Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Per Tufvesson har sett under 2018.

Per Tufvesson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Svartmes Parus ater 2018-01-20 Ljusfallshammar
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-20 Ljusfallshammar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Norrbysjön
Kanadagås Branta canadensis
Gräsand Anas platyrhynchos
Knipa Bucephala clangula
Salskrake Mergus albellus
Storskrake Mergus merganser
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Storskarv Phalacrocorax carbo
Gråhäger Ardea cinerea
Havsörn Haliaeetus albicilla
Sparvhök Accipiter nisus
Ormvråk Buteo buteo
Kungsörn Aquila chrysaetos
Tornfalk Falco tinnunculus
Sothöna Fulica atra
Fiskmås Larus canus
Gråtrut Larus argentatus
Havstrut Larus marinus
Tamduva Columba livia
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Kattuggla Strix aluco
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Sidensvans Bombycilla garrulus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Rödhake Erithacus rubecula
Sädgås Anser fabalis
Björktrast Turdus pilaris
Kungsfågel Regulus regulus
Entita Parus palustris
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Varfågel Lanius excubitor
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Kaja Corvus monedula
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Bergfink Fringilla montifringilla
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Gråsiska Carduelis flammea
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Gulsparv Emberiza citrinella
Trädkrypare Certhia familiaris
Fjällvråk Buteo lagopus
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Sångsvan Cygnus cygnus
Koltrast Turdus merula