Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Larsson har sett under 2017.

Martin Larsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-05 Missjö
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-03 Länsstyrelsen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-03 Mjärdevi
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-03 Vallaskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-03 Vallaskogen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-03 Vallaskogen
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-29 Stora Lund
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-29 Stora Lund
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Stora Lund
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-27 Grönsö
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Fyrudden
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-27 Gräsmarö
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-17 Brestorp
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-17 Brestorp
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-13 Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-07 Änghäret
Storspov Numenius arquata 2017-04-07 Sättuna
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-07 Änghäret
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-07 Änghäret
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-06 St Uggelholmen
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-02 Lambohov
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Ekängsdalgången
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Ekängsdalgången
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-04-01 Ekängsdalgången
Ejder Somateria mollissima 2017-03-28 Missjö NR
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-28 Missjö NR
Småskrake Mergus serrator 2017-03-28 Missjö NR
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-27 Lambohov
Snatterand Anas strepera 2017-03-26 Edhaga våtmark
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 34an där paintbollbanan låg
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-23 E4 Norrköping
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-23 Gomma
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-23 Gomma
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-19 Sättunaviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-19 Sättunaviken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-19 Sättunaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Fiskmås Larus canus 2017-03-17 Länsstyrelsen
Gröngöling Picus viridis 2017-03-12 Brestorp
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Svartåmynningen
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Svartåmynningen
Orre Tetrao tetrix 2017-03-04 Kärnskogsmossen
Trana Grus grus 2017-03-04 Tjällmo
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-04 Kärnskogsmossen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-04 Lambohov
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-04 Årsjön
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-12 Aggebo
Kattuggla Strix aluco 2017-01-23 Halshöga
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-22 Kaga
Sädgås Anser fabalis 2017-01-21 Kaga
Kricka Anas crecca 2017-01-21 Stångåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2017-01-21 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-01-21 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-21 Stångån
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-21 S dammarna Gärstadverket
Havstrut Larus marinus 2017-01-21 Biogasen
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-21 Valla
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-21 Trädgårdsföreningen
Svartmes Parus ater 2017-01-09 Vallaskogen
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-08 Vreta kloster kyrka
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-08 Kaga
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-08 Kaga
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-08 Bergsvägen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-08 Fröjerums våtmark
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-08 Vreta kloster kyrka
Ringduva Columba palumbus 2017-01-07 Lambohov
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-07 Lambohov
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-07 Lambohov
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-07 Lambohov
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-05 Stångåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Stångåmynningen
Grågås Anser anser 2017-01-05 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-05 Stångåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-05 Stångåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-05 Snöbryggan
Knipa Bucephala clangula 2017-01-05 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-05 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-05 Stångåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-05 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-05 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-05 Snöbryggan
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-05 Snöbryggan
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-05 Stångåmynningen
Tamduva Columba livia 2017-01-05 N Oskarsgatan
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-05 Snöbryggan
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Nykvarn
Råka Corvus frugilegus 2017-01-05 N Oskarsgatan
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-05 Nykvarn
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 N Oskarsgatan
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-04 Lambohov
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-04 Lambohov
Koltrast Turdus merula 2017-01-03 Lambohov
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-02 Brestorp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-02 Brestorp
Kaja Corvus monedula 2017-01-02 Lambohov
Korp Corvus corax 2017-01-02 Brestorp
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Brestorp
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Brestorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Brestorp
Entita Parus palustris 2017-01-01 Brestorp
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Brestorp
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Brestorp
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Brestorp
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Brestorp
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Brestorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Brestorp
Skata Pica pica 2017-01-01 Brestorp
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Brestorp
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Brestorp
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Brestorp