Aegolius funereus 16%  
Nattskärra Caprimulgus europaeus 12%  
Kungsfiskare Alcedo atthis 68%  
Spillkråka Dryocopus martius 80%  
Mindre hackspett Dendrocopos minor 76%  
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 20%  
Berglärka Eremophila alpestris 8%  
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 32%  
Flodsångare Locustella fluviatilis 12%  
Vassångare Locustella luscinioides 8%  
Kärrsångare Acrocephalus palustris 44%  
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 24%  
Härmsångare Hippolais icterina 52%  
Trädgårdssångare Sylvia borin 68%  
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 72%  
Grå flugsnappare Muscicapa striata 44%  
Stjärtmes Aegithalos caudatus 88%  
Talltita Parus montanus 60%  
Varfågel Lanius excubitor 68%  
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 36%  
Råka Corvus frugilegus 76%  
Rosenstare Sturnus roseus 8%  
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 28%  
Rosenfink Carpodacus erythrinus 48%  
Tallbit Pinicola enucleator 4%