Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Karlsson har sett under 2017.

Johan Karlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-10-16 Fiskeby
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-16 Knivbergavägen
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-09-02 Leonardsberg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-08-27 Knivbergavägen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-06 Beteby
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-06 Beteby
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-06 Beteby
Myrspov Limosa lapponica 2017-08-06 Beteby
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-06 Beteby
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-07-25 Fisklösen
Talltita Parus montanus 2017-07-25 Ladukärret
Vaktel Coturnix coturnix 2017-07-16 Svärtinge gård
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-18 Himmelstalund
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Storlom Gavia arctica 2017-06-11 Näken
Forsärla Motacilla cinerea 2017-06-11 Graversfors
Kattuggla Strix aluco 2017-06-06 Folkparken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-06 Fröjerum
Bergand Aythya marila 2017-06-05 Braviken
Röd glada Milvus milvus 2017-06-04 Knivbergavägen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-06-04 Hillerstadammen
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-04 Herrebro våtmark
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-02 Leonardsberg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-21 Rörsviken
Törnskata Lanius collurio 2017-05-21 Rörsviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-20 Herrebro våtmark
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-20 Herrebrotippen
Kornknarr Crex crex 2017-05-20 Herrebrotippen
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-18 Folkparken
Småskrake Mergus serrator 2017-05-14 Leonardsberg
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Leonardsberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Leonardsberg
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-13 Leonardsberg
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-13 Knivberga
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Rörsviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-13 Knivbergavägen
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-13 Knivbergavägen
Backsvala Riparia riparia 2017-05-13 Leonardsberg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Bråvalla
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Knivberga
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-13 Leonardsberg
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-11 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-11 Leonardsberg
Årta Anas querquedula 2017-05-07 Herrebro våtmark
Grönbena Tringa glareola 2017-05-07 Herrebro våtmark
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-07 Leonardsberg
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-06 Kardonbron
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Malmölandet
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Malmölandet
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Hamnen
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Grymön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Kneipen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Himmelstalund
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-01 Klinga
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Himmelstalund
Hussvala Delichon urbica 2017-05-01 Fiskeby
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Brink
Rödspov Limosa limosa 2017-04-29 Nybro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Fröjerum
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Gulärla Motacilla flava 2017-04-29 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-29 Nybro
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-27 Femöresbron
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-22 Odal-Hamnen
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-16 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2017-04-16 Leonardsberg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-16 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2017-04-09 Herrebro våtmark
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-08 Rusta(Malmölandet)
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-08 Supra
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-07 Supra
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-06 Herrebro våtmark
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-06 Herrebro våtmark
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-06 Herrebro våtmark
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-03 Leonardsberg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-03 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2017-04-03 Leonardsberg
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Herrebro våtmark
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-02 Herrebro våtmark
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-31 Herrebro våtmark
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Fiskeby
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-03-31 Fiskeby
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-31 Herrebro våtmark
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-26 Herrebro
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-26 Herrebro
Ejder Somateria mollissima 2017-03-25 Braviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-24 Leonardsberg
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-23 Herrebro
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-23 Herrebro
Stjärtand Anas acuta 2017-03-23 Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2017-03-19 Herrebro våtmark
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-03-19 Herrebro
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-18 Händelö
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-18 Händelö
Skogsduva Columba oenas 2017-03-18 Händelö
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-18 Händelö
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-03-18 Kardonbron
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-12 Herrebro våtmark
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Herrebro våtmark
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Trana Grus grus 2017-03-12 Leonardsberg
Ormvråk Buteo buteo 2017-03-11 Knivbergavägen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-03-11 Knivbergavägen
Grågås Anser anser 2017-03-10 Himmelstalund
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-10 Folkparken
Salskrake Mergus albellus 2017-03-10 Himmelstalund
Bofink Fringilla coelebs 2017-03-04 Folkparken
Sädgås Anser fabalis 2017-03-01 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-01 Knivbergavägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-01 Knivbergavägen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-01 Knivbergavägen
Gröngöling Picus viridis 2017-02-26 Himmelstalund
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-02-12 Himmelstalund
Rödhake Erithacus rubecula 2017-02-02 Kneipen
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-28 Kneipen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-27 Hallbergaskogen
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-27 Hallbergaskogen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-26 SMHI
Svartmes Parus ater 2017-01-16 Eneby
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-15 Folkparken
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-09 SMHI
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-08 Fiskeby
Snatterand Anas strepera 2017-01-07 Femöresbron
Korp Corvus corax 2017-01-07 Himmelstalund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-06 Femöresbron
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-06 Folkparken
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-06 Värmlandsg 3
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Femöresbron
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 Kneipen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 SMHI
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-02 Hamnen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-02 Rådhuset
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-02 Hamnen
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-02 Folkparken
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-02 Hamnen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Himmelstalund
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Himmelstalund
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Himmelstalund
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Himmelstalund
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Femöresbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Femöresbron
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Femöresbron
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-01 Strömma
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Femöresbron
Sothöna Fulica atra 2017-01-01 Femöresbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Himmelstalund
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Himmelstalund
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Himmelstalund
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-01 Färgaregården
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Kneipen
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Folkparken
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-01 Fiskeby
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Folkparken
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Fiskeby
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-01 Strömma
Entita Parus palustris 2017-01-01 Folkparken
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Folkparken
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Folkparken
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Folkparken
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Folkparken
Skata Pica pica 2017-01-01 Fiskeby
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Folkparken
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Folkparken
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Folkparken
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Strömma
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Himmelstalund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Folkparken
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Strömma
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-01 Strömma
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Värmlandsg 3
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Femöresbron