Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Zetterberg har sett under 2018.

Robert Zetterberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-07 Mjärdevi
Alfågel Clangula hyemalis 2018-05-06 Häradskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-05-06 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-06 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-06 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2018-05-05 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-05 Häradskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-05 Häradskär
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-05 Häradskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-05 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-05 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-01 Sättunaviken
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-01 Stångåmynningen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-05-01 Stångåmynningen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-05-01 Stångåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-30 Beteby
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-30 Beteby
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-30 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-30 Beteby
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-30 Herrebro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-30 Herrebro
Törnsångare Sylvia communis 2018-04-30 Beteby
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-30 Slaka
Småskrake Mergus serrator 2018-04-28 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-28 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-28 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2018-04-28 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-28 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-28 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-27 Assedun
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-26 Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-25 Åsdymlingen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-25 Åsdymlingen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-22 Södra Dammarna
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-22 Häradskärret
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-22 Häradskärret
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-22 Häradskärret
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Häradskärret
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-19 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Lfk-tornet
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-19 Strandskata
Rödspov Limosa limosa 2018-04-19 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-19 Lfk-tornet
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-19 Sättunaviken
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-19 Rydskogen
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-15 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2018-04-15 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2018-04-15 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2018-04-14 Norra Dammarna
Kricka Anas crecca 2018-04-14 Norra Dammarna
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-14 Norra Dammarna
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-14 Slaka
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-14 Åsdymlingen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-14 Tuna
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-14 Åsdymlingen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-14 Södra Dammarna
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-13 Valla
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-09
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Trutdammen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-04-04 Myra
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-04 Svartåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-01 Orrevalla
Bläsand Anas penelope 2018-03-29 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-03-29 Svartåmynningen
Sothöna Fulica atra 2018-03-29 Svartåmynningen
Talltita Parus montanus 2018-03-29 Rådsla
Sädgås Anser fabalis 2018-03-25 Vreta kloster kyrka
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-25 Vreta kloster kyrka
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-25 Rökinge
Trana Grus grus 2018-03-25 Härna
Skogsduva Columba oenas 2018-03-25 Västerlösa
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-25 Kaga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Kåparp
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-23 Stora aska
Ormvråk Buteo buteo 2018-03-18 Herrbeta
Råka Corvus frugilegus 2018-03-18 Tornby
Tofsmes Parus cristatus 2018-03-11 Tokorp
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-03-11 Tokorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-10 Slaka
Rödhake Erithacus rubecula 2018-03-10 Stångåmynningen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-10 Stångåmynningen
Ringduva Columba palumbus 2018-03-02 Slaka
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-02-24 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-24 Stångån
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-24 Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-02-24 Stångån
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-20 Lambohov
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-16 Assedun
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-02-09 Slaka
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-02-03 Slaka
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-29 Lambohov
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-27 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-27 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-27 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-27 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-27 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-27 Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-27 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-27 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-27 Svartåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-27 Svartåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-27 Halshöga
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-27 Svartåmynningen
Svartmes Parus ater 2018-01-21 Lilla aska
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-21 Slaka
Gröngöling Picus viridis 2018-01-16 Lambohov
Entita Parus palustris 2018-01-07 Slaka
Grågås Anser anser 2018-01-06 Marås
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-06 Marås
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-06 Marås
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-01-05 Karebygatan
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-04 Lambohov
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-04 Slaka
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Slaka
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-02 Stångån
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Stångån
Fiskmås Larus canus 2018-01-02 Stångån
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Lambohov
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Stångån
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-02 Slaka
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Slaka
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-02 Slaka
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Slaka
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Slaka
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Lilla aska
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Slaka
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Slaka
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Slaka
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Slaka
Skata Pica pica 2018-01-01 Slaka
Korp Corvus corax 2018-01-01 Slaka
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Slaka
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Slaka
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Slaka
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Slaka
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Slaka
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Slaka
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Slaka