Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Svedlindh har sett under 2012.

Claes Svedlindh's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2012-05-22 Ekängen, Linköping
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-20 Tannefors, Linköping
Gräshoppsångare Locustella naevia 2012-05-20 Ledberg, Linköping
Blå kärrhök Circus cyaneus 2012-05-19 Säbyviken, Linköping
Näktergal Luscinia luscinia 2012-05-19 Säbyviken, Linköping
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2012-05-19 Säbyviken, Linköping
Gök Cuculus canorus 2012-05-17 Hästenäs kyrkskog, Åtvidaberg
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2012-05-17 Missmyra våtmark, Åtvidaberg
Silvertärna Sterna paradisaea 2012-05-15 Aspöja, Söderköping
Törnsångare Sylvia communis 2012-05-15 Aspöja, Söderköping
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-15 Arkösund, Norrköping
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-15 Aspöja, Söderköping
Bivråk Pernis apivorus 2012-05-13 Södra Lund, Linköping
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-05-13 Sättunaviken, Linköping
Mosnäppa Calidris temminckii 2012-05-13 Sättunaviken, Linköping
Brushane Philomachus pugnax 2012-05-13 Nybro, Linköping
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-05-13 Nybro, Linköping
Grönbena Tringa glareola 2012-05-13 Nybro, Linköping
Dvärgmås Larus minutus 2012-05-13 Sättunaviken, Linköping
Buskskvätta Saxicola rubetra 2012-05-13 Svartån, Flistad, Linköping
Tornseglare Apus apus 2012-05-13 Sättuna, Linköping
Jorduggla Asio flammeus 2012-05-12 Nybro, Linköping
Fjällpipare Charadrius morinellus 2012-05-11 Flistad
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-05-11 Säbyviken, Linköping
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-05-11 Säbyviken, Linköping
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-05-11 Linköping
Gulärla Motacilla flava 2012-05-11 Säbyviken, Linköping
Ladusvala Hirundo rustica 2012-05-07 Linköping
Hussvala Delichon urbica 2012-05-07 Linköping
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-05-01 Lektorshagen, Linköping
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-05-01 Lektorshagen, Linköping
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-05-01 Lektorshagen, Linköping
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2012-05-01 Lektorshagen, Linköping
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-04-25 Lektorshagen, Linköping
Bergand Aythya marila 2012-04-22 Frökärret, Linköping
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-04-22 Nybro, Linköping
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-04-22 Sättunaviken, Linköping
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2012-04-16 Gärstad, Linköping
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2012-04-15 Nybro, Linköping
Trädlärka Lullula arborea 2012-04-15 Tångestad fornborg, Norrköping
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2012-04-15 Kraftvärmeverket, Linköping
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-04-15 Norsholms naturreservat, Norrköping
Morkulla Scolopax rusticola 2012-04-14 Edhaga, Linköping
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-04-14 Rosenkälla, Linköping
Järnsparv Prunella modularis 2012-04-13 Älvan, Fornåsa, Motala
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Älvan, Fornåsa, Motala
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2012-04-12 Sättunaviken, Linköping
Fisktärna Sterna hirundo 2012-04-12 Sättunaviken, Linköping
Skogssnäppa Tringa ochropus 2012-04-12 Nybro, Linköping
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2012-04-12 Nybro, Linköping
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2012-04-12 Frökärret, Linköping
Årta Anas querquedula 2012-04-12 Nybro, Linköping
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-09 Loddbynäset, Norrköping
Forsärla Motacilla cinerea 2012-04-07 Tinnerbäcksravinen, Linköping
Storlom Gavia arctica 2012-04-06 Bråviken, Norrköping
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-04-03 Rosenkällasjön, Linköping
Fjällgås Anser erythropus 2012-04-01 Nybro, Linköping
Ejder Somateria mollissima 2012-04-01 Bråviken, Norrköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2012-04-01 Fjällmossen, Norrköping
Rödbena Tringa totanus 2012-04-01 Sättunaviken, Linköping
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2012-04-01 Sättunaviken, Linköping
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2012-04-01 Fjällmossen, Norrköping
Skedand Anas clypeata 2012-03-31 Nybro, Linköping
Rödspov Limosa limosa 2012-03-31 Nybro, Linköping
Storspov Numenius arquata 2012-03-31 Nybro, Linköping
Taltrast Turdus philomelos 2012-03-31 Södra Hult, Linköping
Sädesärla Motacilla alba 2012-03-27 Nybro, Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2012-03-27 Gärstad, Linköping
Stjärtand Anas acuta 2012-03-25 Svartåmynningen, Linköping
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-03-25 Sättunaviken, Linköping
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2012-03-25 Kärnskogsmossen, Motala
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-03-25 Trolleflod, Motala
Gravand Tadorna tadorna 2012-03-24 Glänås, Tåkern
Snatterand Anas strepera 2012-03-24 Glänås, Tåkern
Fasan Phasianus colchicus 2012-03-24 Svanshals udde, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2012-03-24 Älgsjödammen, Bjälbo
Rördrom Botaurus stellaris 2012-03-24 Glänås, Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-03-24 Svanshals äng, Tåkern
Vattenrall Rallus aquaticus 2012-03-24 Svanshals äng, Tåkern
Trana Grus grus 2012-03-24 Glänås, Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-03-24 Svanshals äng, Tåkern
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2012-03-24 Svanshals udde, Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2012-03-24 Svanshals äng, Tåkern
Sädgås Anser fabalis 2012-03-10 Nybro, Linköping
Bläsgås Anser albifrons 2012-03-10 Nybro, Linköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-03-04 Åbackarna, Norrköping
Alfågel Clangula hyemalis 2012-03-04 Marviken, Norrköping
Kungsörn Aquila chrysaetos 2012-03-03 Söderö, Kinda
Tofsvipa Vanellus vanellus 2012-03-03 Rimforsa, Kinda
Skogsduva Columba oenas 2012-03-03 Kättilstad, Kinda
Sånglärka Alauda arvensis 2012-03-03 Kättilstad, Kinda
Berguv Bubo bubo 2012-02-21 Linköpings kommun
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-19 Gärstadverken, Linköping
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2012-02-19 Smedstad, Linköping
Kattuggla Strix aluco 2012-02-12 Tinnerö, Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2012-01-31 Gärstad, Linköping
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2012-01-31 Stångån, Linköping
Ängspiplärka Anthus pratensis 2012-01-31 Gärstad, Linköping
Snösiska Carduelis hornemanni 2012-01-28 Gärstad, Linköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2012-01-22 Tannefors, Linköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2012-01-21 Kungsbro, Linköping
Spillkråka Dryocopus martius 2012-01-21 Våxmossen, Linköping
Gransångare Phylloscopus collybita 2012-01-21 Nybro, Linköping
Talltita Parus montanus 2012-01-21 Våxmossen, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2012-01-15 Glyttinge, Linköping
Tofsmes Parus cristatus 2012-01-15 Våxmossen, Linköping
Svartmes Parus ater 2012-01-15 Våxmossen, Linköping
Nötskrika Garrulus glandarius 2012-01-15 Björkö, Linköping
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-01-11 Västerby, Linköping
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-01-08 Glänås, Tåkern
Småskrake Mergus serrator 2012-01-08 Hästholmen, Ödeshög
Duvhök Accipiter gentilis 2012-01-08 Ramstad, Tåkern
Tornfalk Falco tinnunculus 2012-01-08 Tornby, Linköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2012-01-08 Hästholmen, Ödeshög
Varfågel Lanius excubitor 2012-01-08 Ramstad, Tåkern
Rörhöna Gallinula chloropus 2012-01-07 Ryttargårdsdammen, Linköping
Ringduva Columba palumbus 2012-01-07 Valla, Linköping
Gröngöling Picus viridis 2012-01-07 Valla fritidsområde, Linköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2012-01-07 Vallaskogen, Linköping
Kungsfågel Regulus regulus 2012-01-07 Rydskogen, Linköping
Bläsand Anas penelope 2012-01-06 Sättunaviken, Linköping
Kricka Anas crecca 2012-01-06 Sättunaviken, Linköping
Brunand Aythya ferina 2012-01-06 Sättunaviken, Linköping
Rapphöna Perdix perdix 2012-01-06 Sättuna, linköping
Skäggdopping Podiceps cristatus 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Sparvhök Accipiter nisus 2012-01-06 Sättunaviken, Linköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2012-01-06 Stångåmynningen, Linköping
Sothöna Fulica atra 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Tamduva Columba livia 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Rödhake Erithacus rubecula 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Råka Corvus frugilegus 2012-01-06 Gottfridsberg, Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Bofink Fringilla coelebs 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Steglits Carduelis carduelis 2012-01-06 Nykvarn, Linköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2012-01-06 Gärstad, Linköping
Svärta Melanitta fusca 2012-01-06 Sättunaviken, Linköping
Knölsvan Cygnus olor 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Sångsvan Cygnus cygnus 2012-01-03 Odensforsravinen, Linköping
Grågås Anser anser 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Kanadagås Branta canadensis 2012-01-03 Lillån, Linköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2012-01-03 Lillån, Linköping
Vigg Aythya fuligula 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Knipa Bucephala clangula 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Salskrake Mergus albellus 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Storskrake Mergus merganser 2012-01-03 Ledberg, Linköping
Storskarv Phalacrocorax carbo 2012-01-03 Härnaviken, Linköping
Gråhäger Ardea cinerea 2012-01-03 Vallby, Linköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Ormvråk Buteo buteo 2012-01-03 Vallby, Linköping
Skrattmås Larus ridibundus 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Fiskmås Larus canus 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Gråtrut Larus argentatus 2012-01-03 Härnaviken, Linköping
Havstrut Larus marinus 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Större hackspett Dendrocopos major 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Koltrast Turdus merula 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Björktrast Turdus pilaris 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Entita Parus palustris 2012-01-03 Vallby, Linköping
Blåmes Parus caeruleus 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Talgoxe Parus major 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Nötväcka Sitta europaea 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2012-01-03 Vallby, Linköping
Skata Pica pica 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Kaja Corvus monedula 2012-01-03 Ledberg, Linköping
Kråka Corvus corone cornix 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Stare Sturnus vulgaris 2012-01-03 Svartåmynningen, Linköping
Pilfink Passer montanus 2012-01-03 Kränge, Ledberg
Grönfink Carduelis chloris 2012-01-03 Ledberg, Linköping
Grönsiska Carduelis spinus 2012-01-03 Vallby, Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2012-01-03 Vallby, Linköping
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2012-01-03 Odensforsravinen, Linköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2012-01-03 Örberga, Linköping
Gulsparv Emberiza citrinella 2012-01-03 Ledberg, Linköping
Korp Corvus corax 2012-01-01 Gottfridsberg, Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2012-01-01 Gottfridsberg, Linköping