Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Larsson har sett under 2017.

Martin Larsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-05 Missjö
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-03 Länsstyrelsen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-03 Mjärdevi
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-03 Vallaskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-03 Vallaskogen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-03 Vallaskogen
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-29 Stora Lund
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-29 Stora Lund
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Stora Lund
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-27 Grönsö
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Fyrudden
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-27 Gräsmarö
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-17 Brestorp
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-17 Brestorp
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-13 Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-07 Änghäret
Storspov Numenius arquata 2017-04-07 Sättuna
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-07 Änghäret
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-07 Änghäret
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-06 St Uggelholmen
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-02 Lambohov
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Ekängsdalgången
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Ekängsdalgången
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-04-01 Ekängsdalgången
Ejder Somateria mollissima 2017-03-28 Missjö NR
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-28 Missjö NR
Småskrake Mergus serrator 2017-03-28 Missjö NR
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-27 Lambohov
Snatterand Anas strepera 2017-03-26 Edhaga våtmark
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 34an där paintbollbanan låg
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-23 E4 Norrköping
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-23 Gomma
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-23 Gomma
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-19 Sättunaviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-19 Sättunaviken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-19 Sättunaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Fiskmås Larus canus 2017-03-17 Länsstyrelsen
Gröngöling Picus viridis 2017-03-12 Brestorp
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Svartåmynningen
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Svartåmynningen
Orre Tetrao tetrix 2017-03-04 Kärnskogsmossen
Trana Grus grus 2017-03-04 Tjällmo
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-04 Kärnskogsmossen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-04 Lambohov
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-04 Årsjön
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-12 Aggebo
Kattuggla Strix aluco 2017-01-23 Halshöga
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-22 Kaga
Sädgås Anser fabalis 2017-01-21 Kaga
Kricka Anas crecca 2017-01-21 Stångåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2017-01-21 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-01-21 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-21 Stångån
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-21 S dammarna Gärstadverket
Havstrut Larus marinus 2017-01-21 Biogasen
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-21 Valla
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-21 Trädgårdsföreningen
Svartmes Parus ater 2017-01-09 Vallaskogen
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-08 Vreta kloster kyrka
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-08 Kaga
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-08 Kaga
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-08 Bergsvägen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-08 Fröjerums våtmark
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-08 Vreta kloster kyrka
Ringduva Columba palumbus 2017-01-07 Lambohov
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-07 Lambohov
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-07 Lambohov
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-07 Lambohov
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-05 Stångåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Stångåmynningen
Grågås Anser anser 2017-01-05 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-05 Stångåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-05 Stångåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-05 Snöbryggan
Knipa Bucephala clangula 2017-01-05 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-05 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-05 Stångåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-05 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-05 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-05 Snöbryggan
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-05 Snöbryggan
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-05 Stångåmynningen
Tamduva Columba livia 2017-01-05 N Oskarsgatan
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-05 Snöbryggan
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Nykvarn
Råka Corvus frugilegus 2017-01-05 N Oskarsgatan
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-05 Nykvarn
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 N Oskarsgatan
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-04 Lambohov
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-04 Lambohov
Koltrast Turdus merula 2017-01-03 Lambohov
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-02 Brestorp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-02 Brestorp
Kaja Corvus monedula 2017-01-02 Lambohov
Korp Corvus corax 2017-01-02 Brestorp
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Brestorp
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Brestorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Brestorp
Entita Parus palustris 2017-01-01 Brestorp
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Brestorp
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Brestorp
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Brestorp
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Brestorp
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Brestorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Brestorp
Skata Pica pica 2017-01-01 Brestorp
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Brestorp
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Brestorp
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Brestorp