Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Karlsson har sett under 2017.

Johan Karlsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-10-16 Fiskeby
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-16 Knivbergavägen
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-09-02 Leonardsberg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-08-27 Knivbergavägen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-06 Beteby
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-06 Beteby
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-06 Beteby
Myrspov Limosa lapponica 2017-08-06 Beteby
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-06 Beteby
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-07-25 Fisklösen
Talltita Parus montanus 2017-07-25 Ladukärret
Vaktel Coturnix coturnix 2017-07-16 Svärtinge gård
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-18 Himmelstalund
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Storlom Gavia arctica 2017-06-11 Näken
Forsärla Motacilla cinerea 2017-06-11 Graversfors
Kattuggla Strix aluco 2017-06-06 Folkparken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-06 Fröjerum
Bergand Aythya marila 2017-06-05 Braviken
Röd glada Milvus milvus 2017-06-04 Knivbergavägen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-06-04 Hillerstadammen
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-04 Herrebro våtmark
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-02 Leonardsberg
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-21 Rörsviken
Törnskata Lanius collurio 2017-05-21 Rörsviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-20 Herrebro våtmark
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-20 Herrebrotippen
Kornknarr Crex crex 2017-05-20 Herrebrotippen
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-18 Folkparken
Småskrake Mergus serrator 2017-05-14 Leonardsberg
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Leonardsberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Leonardsberg
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-13 Leonardsberg
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-13 Knivberga
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Rörsviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-13 Knivbergavägen
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-13 Knivbergavägen
Backsvala Riparia riparia 2017-05-13 Leonardsberg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Bråvalla
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Knivberga
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-13 Leonardsberg
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-11 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-11 Leonardsberg
Årta Anas querquedula 2017-05-07 Herrebro våtmark
Grönbena Tringa glareola 2017-05-07 Herrebro våtmark
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-07 Leonardsberg
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-06 Kardonbron
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Malmölandet
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Malmölandet
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Hamnen
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Grymön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Kneipen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Himmelstalund
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-01 Klinga
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-01 Himmelstalund
Hussvala Delichon urbica 2017-05-01 Fiskeby
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Brink
Rödspov Limosa limosa 2017-04-29 Nybro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Fröjerum
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Gulärla Motacilla flava 2017-04-29 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-29 Nybro
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-27 Femöresbron
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-22 Odal-Hamnen
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-16 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2017-04-16 Leonardsberg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-16 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2017-04-09 Herrebro våtmark
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-08 Rusta(Malmölandet)
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-08 Supra
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-07 Supra
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-06 Herrebro våtmark
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-06 Herrebro våtmark
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-06 Herrebro våtmark
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-03 Leonardsberg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-03 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2017-04-03 Leonardsberg
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Herrebro våtmark
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-02 Herrebro våtmark
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-31 Herrebro våtmark
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Fiskeby
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-03-31 Fiskeby
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-31 Herrebro våtmark
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-26 Herrebro
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-26 Herrebro
Ejder Somateria mollissima 2017-03-25 Braviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-24 Leonardsberg
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-23 Herrebro
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-23 Herrebro
Stjärtand Anas acuta 2017-03-23 Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2017-03-19 Herrebro våtmark
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-03-19 Herrebro
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-18 Händelö
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-18 Händelö
Skogsduva Columba oenas 2017-03-18 Händelö
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-18 Händelö
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-03-18 Kardonbron
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-12 Herrebro våtmark
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Herrebro våtmark
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Trana Grus grus 2017-03-12 Leonardsberg
Ormvråk Buteo buteo 2017-03-11 Knivbergavägen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-03-11 Knivbergavägen
Grågås Anser anser 2017-03-10 Himmelstalund
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-10 Folkparken
Salskrake Mergus albellus 2017-03-10 Himmelstalund
Bofink Fringilla coelebs 2017-03-04 Folkparken
Sädgås Anser fabalis 2017-03-01 Knivbergavägen
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-01 Knivbergavägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-01 Knivbergavägen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-01 Knivbergavägen
Gröngöling Picus viridis 2017-02-26 Himmelstalund
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-02-12 Himmelstalund
Rödhake Erithacus rubecula 2017-02-02 Kneipen
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-28 Kneipen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-27 Hallbergaskogen
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-27 Hallbergaskogen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-26 SMHI
Svartmes Parus ater 2017-01-16 Eneby
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-15 Folkparken
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-09 SMHI
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-08 Fiskeby
Snatterand Anas strepera 2017-01-07 Femöresbron
Korp Corvus corax 2017-01-07 Himmelstalund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-06 Femöresbron
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-06 Folkparken
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-06 Värmlandsg 3
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-05 Femöresbron
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 Kneipen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 SMHI
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-02 Hamnen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-02 Rådhuset
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-02 Hamnen
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-02 Folkparken
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-02 Hamnen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Himmelstalund
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Himmelstalund
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Himmelstalund
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Himmelstalund
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Femöresbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Femöresbron
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Femöresbron
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-01 Strömma
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Femöresbron
Sothöna Fulica atra 2017-01-01 Femöresbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Himmelstalund
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Himmelstalund
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Himmelstalund
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-01 Färgaregården
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Kneipen
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Folkparken
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-01 Fiskeby
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Folkparken
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Fiskeby
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-01 Strömma
Entita Parus palustris 2017-01-01 Folkparken
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Folkparken
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Folkparken
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Folkparken
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Folkparken
Skata Pica pica 2017-01-01 Fiskeby
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Folkparken
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Folkparken
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Folkparken
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Strömma
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Himmelstalund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Folkparken
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Strömma
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-01 Strömma
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Värmlandsg 3
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Femöresbron