Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Bo Tufvesson har sett under 2017.

Bo Tufvesson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Prutgås Branta bernicla 2017-10-21 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-10-21 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-10-21 Häradsskär
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2017-10-21 Häradsskär
Törnskata Lanius collurio 2017-07-05 Hultema
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-16 Djuckerö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-16 Stornälern
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-16 Stornälern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-16 Stornälern
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-14 Ljusfallshammar
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-14 Ljusfallshammar
Gök Cuculus canorus 2017-05-14 Ljusfallshammar
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-13 Malmstorp
Talltita Parus montanus 2017-05-13 Mäselköp
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-05-12 Kungsbro
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-12 Kungsbro
Rödbena Tringa totanus 2017-05-12 Kungsbro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-12 Kungsbro
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-12 Norrbysjön
Havstrut Larus marinus 2017-05-12 Kungsbro
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Norrbysjön
Gulärla Motacilla flava 2017-05-12 Kungsbro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-11 Ölstadsjön
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-11 Ölstadsjön
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-11 Ölstadsjön
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-09 Stornälern
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-09 Stornälern
Hussvala Delichon urbica 2017-05-09 Stornälern
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-09 Stornälern
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-07 Kärnskogsmossen
Grönbena Tringa glareola 2017-05-07 Kärnskogsmossen
Trädlärka Lullula arborea 2017-05-06 Boka
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-06 Tranfoten
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-03 Stornälern
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-03 Stornälern
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-03 Ljusfallshammar
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-02 Ljusfallshammar
Orre Tetrao tetrix 2017-04-13 Ljusfall
Storlom Gavia arctica 2017-04-13 Stornälern
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-13 Djuckerö
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-11 Svartåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-09 Sonstorps bruk
Brunand Aythya ferina 2017-04-08 Hov, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-08 Hov, Tåkern
Sothöna Fulica atra 2017-04-08 Hov, Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-08 Hov, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2017-04-08 Skänninge
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-04-07 Lämneå
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-07 Ljusfall
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-04-05 Golfbanan, Finspång
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-04 Kolvetorp
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-04 Björkenäs
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-04 Grytgöl
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-02 Ljusfallshammar
Vigg Aythya fuligula 2017-04-01 Stornälern
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-01 Ljusfall
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Ljusfallahammar
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Ljusfallshammar
Skrattmås Larus ridibundus 2017-04-01 Stornälern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Stornälern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-01 Lillnälern
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-28 Ljusfallshammar
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Ljusfallshammar
Steglits Carduelis carduelis 2017-03-25 Ljusfallshammar
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-24 Stornälern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-03-24 Djuckerö
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-21 Ljusfall
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-21 Ljusfallshammar
Knölsvan Cygnus olor 2017-03-18 Stornälern
Salskrake Mergus albellus 2017-03-18 Stornälern
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-18 Stornälern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-18 Stornälern
Kricka Anas crecca 2017-03-16 Gölen
Storskrake Mergus merganser 2017-03-16 Gölen
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-16 Ljusfall
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-03-16 Djuckerö
Kungsfågel Regulus regulus 2017-03-04 Ljusfallshammar
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-04 Ljusfall
Skogsduva Columba oenas 2017-03-04 Djuckerö
Trana Grus grus 2017-03-04 Ljusfall
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-04 Ljusfall
Grågås Anser anser 2017-03-04 Ljusfall
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-04 Ljusfall
Sädgås Anser fabalis 2017-03-04 Ljusfall
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-04 Ljusfallshammar
Ringduva Columba palumbus 2017-03-04 Djuckerö
Gröngöling Picus viridis 2017-02-28 Djuckerö
Kattuggla Strix aluco 2017-02-28 Djuckerö
Fiskmås Larus canus 2017-02-28 Ljusfallshammar
Gråhäger Ardea cinerea 2017-02-26 Lien
Tamduva Columba livia 2017-02-23 Kungsbro
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-20 Prästköp
Svartmes Parus ater 2017-02-04 Ljusfallshammar
Bofink Fringilla coelebs 2017-02-03 Ruda bro
Rödhake Erithacus rubecula 2017-02-03 Ruda bro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-02-02 Ljusfallshammar
Sparvhök Accipiter nisus 2017-02-02 Ljusfallshammar
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-27 Lien
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-24 Ljusfallshammar
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-21 Ljusfallshammar
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-17 Ljusfallshammar
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-15 Fågelmossen
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-14 Stornälern
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-13 Hökebäcken
Korp Corvus corax 2017-01-11 Grytgöl
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-08 Ruda bro
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-08 Ruda bro
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 Ljusfallshammar
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-05 Ljusfallshammar
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-05 Ljusfallshammar
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-03 Djuckerö
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Ljusfall
Koltrast Turdus merula 2017-01-03 Ljusfallshammar
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-03 Ljusfallshammar
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-03 Ljusfallshammar
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-03 Ljusfall
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-02 Ljusfallshammar
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-02 Ljusfallshammar
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Ljusfallshammar
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-02 Ljusfallshammar
Entita Parus palustris 2017-01-02 Ljusfallshammar
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-02 Ljusfallshammar
Talgoxe Parus major 2017-01-02 Ljusfallshammar
Skata Pica pica 2017-01-02 Ljusfallshammar
Kaja Corvus monedula 2017-01-02 Ljusfallshammar
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Järnlunden
Svärta Melanitta fusca Häradsskär