Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Larsson har sett under 2012.

Martin Larsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-12-24 Brestorp
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-10-18 Lambohov
Järpe Bonasa bonasia 2012-08-26 Ulrikatrakten
Forsärla Motacilla cinerea 2012-08-11 Rämninge
Storlom Gavia arctica 2012-08-05
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-06-30
Brushane Philomachus pugnax 2012-06-20
Grönbena Tringa glareola 2012-06-20
Jorduggla Asio flammeus 2012-06-20 Svartåmynningen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-06-14 Tinnerbäcken
Rördrom Botaurus stellaris 2012-06-13
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-06-13
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-06-13
Gulärla Motacilla flava 2012-06-13
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-06-13
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-06-13
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2012-06-13
Näktergal Luscinia luscinia 2012-06-12
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2012-06-12
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-06-05
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-06-05
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-19
Törnskata Lanius collurio 2012-05-19
Silvertärna Sterna paradisaea 2012-05-15
Tornseglare Apus apus 2012-05-15
Hussvala Delichon urbica 2012-05-15
Törnsångare Sylvia communis 2012-05-15
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-15
Kornknarr Crex crex 2012-05-14
Buskskvätta Saxicola rubetra 2012-05-13
Ladusvala Hirundo rustica 2012-05-10
Gräshoppsångare Locustella naevia 2012-05-10
Gök Cuculus canorus 2012-05-08
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-08
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-05-07
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-05-06
Alfågel Clangula hyemalis 2012-04-26 Tyrislöt
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-04-26 Missjö
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-04-24 Gärstadverket, södra dammen 1 par
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2012-04-24 Gärstadverket, södra dammen 1 par
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-04-24 Gärstadverket, södra dammen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-04-23 Vallaskogen
Fjällgås Anser erythropus 2012-04-22 Svartåmynningen ca 20ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-04-22 Svartåmynningen
Årta Anas querquedula 2012-04-22 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2012-04-22 Svartåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2012-04-22 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2012-04-22 Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2012-04-22 Svartåmynningen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2012-04-22 Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2012-04-22 Svartåmynningen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-04-22 Svartåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2012-04-16 Sandgärdet, Gryt
Ejder Somateria mollissima 2012-04-16 Fyrudden
Skogsduva Columba oenas 2012-04-16 Sandgärdet, Gryt
Morkulla Scolopax rusticola 2012-04-11 Tinnerö
Stjärtand Anas acuta 2012-04-07 Nybro
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-04-07 Ljungdammarna 1 par
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-04-07 Härnaviken
Storspov Numenius arquata 2012-04-07 Härnaviken
Hämpling Carduelis cannabina 2012-04-07 Nybro
Fasan Phasianus colchicus 2012-04-02 Smestad
Bläsand Anas penelope 2012-03-28 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2012-03-28 Härnaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-03-28 Härnaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2012-03-28 Härnaviken
Sädesärla Motacilla alba 2012-03-28 Härnaviken
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-03-26 Gärstadverken Livskryss
Taltrast Turdus philomelos 2012-03-26 Vallaskogen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2012-03-26 Universitetet
Snatterand Anas strepera 2012-03-23 Rosenkällasjön
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2012-03-23 Rosenkällasjön 1 ex
Trana Grus grus 2012-03-22 Åtvidaberg
Stare Sturnus vulgaris 2012-03-22 Åtvidaberg
Bofink Fringilla coelebs 2012-03-20 Lambohov
Trädlärka Lullula arborea 2012-03-18 Trolleflod
Tornfalk Falco tinnunculus 2012-03-10 Bergsvägen
Sånglärka Alauda arvensis 2012-03-10 Bergsvägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2012-03-04 Vikingstad
Svartmes Parus ater 2012-03-04 Skogssjön
Berguv Bubo bubo 2012-02-05 Linköpings kn 2 ex både syn och hörobs!
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2012-02-04 Stångån, Nykvarn
Salskrake Mergus albellus 2012-01-21 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2012-01-21 Nykvarn
Duvhök Accipiter gentilis 2012-01-21 Nykvarn
Sparvhök Accipiter nisus 2012-01-21 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2012-01-21 Ryttargårdsdammen
Sothöna Fulica atra 2012-01-21 Stångån
Skrattmås Larus ridibundus 2012-01-21 Gärstadverket
Ringduva Columba palumbus 2012-01-21 Trädgårdsföreningen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2012-01-21 Stångåmynningen
Rödhake Erithacus rubecula 2012-01-21 Stångåmynningen
Tofsmes Parus cristatus 2012-01-21 Vidingsjöskogen
Steglits Carduelis carduelis 2012-01-21 Johannelund
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2012-01-21 Gärstad återvinningscentral
Havstrut Larus marinus 2012-01-19 Tyrislöt
Kungsörn Aquila chrysaetos 2012-01-15 Ydre Sannolikt 2 individer
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2012-01-15 Millingstorp, Kisa
Gröngöling Picus viridis 2012-01-15 Västerby
Spillkråka Dryocopus martius 2012-01-15 Dalslund, Ämmern
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-01-15 Västerby
Kattuggla Strix aluco 2012-01-08 Lambohov
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2012-01-08 Lambohov
Gulsparv Emberiza citrinella 2012-01-06 Lambohov
Knölsvan Cygnus olor 2012-01-05 Ramstad, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2012-01-05 Öninge, Vättern
Sädgås Anser fabalis 2012-01-05 Ramstad, Tåkern
Bläsgås Anser albifrons 2012-01-05 Ramstad, Tåkern Minst 2ex
Grågås Anser anser 2012-01-05 Ramstad, Tåkern
Brunand Aythya ferina 2012-01-05 Glänås, Tåkern
Vigg Aythya fuligula 2012-01-05 Glänås, Tåkern
Småskrake Mergus serrator 2012-01-05 Öninge, Vättern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2012-01-05 Öninge, Vättern
Storskarv Phalacrocorax carbo 2012-01-05 Öninge, Vättern
Ormvråk Buteo buteo 2012-01-05 Ramstad, Tåkern
Fjällvråk Buteo lagopus 2012-01-05 Ramstad, Tåkern
Fiskmås Larus canus 2012-01-05 Hästholmen, Vättern
Gråtrut Larus argentatus 2012-01-05 Hästholmen, Vättern
Tretåig mås Rissa tridactyla 2012-01-05 Öninge, Vättern Första fågeln i ny tub!
Sidensvans Bombycilla garrulus 2012-01-05 Hästholmen, Vättern
Grönfink Carduelis chloris 2012-01-05 Alvastra, Omberg
Råka Corvus frugilegus 2012-01-04 Lambohov
Gråsparv Passer domesticus 2012-01-04 Lambohov
Pilfink Passer montanus 2012-01-04 Lambohov
Kanadagås Branta canadensis 2012-01-03 Linghem
Gräsand Anas platyrhynchos 2012-01-03 Universitetet
Havsörn Haliaeetus albicilla 2012-01-03 Linghem
Tamduva Columba livia 2012-01-03 Linköping
Varfågel Lanius excubitor 2012-01-03 Längs väg 210
Kaja Corvus monedula 2012-01-03 Lambohov
Knipa Bucephala clangula 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Storskrake Mergus merganser 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Större hackspett Dendrocopos major 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Strömstare Cinclus cinclus 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Koltrast Turdus merula 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Björktrast Turdus pilaris 2012-01-01 Ramstorp, Finspång
Kungsfågel Regulus regulus 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Entita Parus palustris 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Blåmes Parus caeruleus 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Talgoxe Parus major 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Nötväcka Sitta europaea 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Trädkrypare Certhia familiaris 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Nötskrika Garrulus glandarius 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Skata Pica pica 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Kråka Corvus corone cornix 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Korp Corvus corax 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Grönsiska Carduelis spinus 2012-01-01 Ramstorp, Finspång
Gråsiska Carduelis flammea 2012-01-01 Ramstorp, Finspång
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2012-01-01 Brestorp, Finspång
Prutgås Branta bernicla Härnaviken
Svärta Melanitta fusca Skärgården
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Turkduva Streptopelia decaocto Valla december
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra