Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Karlsson har sett under 2018.

Johan Karlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Spillkråka Dryocopus martius 2018-04-22 Himmelstalund
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Himmelstalund
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Himmelstalund
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-22 Himmelstalund
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-20 SMHI
Kungsfågel Regulus regulus 2018-04-20 Folkparken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-04-17 Fiskeby
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-15 Herrebro våtmark
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-15 Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2018-04-15 Herrebro våtmark
Skedand Anas clypeata 2018-04-15 Herrebro våtmark
Skogsduva Columba oenas 2018-04-14 Fiskeby
Kricka Anas crecca 2018-04-14 Leonardsberg
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-14 Leonardsberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-14 Himmelstalund
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-14 Leonardsberg
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-13 SMHI
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-12 Kneipnen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-10 Folkparken
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-07 Knivbergavägen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-07 Knivbergavägen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Knivbergavägen
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-07 Knivbergavägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-07 Knivbergavägen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-07 Knivbergavägen
Trana Grus grus 2018-04-07 Knivbergavägen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-04-07 Knivbergavägen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-04-07 Knivbergavägen
Ormvråk Buteo buteo 2018-04-07 Knivbergavägen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-07 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2018-04-07 Knivbergavägen
Sädgås Anser fabalis 2018-04-07 Knivbergavägen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-04-07 Knivbergavägen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-06 Rusta(Malmölandet)
Knölsvan Cygnus olor 2018-03-29 Strömsparken
Bofink Fringilla coelebs 2018-03-28 Folkparken
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-27 Folkparken
Grågås Anser anser 2018-03-27 Himmelstalund
Gröngöling Picus viridis 2018-03-23 Kneipen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-03-14 Himmelstalund
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-03-09 Kneipnen
Svartmes Parus ater 2018-02-20 Norra kyrkogården
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-15 SMHI
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-02-13 SMHI
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-05 Kvillingeslätten
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-02-01 Värmlandsgatan
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-20 Färjaregården
Ringduva Columba palumbus 2018-01-20 Folkparken
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-11 Folkparken
Korp Corvus corax 2018-01-07 Knipen
Entita Parus palustris 2018-01-07 Folkparken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Strömmen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Strömmen
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-06 Femöresbron
Småskrake Mergus serrator 2018-01-06 Campus
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Femöresbron
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-02 Strömsholmen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Strömsholmen
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Strömsholmen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-02 Rådhuset
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Folkparken
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Folkparken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Folkparken
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Folkparken
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Folkparken
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Folkparken
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Folkparken
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Folkparken
Skata Pica pica 2018-01-01 Folkparken
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Folkparken
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Folkparken
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Folkparken
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Folkparken
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Folkparken
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Folkparken
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Folkparken
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-01 Dragsbron
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Folkparken
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Värmlandsgatan
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Strömmen
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Strömmen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Strömmen
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Strömmen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Strommen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Strömmen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Strömmen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Folkparken