Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2017    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Zetterberg har sett under 2017.

Robert Zetterberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Strömstare Cinclus cinclus 2017-02-10 Smedstaddammarna
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-02-08
Fasan Phasianus colchicus 2017-02-06 Lambohov
Ringduva Columba palumbus 2017-02-06 Lambohov
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-29 Lilla Aska
Grågås Anser anser 2017-01-17 Stångån
Vigg Aythya fuligula 2017-01-17 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-17 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-17 Stångån
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-17 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-17 Nykvarn
Snösiska Carduelis hornemanni 2017-01-17 Södra Dammen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-17 Reningsverket
Sothöna Fulica atra 2017-01-17 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-17 Stångån
Havstrut Larus marinus 2017-01-17 Stångåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-17 Stångån
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-17 Nykvarn
Svartmes Parus ater 2017-01-15 Slaka
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Assedun
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-13 Lambohov
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-12 Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-12 Gillberga
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-09 Mjärdevi
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-07 Stångåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Lambohov
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Lambohov(flög söder)
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 Mjärdevi
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-03 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-03 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-03 Svartåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-03 Tornby
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-03 Tornby
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Sättuna
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-03 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-02 Mjärdevi
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Lambohov
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Slaka
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Slaka
Entita Parus palustris 2017-01-01 Slaka
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Slaka
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Slaka
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Slaka
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Slaka
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Slaka
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Slaka
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Slaka
Skata Pica pica 2017-01-01 Slaka
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Slaka
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Slaka
Korp Corvus corax 2017-01-01 Slaka
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Slaka
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Slaka
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Slaka
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Slaka
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Slaka
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Slaka