Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Ingemar Ander har sett under 2017.

Ingemar Ander's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Lkpg 1 par
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen, Lkpg
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-14 Kallerstaddungen, Lkpg
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad, Lkpg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-08 Stångåmynningen, Roxen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-08 Stångåmynningen, Roxen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-27 Rosenkällasjön 1 par
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-25 Sturefors
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-23 Rosenkällasjön
Backsvala Riparia riparia 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Skogsduva Columba oenas 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-23 Tinnerö eklandskap
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-21 Ullstämmaskogen
Gök Cuculus canorus 2017-05-20 Ekängsdalen, Lkpg
Tornseglare Apus apus 2017-05-09 Rosenkällasjön
Hussvala Delichon urbica 2017-05-09 Rosenkällasjön
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-09 Tinnerö eklandskap
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-09 Tinnerö eklandskap
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-09 Rosenkällasjön
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-09 Rosenkällasjön
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-09 Rosenkällasjön
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2017-05-04 Sättuna
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-03 Västerby, Vårdnäs
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-03 Västerby, Lilla Rängen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-02 Lektorshagen, Lkpg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-30 Härnaviken, Roxen 4 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-30 Härnaviken, Roxen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-30 Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Grönbena Tringa glareola 2017-04-30 Härnaviken, Roxen
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-30 Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Gulärla Motacilla flava 2017-04-30 Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro, Norrköping
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Universitetssjukhuset, Lkpg minst tre far fram och tillbaka över området
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-25 Fröberget, Tinnerö eklandskap
Sädgås Anser fabalis 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen 2 individer
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen Två individer
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-22 Nybro, Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Nybroplattformen, Svartåmynningen
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-19 Sjögesättersviken, L. Rängen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-11 Tinnerö eklandskap
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-11 Tinnerö eklandskap
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-10 30 ex, Svartåmynningens nat.res.
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-10 Frökärret, Tinnerö eklandskap 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-10 Svartåmynningens naturreservat
Rödbena Tringa totanus 2017-04-10 Svartåmynningens naturreservat
Storlom Gavia arctica 2017-04-04 Yxningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-03 Mörtlösahagen, Lkpg
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-03 Södra dammen, Lkpg
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Norra dammarna, Lkpg
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-02 Södra dammen, Lkpg
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-02 Svartåmynningens nat.res.
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Tekniska verken, Nykvarn, Lkpg Skrämdes upp från en häck!
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Tekniska verken, Nykvarn, Lkpg
Råka Corvus frugilegus 2017-04-01 Järnvägsparken, Lkpg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-28 Tinnerö eklandskap
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Frökärret, Tinnerö eklandskap
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-27 Ekängsdalen, Lkpg
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Löten, Malmslätt
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-26 Vikingstad kyrka
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-25 Nykvarn, Lkpg
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-22 Annelund, Nykil
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-21 Betebykärret
Brunand Aythya ferina 2017-03-21 Herrebrokärret
Ejder Somateria mollissima 2017-03-21 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-21 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2017-03-21 Mauritzberg
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-21 Beteby
Fiskmås Larus canus 2017-03-21 Betebykärret
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-21 Betebykärret
Gråsparv Passer domesticus 2017-03-21 Beteby
Stjärtand Anas acuta 2017-03-21 Herrebro våtmark
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen, Lkpg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-18 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-18 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2017-03-18 Svartåmynningens naturreservat
Bläsand Anas penelope 2017-03-16 Stångåmynningen, Roxen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Sättunaviken
Skrattmås Larus ridibundus 2017-03-16 Stångåmynningen, Roxen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-16 Sättunaviken
Kattuggla Strix aluco 2017-03-15 Annelund, Nykil
Strömstare Cinclus cinclus 2017-03-15 Vallby
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-14 Valla, Lkpg
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-14 Fröberget, Lkpg
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-03-14 Tinnerö eklandskap
Kricka Anas crecca 2017-03-14 Rosenkällasjön
Trana Grus grus 2017-03-14 Rosenkällasjön
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-02-28 Rosenkällasjön
Ringduva Columba palumbus 2017-02-28 Tinnerö eklandskap
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-02-28 Tinnerö eklandskap
Varfågel Lanius excubitor 2017-02-28 Rosenkällasjön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-28 Fröberget
Snatterand Anas strepera 2017-02-21 Snöbryggan
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-21 Linköping
Björktrast Turdus pilaris 2017-02-17 Tinnerö eklandskap
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-02-17 Snöbryggan, Lkpg
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-14 Tinnerö eklandskap
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-02-14 Tinnerö eklandskap
Svartmes Parus ater 2017-01-31 Ekängsdalen, Lkpg
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-31 Ekängsdalen, Lkpg
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-30 Ekängen, Lkpg
Sånglärka Alauda arvensis 2017-01-25 Stångåmynningen, Roxen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-17 Tinnerö eklandskap
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-17 Smedstad, Lkpg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-14 Grandungen, Lkpg
Salskrake Mergus albellus 2017-01-14 Stångåmynningen, Lkpg
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-14 Stångåmynningen, Roxen
Grågås Anser anser 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Havstrut Larus marinus 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-10 Stångåmynningen, Lkpg
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-10 Stångåmynningen, Lkpg
Sothöna Fulica atra 2017-01-10 Stångåmynningen, Lkpg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-10 Stångån, Lkpg
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-10 Stångån, Lkpg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-10 Stångåmynningen, Roxen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Korp Corvus corax 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Knipa Bucephala clangula 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Storskrake Mergus merganser 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Stångåmynningen, Lkpg
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Stångåmynningen, Roxen
Tamduva Columba livia 2017-01-05 Linköping
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Koltrast Turdus merula 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Talgoxe Parus major 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Entita Parus palustris 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Skata Pica pica 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Kaja Corvus monedula 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-05 Trädgårdsföreningen, Lkpg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2015-05-14 Vallaskogen, Lkpg