Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Larsson har sett under 2018.

Martin Larsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Skeda udde
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-08 Tornby
Sädgås Anser fabalis 2018-04-06 Skärkind
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-04 Inre Brunnskär
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-04 Inre Brunnskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-01 Edhaga
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-03-31 Lambohov
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-03-27 Vallaplan
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-25 Tåkern
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-25 Tåkern
Trana Grus grus 2018-03-25 Tåkern
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-20 Lambohov
Fiskmås Larus canus 2018-03-13 Arkösund
Alfågel Clangula hyemalis 2018-03-13 Arkö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-04 Lambohovshagen
Fasan Phasianus colchicus 2018-03-03 Lambohovshagen
Ringduva Columba palumbus 2018-03-02 Vallaplan
Grågås Anser anser 2018-02-17 E4 vid Stångån
Vigg Aythya fuligula 2018-01-31 Missjö
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-27 Bergsvägen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-19 Hässelön
Gröngöling Picus viridis 2018-01-19 E4 Norsholm
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-19 E4 N Linköping
Knipa Bucephala clangula 2018-01-19 Fyrudden
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-12 Lambohov
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-10 Tinnerbäcksravinen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-08 Valla
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-08 Lambohov
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-07 Rosenkällasjön
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron Norrköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-05 Bergsbron Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-05 Bergsbron Norrköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-04 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-04 Stångåmynningen
Korp Corvus corax 2018-01-04 Stångåmynningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-04 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-04 Stångåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-04 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-03 Lambohov
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-03 Lambohov
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Tegskiftesgatan
Kattuggla Strix aluco 2018-01-03 Lambohov
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Lambohov
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Entita Parus palustris 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Skata Pica pica 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Lambohov