Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Per Tufvesson har sett under 2017.

Per Tufvesson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-12-03 Örbäck
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-11-24 Bråvalla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-26 Stigsjön, Bbg
Prutgås Branta bernicla 2017-10-21 Häradsskär
Bergand Aythya marila 2017-10-21 Häradsskär
Tretåig mås Rissa tridactyla 2017-10-21 Häradsskär
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2017-10-21 Häradsskär
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-06-30 Härnaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-06-30
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-30 Härnaviken
Skogsduva Columba oenas 2017-06-28 Annsjön
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-13 Amnada
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-10 Brunneby
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-09 Åby Gård, Motala
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-09 Åby Gård, Motala
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-06-02 Ruda
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-01 Ulvåsa
Ängshök Circus pygargus 2017-05-22 Klockrike
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-18 Ruda bro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-17 Sjöboknäppan
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-17 Sjöboknäppan
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-17 Grankulla
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-15 Norrbysjön
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-15 Ruda
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-15 Norrbysjön
Gök Cuculus canorus 2017-05-14 Ruda
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-14 Ruda bro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-14 Ruda bro
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-14 Brunneby
Grönbena Tringa glareola 2017-05-12 Kungsbro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-12 Ruda
Gulärla Motacilla flava 2017-05-12 Kungsbro
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Ruda
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-05-10 Staffanstorp, Motala
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Staffanstorp, Motala
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-10 Lustigkulle, Motala
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-05-07 Häradsskär
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-07 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-07 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-07 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-07 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-07 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-07 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-07
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-05-07 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Backsvala Riparia riparia 2017-05-06 Häradsskär
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-06 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2017-05-06 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-05-06 Häradsskär
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-02 Norrbysjön
Hussvala Delichon urbica 2017-05-02 Ruda bro
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-02 Norrbysjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-01 Ruda bro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Ruda bro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-01 Ruda bro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Ruda bro
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-04-30 Fogdegatan, Motala
Stjärtand Anas acuta 2017-04-27 Roxen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-27 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-27 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-04-27 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-27 Nybro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-24 Norrbysjön
Talltita Parus montanus 2017-04-23 Ljusfallshammar
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-22 Sonstorps bruk
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-16 Brunneby
Ejder Somateria mollissima 2017-04-13 Stenudden, Vättern
Småskrake Mergus serrator 2017-04-13 Stenudden, Vättern
Skedand Anas clypeata 2017-04-10 Norrbysjön
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-10 Österstad
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-08 Hov, Tåkern
Storspov Numenius arquata 2017-04-08 Hov, Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-07 Ruda bro
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-04-07 Norrbysjön
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-06 Illersjö våtmark
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-06 Illersjö våtmark
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-04-06 Illersjö våtmark
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-05 Hårstorpssjön
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-05 Fågelstad
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-05 Motala
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Norrbysjön
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Norrbysjön
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Kungs Norrby
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-01 Ruda bro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-31 Ruda
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-30 Mörby, Ruda
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-30 Ruda bro
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-28 Kvarn
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-27 Sörby
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-27 Ruda
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Ljusfallshammar
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-26 Ljusfallshammar
Orre Tetrao tetrix 2017-03-24 Trolleflod
Pungmes Remiz pendulinus 2017-03-23 Borensberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-19 Utsikten, rv 34
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-17 Källgatan, Motala
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-17 Ruda bro
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-14 Svartån, Amnada
Skrattmås Larus ridibundus 2017-03-13 Motalaviken
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-12 Norrbysjön
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-12 Norrbysjön
Brunand Aythya ferina 2017-03-12 Norrbysjön
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-12 Norrbysjön
Trana Grus grus 2017-03-11 Norrbysjön
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-04 Norrbysjön
Sädgås Anser fabalis 2017-03-02 Ruda
Bläsand Anas penelope 2017-03-02 Norrbysjön
Snatterand Anas strepera 2017-03-02 Norrbysjön
Kricka Anas crecca 2017-03-02 Norrbysjön
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-01 Österstad
Steglits Carduelis carduelis 2017-02-26 Ruda bro
Kattuggla Strix aluco 2017-02-26 Vadstenavägen, Motala
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-02-23 Motala
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Ulvåsa
Ringduva Columba palumbus 2017-02-21 Motala
Salskrake Mergus albellus 2017-02-18 Norrbysjön
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-02-05 Rv 50, Fågelsta
Ormvråk Buteo buteo 2017-02-04 Ruda
Grågås Anser anser 2017-02-03 Ruda
Gröngöling Picus viridis 2017-02-03 Ruda, Mörby
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-02-02 Älvan
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-30 Ruda
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-01-30 Mörby, Ruda
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-24 Skänninge
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-24 Skänninge
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-22 Ljusfallshammar
Svartmes Parus ater 2017-01-21 Ruda bro
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-20 Ruda
Vigg Aythya fuligula 2017-01-20 Norrbysjön
Knipa Bucephala clangula 2017-01-20 Norrbysjön
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-20 Mörby
Talgoxe Parus major 2017-01-20 Ruda bro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-20 Norrbysjön
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-19 Klockrike kyrka
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-19 Ruda bro
Råka Corvus frugilegus 2017-01-17 Motala
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-16 Motala
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-16 Motala ström, Motala
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-15 Fågelmossen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-15 Fågelmossen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-13 Motala
Sothöna Fulica atra 2017-01-13 Motala
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-13 Skänninge
Korp Corvus corax 2017-01-12 Ruda
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-10 Ruda
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-07 Ruda
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-07 Ruda
Havstrut Larus marinus 2017-01-07 Ruda
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-07 Ruda
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-07 Ruda
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-06 Motala
Fiskmås Larus canus 2017-01-06 Motala
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-06 Motala
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-06 Motala
Kaja Corvus monedula 2017-01-06 Motala
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-06 Motala
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Motala
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-06 Bråstorp, Motala
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-05 Ruda bro
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-05 Ruda bro
Koltrast Turdus merula 2017-01-05 Ruda bro
Entita Parus palustris 2017-01-05 Ruda bro
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-05 Ruda bro
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-05 Ruda bro
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-05 Ruda bro
Skata Pica pica 2017-01-05 Ruda bro
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-05 Ruda bro
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Ruda bro
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 Ruda bro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-05 Ruda bro
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-05 Ruda bro
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Ruda bro
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-05 Ruda bro
Dvärgmås Larus minutus Norrbysjön
Ljungpipare Pluvialis apricaria Ekebyborna
Törnskata Lanius collurio Illersjö
Nötkråka Nucifraga caryocatactes Kisatippen