Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Ingemar Ander har sett under 2017.

Ingemar Ander's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Lkpg 1 par
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen, Lkpg
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-14 Kallerstaddungen, Lkpg
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad, Lkpg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-08 Stångåmynningen, Roxen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-08 Stångåmynningen, Roxen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-27 Rosenkällasjön 1 par
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-25 Sturefors
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-23 Rosenkällasjön
Backsvala Riparia riparia 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Skogsduva Columba oenas 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-21 Ullstämmaskogen
Gök Cuculus canorus 2017-05-20 Ekängsdalen, Lkpg
Tornseglare Apus apus 2017-05-09 Rosenkällasjön
Hussvala Delichon urbica 2017-05-09 Rosenkällasjön
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-09 Tinnerö eklandskap
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-09 Tinnerö eklandskap
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-09 Rosenkällasjön
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-09 Rosenkällasjön
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-09 Rosenkällasjön
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2017-05-04 Sättuna
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-03 Västerby, Vårdnäs
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-03 Västerby, Lilla Rängen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-02 Lektorshagen, Lkpg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-30 Härnaviken, Roxen 4 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-30 Härnaviken, Roxen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-30 Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Grönbena Tringa glareola 2017-04-30 Härnaviken, Roxen
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-30 Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Gulärla Motacilla flava 2017-04-30 Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro, Norrköping
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Universitetssjukhuset, Lkpg minst tre far fram och tillbaka över området
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-25 Fröberget, Tinnerö eklandskap
Sädgås Anser fabalis 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen 2 individer
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen Två individer
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-22 Nybro, Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-19 Sjögesättersviken, L. Rängen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-11 Tinnerö eklandskap
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-11 Tinnerö eklandskap
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-10 30 ex, Svartåmynningens nat.res.
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-10 Frökärret, Tinnerö eklandskap 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-10 Svartåmynningens naturreservat
Rödbena Tringa totanus 2017-04-10 Svartåmynningens naturreservat
Storlom Gavia arctica 2017-04-04 Yxningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-03 Mörtlösahagen, Lkpg
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-03 Södra dammen, Lkpg
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Norra dammarna, Lkpg
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-02 Södra dammen, Lkpg
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-02 Svartåmynningens nat.res.
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Tekniska verken, Nykvarn, Lkpg Skrämdes upp från en häck!
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Tekniska verken, Nykvarn, Lkpg
Råka Corvus frugilegus 2017-04-01 Järnvägsparken, Lkpg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-28 Tinnerö eklandskap
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Frökärret, Tinnerö eklandskap
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-27 Ekängsdalen, Lkpg
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Löten, Malmslätt
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-26 Vikingstad kyrka
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-25 Nykvarn, Lkpg
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-22 Annelund, Nykil
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-21 Betebykärret
Brunand Aythya ferina 2017-03-21 Herrebrokärret
Ejder Somateria mollissima 2017-03-21 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-21 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2017-03-21 Mauritzberg
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-21 Beteby
Fiskmås Larus canus 2017-03-21 Betebykärret
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-21 Betebykärret
Gråsparv Passer domesticus 2017-03-21 Beteby
Stjärtand Anas acuta 2017-03-21 Herrebro våtmark
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen, Lkpg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-18 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-18 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Bläsand Anas penelope 2017-03-16 Stångåmynningen, Roxen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Sättunaviken
Skrattmås Larus ridibundus 2017-03-16 Stångåmynningen, Roxen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-16 Sättunaviken
Kattuggla Strix aluco 2017-03-15 Annelund, Nykil
Strömstare Cinclus cinclus 2017-03-15 Vallby
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-14 Valla, Lkpg
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-14 Fröberget, Lkpg
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-03-14 Tinnerö eklandskap
Kricka Anas crecca 2017-03-14 Rosenkällasjön
Trana Grus grus 2017-03-14 Rosenkällasjön
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-02-28 Rosenkällasjön
Ringduva Columba palumbus 2017-02-28 Tinnerö eklandskap
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-02-28 Tinnerö eklandskap
Varfågel Lanius excubitor 2017-02-28 Rosenkällasjön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-28 Fröberget
Snatterand Anas strepera 2017-02-21 Snöbryggan
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-21 Linköping
Björktrast Turdus pilaris 2017-02-17 Tinnerö eklandskap
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-02-17 Snöbryggan, Lkpg
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-14 Tinnerö eklandskap
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-02-14 Tinnerö eklandskap
Svartmes Parus ater 2017-01-31 Ekängsdalen, Lkpg
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-31 Ekängsdalen, Lkpg
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-30 Ekängen, Lkpg
Sånglärka Alauda arvensis 2017-01-25 Stångåmynningen, Roxen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-17 Smedstad, Lkpg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-14 Grandungen, Lkpg
Salskrake Mergus albellus 2017-01-14 Stångåmynningen, Lkpg
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-14 Stångåmynningen, Roxen
Grågås Anser anser 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Havstrut Larus marinus 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-10 Stångåmynningen, Lkpg
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-10 Stångåmynningen, Lkpg
Sothöna Fulica atra 2017-01-10 Stångåmynningen, Lkpg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-10 Stångån, Lkpg
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-10 Stångån, Lkpg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Korp Corvus corax 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Knipa Bucephala clangula 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Storskrake Mergus merganser 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Tamduva Columba livia 2017-01-05 Linköping
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Koltrast Turdus merula 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Talgoxe Parus major 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Entita Parus palustris 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Skata Pica pica 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Kaja Corvus monedula 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2015-05-14 Vallaskogen, Lkpg