Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Bo Tufvesson har sett under 2017.

Bo Tufvesson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Prutgås Branta bernicla 2017-10-21 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-10-21 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-10-21 Häradsskär
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2017-10-21 Häradsskär
Törnskata Lanius collurio 2017-07-05 Hultema
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-16 Djuckerö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-16 Stornälern
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-16 Stornälern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-16 Stornälern
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-14 Ljusfallshammar
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-14 Ljusfallshammar
Gök Cuculus canorus 2017-05-14 Ljusfallshammar
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-13 Malmstorp
Talltita Parus montanus 2017-05-13 Mäselköp
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-05-12 Kungsbro
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-12 Kungsbro
Rödbena Tringa totanus 2017-05-12 Kungsbro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-12 Kungsbro
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-12 Norrbysjön
Havstrut Larus marinus 2017-05-12 Kungsbro
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Norrbysjön
Gulärla Motacilla flava 2017-05-12 Kungsbro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-11 Ölstadsjön
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-11 Ölstadsjön
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-11 Ölstadsjön
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-09 Stornälern
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-09 Stornälern
Hussvala Delichon urbica 2017-05-09 Stornälern
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-09 Stornälern
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-07 Kärnskogsmossen
Grönbena Tringa glareola 2017-05-07 Kärnskogsmossen
Trädlärka Lullula arborea 2017-05-06 Boka
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-06 Tranfoten
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-03 Stornälern
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-03 Stornälern
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-03 Ljusfallshammar
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-02 Ljusfallshammar
Orre Tetrao tetrix 2017-04-13 Ljusfall
Storlom Gavia arctica 2017-04-13 Stornälern
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-13 Djuckerö
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-11 Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-09 Sonstorps bruk
Brunand Aythya ferina 2017-04-08 Hov, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-08 Hov, Tåkern
Sothöna Fulica atra 2017-04-08 Hov, Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-08 Hov, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2017-04-08 Skänninge
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-04-07 Lämneå
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-07 Ljusfall
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-04-05 Golfbanan, Finspång
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-04 Kolvetorp
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-04 Björkenäs
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-04 Grytgöl
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-02 Ljusfallshammar
Vigg Aythya fuligula 2017-04-01 Stornälern
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-01 Ljusfall
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Ljusfallahammar
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Ljusfallshammar
Skrattmås Larus ridibundus 2017-04-01 Stornälern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Stornälern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-01 Lillnälern
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-28 Ljusfallshammar
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Ljusfallshammar
Steglits Carduelis carduelis 2017-03-25 Ljusfallshammar
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-24 Stornälern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-03-24 Djuckerö
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-21 Ljusfall
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-21 Ljusfallshammar
Knölsvan Cygnus olor 2017-03-18 Stornälern
Salskrake Mergus albellus 2017-03-18 Stornälern
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-18 Stornälern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-18 Stornälern
Kricka Anas crecca 2017-03-16 Gölen
Storskrake Mergus merganser 2017-03-16 Gölen
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-16 Ljusfall
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-03-16 Djuckerö
Kungsfågel Regulus regulus 2017-03-04 Ljusfallshammar
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-04 Ljusfall
Skogsduva Columba oenas 2017-03-04 Djuckerö
Trana Grus grus 2017-03-04 Ljusfall
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-04 Ljusfall
Grågås Anser anser 2017-03-04 Ljusfall
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-04 Ljusfall
Sädgås Anser fabalis 2017-03-04 Ljusfall
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-04 Ljusfallshammar
Ringduva Columba palumbus 2017-03-04 Djuckerö
Gröngöling Picus viridis 2017-02-28 Djuckerö
Kattuggla Strix aluco 2017-02-28 Djuckerö
Fiskmås Larus canus 2017-02-28 Ljusfallshammar
Gråhäger Ardea cinerea 2017-02-26 Lien
Tamduva Columba livia 2017-02-23 Kungsbro
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-20 Prästköp
Svartmes Parus ater 2017-02-04 Ljusfallshammar
Bofink Fringilla coelebs 2017-02-03 Ruda bro
Rödhake Erithacus rubecula 2017-02-03 Ruda bro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-02-02 Ljusfallshammar
Sparvhök Accipiter nisus 2017-02-02 Ljusfallshammar
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-27 Lien
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-24 Ljusfallshammar
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-21 Ljusfallshammar
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-17 Ljusfallshammar
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-15 Fågelmossen
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-14 Stornälern
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-13 Hökebäcken
Korp Corvus corax 2017-01-11 Grytgöl
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-08 Ruda bro
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-08 Ruda bro
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 Ljusfallshammar
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-05 Ljusfallshammar
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-05 Ljusfallshammar
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-03 Djuckerö
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Ljusfall
Koltrast Turdus merula 2017-01-03 Ljusfallshammar
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-03 Ljusfallshammar
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-03 Ljusfallshammar
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-03 Ljusfall
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-02 Ljusfallshammar
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-02 Ljusfallshammar
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Ljusfallshammar
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-02 Ljusfallshammar
Entita Parus palustris 2017-01-02 Ljusfallshammar
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-02 Ljusfallshammar
Talgoxe Parus major 2017-01-02 Ljusfallshammar
Skata Pica pica 2017-01-02 Ljusfallshammar
Kaja Corvus monedula 2017-01-02 Ljusfallshammar
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Järnlunden
Svärta Melanitta fusca Häradsskär