Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Karlsson har sett under 2018.

Johan Karlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Ringduva Columba palumbus 2018-01-20 Folkparken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-20 Färjaregården
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-11 Folkparken
Korp Corvus corax 2018-01-07 Knipen
Entita Parus palustris 2018-01-07 Folkparken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Strömmen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Strömmen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-06 Femöresbron
Småskrake Mergus serrator 2018-01-06 Campus
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Femöresbron
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-02 Strömsholmen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Strömsholmen
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Strömsholmen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-02 Rådhuset
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Folkparken
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Folkparken
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Folkparken
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Folkparken
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Folkparken
Skata Pica pica 2018-01-01 Folkparken
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Folkparken
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Folkparken
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Folkparken
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Folkparken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Folkparken
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Folkparken
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Folkparken
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Folkparken
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Folkparken
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Folkparken
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-01 Dragsbron
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Folkparken
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Värmlandsgatan
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Strömmen
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Strömmen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Strömmen
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Strömmen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Strommen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Strömmen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Strömmen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Folkparken