Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Karlsson har sett under 2018.

Johan Karlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-09-15 Knivbergavägen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-09 Knivbergavägen
Ängshök Circus pygargus 2018-09-05 Knivbergavägen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-09-05 Knivbergavägen
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-05 Knivbergavägen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-09-04 Leonardsberg
Salskrake Mergus albellus 2018-09-04 Leonardsberg
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-09-01 Leonardsberg
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-09-01 Leonardsberg
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-08-05 Leonardsberg
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-05 Leonardsberg
Röd glada Milvus milvus 2018-08-05 Leonardsberg
Ägretthäger Egretta alba 2018-07-29 Leonardsberg
Skräntärna Sterna caspia 2018-07-20 Leonardsberg
Storlom Gavia arctica 2018-07-18 Näken
Bivråk Pernis apivorus 2018-07-12 Leonardsberg
Kornknarr Crex crex 2018-07-10 Leonardsberg
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-10 Leonardsberg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-07-01 Herrebro
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-07-01 Herrebrokärret
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-06-23 Herrebro våtmark
Backsvala Riparia riparia 2018-06-23 Herrebro våtmark
Vaktel Coturnix coturnix 2018-06-23 Herrebro
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2018-06-15 Herrebro våtmark
Grönbena Tringa glareola 2018-06-14 Leonardsberg
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-06-02 Herrebro
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-05-26 Herrebro
Tornseglare Apus apus 2018-05-20 Hamnen
Törnskata Lanius collurio 2018-05-20 G:a Rörsviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 G:a Rörsviken
Gök Cuculus canorus 2018-05-18 Herrebro
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-18 Herrebro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-18 Herrebro
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-05-18 Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-18 Folkparken
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-18 Herrebro
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-08 SMHI
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-05 Herrebro
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-05 Herrebro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-01 Hamnen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 G:a Rörsviken
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-01 Hamnen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-05-01 Hamnen
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-01 Hamnen
Årta Anas querquedula 2018-04-30 Leonardsberg
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-30 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-30 Leonardsberg
Hussvala Delichon urbica 2018-04-30 Leonardsberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-04-30 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-28 Herrebro
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-23 Kneipen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-22 Himmelstalund
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Himmelstalund
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Himmelstalund
Spillkråka Dryocopus martius 2018-04-22 Himmelstalund
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-22 Sättuna
Bläsand Anas penelope 2018-04-22 Sättuna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-22 Herrebro våtmark
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Sättuna
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-22 Sättuna
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-22 Sättuna
Rödspov Limosa limosa 2018-04-22 Sättuna
Rödbena Tringa totanus 2018-04-22 Sättuna
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Sättuna
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-22 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Herrebro våtmark
Kungsfågel Regulus regulus 2018-04-20 Folkparken
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-20 SMHI
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-04-17 Fiskeby
Skedand Anas clypeata 2018-04-15 Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2018-04-15 Herrebro våtmark
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-15 Herrebro våtmark
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-15 Herrebro våtmark
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-14 Leonardsberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-14 Himmelstalund
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-14 Leonardsberg
Kricka Anas crecca 2018-04-14 Leonardsberg
Skogsduva Columba oenas 2018-04-14 Fiskeby
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-13 SMHI
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-12 Kneipnen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-10 Folkparken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-08 Rusta(Malmölandet)
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-04-07 Knivbergavägen
Sädgås Anser fabalis 2018-04-07 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2018-04-07 Knivbergavägen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-07 Knivbergavägen
Ormvråk Buteo buteo 2018-04-07 Knivbergavägen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-04-07 Knivbergavägen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-04-07 Knivbergavägen
Trana Grus grus 2018-04-07 Knivbergavägen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-07 Knivbergavägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-07 Knivbergavägen
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-07 Knivbergavägen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Knivbergavägen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-07 Knivbergavägen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-07 Knivbergavägen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-06 Rusta(Malmölandet)
Knölsvan Cygnus olor 2018-03-29 Strömsparken
Bofink Fringilla coelebs 2018-03-28 Folkparken
Grågås Anser anser 2018-03-27 Himmelstalund
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-27 Folkparken
Gröngöling Picus viridis 2018-03-23 Kneipen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-03-14 Himmelstalund
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-03-09 Kneipnen
Svartmes Parus ater 2018-02-20 Norra kyrkogården
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-15 SMHI
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-02-13 SMHI
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-05 Kvillingeslätten
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-02-01 Värmlandsgatan
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-20 Färjaregården
Ringduva Columba palumbus 2018-01-20 Folkparken
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-11 Folkparken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Strömmen
Entita Parus palustris 2018-01-07 Folkparken
Korp Corvus corax 2018-01-07 Knipen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Femöresbron
Småskrake Mergus serrator 2018-01-06 Campus
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-06 Femöresbron
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Strömmen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-02 Rådhuset
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Strömsholmen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Strömsholmen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-02 Strömsholmen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Strömmen
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Strömmen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-01 Strommen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Strömmen
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Strömmen
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Strömmen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Strömmen
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Värmlandsgatan
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Folkparken
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-01 Dragsbron
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Folkparken
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Folkparken
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Folkparken
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Folkparken
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Folkparken
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Folkparken
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Folkparken
Skata Pica pica 2018-01-01 Folkparken
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Folkparken
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Folkparken
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Folkparken
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Folkparken
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Folkparken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Folkparken
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Folkparken
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Folkparken
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Folkparken
Svärta Melanitta fusca
Forsärla Motacilla cinerea Ljusfors(Fiskeby)
Gluttsnäppa Tringa nebularia Leonardsberg
Storspov Numenius arquata