Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Zetterberg har sett under 2018.

Robert Zetterberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-07 Mjärdevi
Alfågel Clangula hyemalis 2018-05-06 Häradskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-05-06 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-06 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-06 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2018-05-05 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-05 Häradskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-05 Häradskär
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-05 Häradskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-05 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-05 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-01 Sättunaviken
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-01 Stångåmynningen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-05-01 Stångåmynningen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-05-01 Stångåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-30 Beteby
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-30 Beteby
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-30 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-30 Beteby
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-30 Herrebro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-30 Herrebro
Törnsångare Sylvia communis 2018-04-30 Beteby
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-30 Slaka
Småskrake Mergus serrator 2018-04-28 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-28 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-28 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2018-04-28 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-28 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-28 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-27 Assedun
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-26 Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-25 Åsdymlingen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-25 Åsdymlingen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-22 Södra Dammarna
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-22 Häradskärret
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-22 Häradskärret
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-22 Häradskärret
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Häradskärret
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-19 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Lfk-tornet
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-19 Strandskata
Rödspov Limosa limosa 2018-04-19 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-19 Lfk-tornet
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-19 Sättunaviken
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-19 Rydskogen
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-15 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2018-04-15 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2018-04-15 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2018-04-14 Norra Dammarna
Kricka Anas crecca 2018-04-14 Norra Dammarna
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-14 Norra Dammarna
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-14 Slaka
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-14 Åsdymlingen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-14 Tuna
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-14 Åsdymlingen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-14 Södra Dammarna
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-13 Valla
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-09
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Trutdammen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-04-04 Myra
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-04 Svartåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-01 Orrevalla
Bläsand Anas penelope 2018-03-29 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-03-29 Svartåmynningen
Sothöna Fulica atra 2018-03-29 Svartåmynningen
Talltita Parus montanus 2018-03-29 Rådsla
Sädgås Anser fabalis 2018-03-25 Vreta kloster kyrka
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-25 Vreta kloster kyrka
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-25 Rökinge
Trana Grus grus 2018-03-25 Härna
Skogsduva Columba oenas 2018-03-25 Västerlösa
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-25 Kaga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Kåparp
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-23 Stora aska
Ormvråk Buteo buteo 2018-03-18 Herrbeta
Råka Corvus frugilegus 2018-03-18 Tornby
Tofsmes Parus cristatus 2018-03-11 Tokorp
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-03-11 Tokorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-10 Slaka
Rödhake Erithacus rubecula 2018-03-10 Stångåmynningen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-10 Stångåmynningen
Ringduva Columba palumbus 2018-03-02 Slaka
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-02-24 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-24 Stångån
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-24 Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-02-24 Stångån
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-20 Lambohov
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-16 Assedun
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-02-09 Slaka
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-02-03 Slaka
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-29 Lambohov
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-27 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-27 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-27 Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-27 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-27 Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-27 Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-27 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-27 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-27 Svartåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-27 Svartåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-27 Halshöga
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-27 Svartåmynningen
Svartmes Parus ater 2018-01-21 Lilla aska
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-21 Slaka
Gröngöling Picus viridis 2018-01-16 Lambohov
Entita Parus palustris 2018-01-07 Slaka
Grågås Anser anser 2018-01-06 Marås
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-06 Marås
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-06 Marås
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-01-05 Karebygatan
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-04 Lambohov
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-04 Slaka
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Slaka
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-02 Stångån
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Stångån
Fiskmås Larus canus 2018-01-02 Stångån
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Lambohov
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Stångån
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-02 Slaka
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Slaka
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-02 Slaka
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Slaka
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Slaka
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Lilla aska
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Slaka
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Slaka
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Slaka
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Slaka
Skata Pica pica 2018-01-01 Slaka
Korp Corvus corax 2018-01-01 Slaka
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Slaka
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Slaka
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Slaka
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Slaka
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Slaka
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Slaka
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Slaka