Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Larsson har sett under 2018.

Martin Larsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-26 Universitetet
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-26 Mjärdevi
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-23 Universitetet
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-16 Tåkern
Rödbena Tringa totanus 2018-04-16 Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-16 Tåkern
Sothöna Fulica atra 2018-04-16 Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-16 Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-16 Tåkern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-16 Tåkern
Brunand Aythya ferina 2018-04-16 Tåkern
Kricka Anas crecca 2018-04-16 Tåkern
Snatterand Anas strepera 2018-04-16 Tåkern
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-12 Eknön
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-12 Eknön
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-09 Vallarondellen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Skeda udde
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-08 Tornby
Sädgås Anser fabalis 2018-04-06 Skärkind
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-04 Inre Brunnskär
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-04 Inre Brunnskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-01 Edhaga
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-03-31 Lambohov
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-03-27 Vallaplan
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-25 Tåkern
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-25 Tåkern
Trana Grus grus 2018-03-25 Tåkern
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-20 Lambohov
Fiskmås Larus canus 2018-03-13 Arkösund
Alfågel Clangula hyemalis 2018-03-13 Arkö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-04 Lambohovshagen
Fasan Phasianus colchicus 2018-03-03 Lambohovshagen
Ringduva Columba palumbus 2018-03-02 Vallaplan
Grågås Anser anser 2018-02-17 E4 vid Stångån
Vigg Aythya fuligula 2018-01-31 Missjö
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-27 Bergsvägen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-19 Hässelön
Knipa Bucephala clangula 2018-01-19 Fyrudden
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-19 E4 N Linköping
Gröngöling Picus viridis 2018-01-19 E4 Norsholm
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-12 Lambohov
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-10 Tinnerbäcksravinen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-08 Lambohov
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-08 Valla
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-07 Rosenkällasjön
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-05 Bergsbron Norrköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-05 Bergsbron Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Bergsbron Norrköping
Havstrut Larus marinus 2018-01-04 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-04 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-04 Stångåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-04 Segelbåtshamnen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-04 Stångåmynningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-04 Stångåmynningen
Korp Corvus corax 2018-01-04 Stångåmynningen
Kattuggla Strix aluco 2018-01-03 Lambohov
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Lambohov
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-03 Lambohov
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Tegskiftesgatan
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-03 Lambohov
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Lambohov
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Entita Parus palustris 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-01 Fårhagen Lambohov
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Skata Pica pica 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Tegskiftesgatan
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Fårhagen Lambohov