Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Zetterberg har sett under 2017.

Robert Zetterberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-12-27 Snöbryggan
Tjäder Tetrao urogallus 2017-11-18 Rådsla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-11-18 Stjärnorp
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-11-18 Tokorp
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-10-22 Häradskär
Tretåig mås Rissa tridactyla 2017-10-22 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-10-22 Häradskär
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2017-10-22 Häradskär
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-08 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2017-09-23 Häradskär
Storlom Gavia arctica 2017-09-23 Häradskär
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-23 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-09-23 Häradskär
Järnsparv Prunella modularis 2017-09-23 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-09-23 Häradskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-03 Sättunaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-08-19 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-05 Nybro
Roskarl Arenaria interpres 2017-08-05 Svartåmynningen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-01 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-01 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-01 Nybro
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-07-30 Harstena
Talltita Parus montanus 2017-07-30 Harstena
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-07-30 Harstena
Bivråk Pernis apivorus 2017-07-28 Vikingstad
Törnskata Lanius collurio 2017-07-22 Rappestad
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-07-19 Tåkern
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-18 LFK-tornet
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-07-16 LFK-tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-16 LFK-tornet
Småspov Numenius phaeopus 2017-07-16 LFK-tornet
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 LFK-tornet
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-16 LFK-tornet
Backsvala Riparia riparia 2017-07-15 Rosenkällasjön
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-07-14 Rosenkällasjön
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-15 Bron över Kapellån
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-05 Ledberg
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-06-04 Kärna mosse
Gök Cuculus canorus 2017-05-26 Assedun
Prutgås Branta bernicla 2017-05-25 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-05-25 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-25 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-25 LFK-tornet
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-05-25 Bron över Kapellån
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-25 LFK-tornet
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-25 LFK-tornet
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-25 Sättunaviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-25 LFK-tornet
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-20 Slaka
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-19 Slaka
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Hadddorp
Tornseglare Apus apus 2017-05-17 Lambohov
Hussvala Delichon urbica 2017-05-16 Slaka
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-14 Slaka
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-11 Assedun
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-03 Södra dammen
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-02 Naterstad
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-01 LFK-tornet
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Slaka
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-30 Norra stånggatan
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Slaka
Ängshök Circus pygargus 2017-04-29 Bron över Kapellån
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 LFK-tornet
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 LFK-tornet
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-29 LFK-tornet
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Frökärret
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-27 Södra dammen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Södra dammen
Röd glada Milvus milvus 2017-04-25 Naterstad
Brunand Aythya ferina 2017-04-23 Leonardsberg
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-23 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-23 Leonardsberg
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-22 Assedun
Silltrut Larus fuscus 2017-04-19 Trutdammen
Bergand Aythya marila 2017-04-17 Sättunaviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-17 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-17 Sättunaviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-17 Lilla Aska
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-04-17 Slaka
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-14 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-04-14 Nybro
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-07 Sättunaviken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-04-07 Sättunaviken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-04-07 Trutdammen
Skedand Anas clypeata 2017-04-06 Rosenkällasjön
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-06 Rosenkällasjön
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-04 Lilla Aska
Kattuggla Strix aluco 2017-04-04 Lambohovs säteri
Stjärtand Anas acuta 2017-03-29 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2017-03-29 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-29 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-29 Sättunaviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-29 Slaka
Sädgås Anser fabalis 2017-03-26 LFK-tornet
Bläsand Anas penelope 2017-03-19 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-19 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-03-19 Häradskär
Småskrake Mergus serrator 2017-03-19 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-03-19 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradskär
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-19 Häradskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Gryt
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradskär
Snatterand Anas strepera 2017-03-18 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-18 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-18 Sättunaviken
Salskrake Mergus albellus 2017-03-18 Sättunaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-18 Sättunaviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-18 Sättunaviken
Trana Grus grus 2017-03-18 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-18 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Sättunaviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-18 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-18 Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-14 Naterstad
Skogsduva Columba oenas 2017-03-11 Assedun
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-10 Lilla Aska
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-09 Häradskär
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-07 Slaka
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-04 Frökärret
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-04 Frökärret
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-04 Frökärret
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-02-17 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2017-02-17 Stångåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-02-17 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-02-12 Slaka
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-02-12 Lilla Aska
Strömstare Cinclus cinclus 2017-02-10 Smedstaddammarna
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-02-08 Mjärdevi
Fasan Phasianus colchicus 2017-02-06 Lambohov
Ringduva Columba palumbus 2017-02-06 Lambohov
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-29 Lilla Aska
Grågås Anser anser 2017-01-17 Stångån
Vigg Aythya fuligula 2017-01-17 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-17 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-17 Stångån
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-17 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-17 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-17 Reningsverket
Sothöna Fulica atra 2017-01-17 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-17 Stångån
Havstrut Larus marinus 2017-01-17 Stångåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-17 Stångån
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-17 Nykvarn
Snösiska Carduelis hornemanni 2017-01-17 Södra Dammen
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Svartmes Parus ater 2017-01-15 Slaka
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Assedun
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-13 Lambohov
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-12 Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-12 Gillberga
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-09 Mjärdevi
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-07 Stångåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Lambohov(flög söder)
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Lambohov
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 Mjärdevi
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-03 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-03 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-03 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Nybro
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-03 Tornby
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-03 Svartåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-03 Tornby
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-02 Mjärdevi
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Lambohov
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Slaka
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Slaka
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Slaka
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Slaka
Entita Parus palustris 2017-01-01 Slaka
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Slaka
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Slaka
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Slaka
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Slaka
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Slaka
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Slaka
Skata Pica pica 2017-01-01 Slaka
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Slaka
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Slaka
Korp Corvus corax 2017-01-01 Slaka
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Slaka
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Slaka
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Slaka
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Slaka
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Slaka