Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Zetterberg har sett under 2017.

Robert Zetterberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-12-27 Snöbryggan
Tjäder Tetrao urogallus 2017-11-18 Rådsla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-11-18 Stjärnorp
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-11-18 Tokorp
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-10-22 Häradskär
Tretåig mås Rissa tridactyla 2017-10-22 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-10-22 Häradskär
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2017-10-22 Häradskär
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-08 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2017-09-23 Häradskär
Storlom Gavia arctica 2017-09-23 Häradskär
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-23 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-09-23 Häradskär
Järnsparv Prunella modularis 2017-09-23 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-09-23 Häradskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-03 Sättunaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-08-19 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-05 Nybro
Roskarl Arenaria interpres 2017-08-05 Svartåmynningen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-01 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-01 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-01 Nybro
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-07-30 Harstena
Talltita Parus montanus 2017-07-30 Harstena
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-07-30 Harstena
Bivråk Pernis apivorus 2017-07-28 Vikingstad
Törnskata Lanius collurio 2017-07-22 Rappestad
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-07-19 Tåkern
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-18 LFK-tornet
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-07-16 LFK-tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-16 LFK-tornet
Småspov Numenius phaeopus 2017-07-16 LFK-tornet
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 LFK-tornet
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-16 LFK-tornet
Backsvala Riparia riparia 2017-07-15 Rosenkällasjön
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-07-14 Rosenkällasjön
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-15 Bron över Kapellån
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-05 Ledberg
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-06-04 Kärna mosse
Gök Cuculus canorus 2017-05-26 Assedun
Prutgås Branta bernicla 2017-05-25 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-05-25 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-25 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-25 LFK-tornet
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-05-25 Bron över Kapellån
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-25 LFK-tornet
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-25 LFK-tornet
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-25 Sättunaviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-25 LFK-tornet
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-20 Slaka
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-19 Slaka
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Hadddorp
Tornseglare Apus apus 2017-05-17 Lambohov
Hussvala Delichon urbica 2017-05-16 Slaka
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-14 Slaka
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-11 Assedun
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-03 Södra dammen
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-02 Naterstad
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-01 LFK-tornet
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Slaka
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-30 Norra stånggatan
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Slaka
Ängshök Circus pygargus 2017-04-29 Bron över Kapellån
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 LFK-tornet
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 LFK-tornet
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-29 LFK-tornet
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Frökärret
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-27 Södra dammen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Södra dammen
Röd glada Milvus milvus 2017-04-25 Naterstad
Brunand Aythya ferina 2017-04-23 Leonardsberg
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-23 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-23 Leonardsberg
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-22 Assedun
Silltrut Larus fuscus 2017-04-19 Trutdammen
Bergand Aythya marila 2017-04-17 Sättunaviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-17 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-17 Sättunaviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-17 Lilla Aska
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-04-17 Slaka
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-14 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-04-14 Nybro
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-07 Sättunaviken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-04-07 Sättunaviken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-04-07 Trutdammen
Skedand Anas clypeata 2017-04-06 Rosenkällasjön
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-06 Rosenkällasjön
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-04 Lilla Aska
Kattuggla Strix aluco 2017-04-04 Lambohovs säteri
Stjärtand Anas acuta 2017-03-29 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2017-03-29 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-29 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-29 Sättunaviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-29 Slaka
Sädgås Anser fabalis 2017-03-26 LFK-tornet
Bläsand Anas penelope 2017-03-19 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-19 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-03-19 Häradskär
Småskrake Mergus serrator 2017-03-19 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-03-19 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradskär
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-19 Häradskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Gryt
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradskär
Snatterand Anas strepera 2017-03-18 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-18 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-18 Sättunaviken
Salskrake Mergus albellus 2017-03-18 Sättunaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-18 Sättunaviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-18 Sättunaviken
Trana Grus grus 2017-03-18 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-18 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Sättunaviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-18 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-18 Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-14 Naterstad
Skogsduva Columba oenas 2017-03-11 Assedun
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-10 Lilla Aska
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-09 Häradskär
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-07 Slaka
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-04 Frökärret
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-04 Frökärret
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-04 Frökärret
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-02-17 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2017-02-17 Stångåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-02-17 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-02-12 Slaka
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-02-12 Lilla Aska
Strömstare Cinclus cinclus 2017-02-10 Smedstaddammarna
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-02-08 Mjärdevi
Fasan Phasianus colchicus 2017-02-06 Lambohov
Ringduva Columba palumbus 2017-02-06 Lambohov
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-29 Lilla Aska
Grågås Anser anser 2017-01-17 Stångån
Vigg Aythya fuligula 2017-01-17 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-17 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-17 Stångån
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-17 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-17 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-17 Reningsverket
Sothöna Fulica atra 2017-01-17 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-17 Stångån
Havstrut Larus marinus 2017-01-17 Stångåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-17 Stångån
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-17 Nykvarn
Snösiska Carduelis hornemanni 2017-01-17 Södra Dammen
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Svartmes Parus ater 2017-01-15 Slaka
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-14 Assedun
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-13 Lambohov
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-12 Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-12 Gillberga
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-09 Mjärdevi
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-07 Stångåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Lambohov(flög söder)
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Lambohov
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 Mjärdevi
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-03 Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-03 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-03 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-03 Nybro
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-03 Tornby
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-03 Svartåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-03 Tornby
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-02 Mjärdevi
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Lambohov
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Slaka
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Slaka
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Slaka
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Slaka
Entita Parus palustris 2017-01-01 Slaka
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Slaka
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Slaka
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Slaka
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Slaka
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Slaka
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Slaka
Skata Pica pica 2017-01-01 Slaka
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Slaka
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Slaka
Korp Corvus corax 2017-01-01 Slaka
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Slaka
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Slaka
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Slaka
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Slaka
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Slaka