Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Per Tufvesson har sett under 2017.

Per Tufvesson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-12-03 Örbäck
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-11-24 Bråvalla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-26 Stigsjön, Bbg
Prutgås Branta bernicla 2017-10-21 Häradsskär
Bergand Aythya marila 2017-10-21 Häradsskär
Tretåig mås Rissa tridactyla 2017-10-21 Häradsskär
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2017-10-21 Häradsskär
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-06-30 Härnaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-06-30
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-30 Härnaviken
Skogsduva Columba oenas 2017-06-28 Annsjön
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-13 Amnada
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-10 Brunneby
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-09 Åby Gård, Motala
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-09 Åby Gård, Motala
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-06-02 Ruda
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-01 Ulvåsa
Ängshök Circus pygargus 2017-05-22 Klockrike
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-18 Ruda bro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-17 Sjöboknäppan
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-17 Sjöboknäppan
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-17 Grankulla
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-15 Norrbysjön
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-15 Ruda
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-15 Norrbysjön
Gök Cuculus canorus 2017-05-14 Ruda
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-14 Ruda bro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-14 Ruda bro
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-14 Brunneby
Grönbena Tringa glareola 2017-05-12 Kungsbro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-12 Ruda
Gulärla Motacilla flava 2017-05-12 Kungsbro
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Ruda
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-05-10 Staffanstorp, Motala
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Staffanstorp, Motala
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-10 Lustigkulle, Motala
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-05-07 Häradsskär
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-07 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-07 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-07 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-07 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-07 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-07 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-07
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-05-07 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Backsvala Riparia riparia 2017-05-06 Häradsskär
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-06 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2017-05-06 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-05-06 Häradsskär
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-02 Norrbysjön
Hussvala Delichon urbica 2017-05-02 Ruda bro
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-02 Norrbysjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-01 Ruda bro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Ruda bro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-01 Ruda bro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Ruda bro
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-04-30 Fogdegatan, Motala
Stjärtand Anas acuta 2017-04-27 Roxen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-27 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-27 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-04-27 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-27 Nybro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-24 Norrbysjön
Talltita Parus montanus 2017-04-23 Ljusfallshammar
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-22 Sonstorps bruk
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-16 Brunneby
Ejder Somateria mollissima 2017-04-13 Stenudden, Vättern
Småskrake Mergus serrator 2017-04-13 Stenudden, Vättern
Skedand Anas clypeata 2017-04-10 Norrbysjön
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-10 Österstad
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-08 Hov, Tåkern
Storspov Numenius arquata 2017-04-08 Hov, Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-07 Ruda bro
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-04-07 Norrbysjön
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-06 Illersjö våtmark
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-06 Illersjö våtmark
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-04-06 Illersjö våtmark
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-05 Hårstorpssjön
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-05 Fågelstad
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-05 Motala
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Norrbysjön
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Norrbysjön
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Kungs Norrby
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-01 Ruda bro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-31 Ruda
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-30 Mörby, Ruda
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-30 Ruda bro
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-28 Kvarn
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-27 Sörby
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-27 Ruda
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Ljusfallshammar
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-26 Ljusfallshammar
Orre Tetrao tetrix 2017-03-24 Trolleflod
Pungmes Remiz pendulinus 2017-03-23 Borensberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-19 Utsikten, rv 34
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-17 Källgatan, Motala
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-17 Ruda bro
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-14 Svartån, Amnada
Skrattmås Larus ridibundus 2017-03-13 Motalaviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-12 Norrbysjön
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-12 Norrbysjön
Brunand Aythya ferina 2017-03-12 Norrbysjön
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-12 Norrbysjön
Trana Grus grus 2017-03-11 Norrbysjön
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-04 Norrbysjön
Sädgås Anser fabalis 2017-03-02 Ruda
Bläsand Anas penelope 2017-03-02 Norrbysjön
Snatterand Anas strepera 2017-03-02 Norrbysjön
Kricka Anas crecca 2017-03-02 Norrbysjön
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-01 Österstad
Steglits Carduelis carduelis 2017-02-26 Ruda bro
Kattuggla Strix aluco 2017-02-26 Vadstenavägen, Motala
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-02-23 Motala
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Ulvåsa
Ringduva Columba palumbus 2017-02-21 Motala
Salskrake Mergus albellus 2017-02-18 Norrbysjön
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-02-05 Rv 50, Fågelsta
Ormvråk Buteo buteo 2017-02-04 Ruda
Grågås Anser anser 2017-02-03 Ruda
Gröngöling Picus viridis 2017-02-03 Ruda, Mörby
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-02-02 Älvan
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-30 Ruda
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-01-30 Mörby, Ruda
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-24 Skänninge
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-24 Skänninge
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-22 Ljusfallshammar
Svartmes Parus ater 2017-01-21 Ruda bro
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-20 Ruda
Vigg Aythya fuligula 2017-01-20 Norrbysjön
Knipa Bucephala clangula 2017-01-20 Norrbysjön
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-20 Mörby
Talgoxe Parus major 2017-01-20 Ruda bro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-20 Norrbysjön
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-19 Klockrike kyrka
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-19 Ruda bro
Råka Corvus frugilegus 2017-01-17 Motala
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-16 Motala
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-16 Motala ström, Motala
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-15 Fågelmossen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-15 Fågelmossen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-13 Motala
Sothöna Fulica atra 2017-01-13 Motala
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-13 Skänninge
Korp Corvus corax 2017-01-12 Ruda
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-10 Ruda
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-07 Ruda
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-07 Ruda
Havstrut Larus marinus 2017-01-07 Ruda
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-07 Ruda
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-07 Ruda
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-06 Motala
Fiskmås Larus canus 2017-01-06 Motala
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-06 Motala
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-06 Motala
Kaja Corvus monedula 2017-01-06 Motala
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-06 Motala
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Motala
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-06 Bråstorp, Motala
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-05 Ruda bro
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-05 Ruda bro
Koltrast Turdus merula 2017-01-05 Ruda bro
Entita Parus palustris 2017-01-05 Ruda bro
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-05 Ruda bro
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-05 Ruda bro
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-05 Ruda bro
Skata Pica pica 2017-01-05 Ruda bro
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-05 Ruda bro
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Ruda bro
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 Ruda bro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-05 Ruda bro
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-05 Ruda bro
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Ruda bro
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-05 Ruda bro
Dvärgmås Larus minutus Norrbysjön
Ljungpipare Pluvialis apricaria Ekebyborna
Törnskata Lanius collurio Illersjö
Nötkråka Nucifraga caryocatactes Kisatippen